Hankinnat

Tuusulan kunta noudattaa hankinnoissaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) sekä erityisalojen hankinnoissa lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016). Lisäksi kunnassa noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita. Tuusulan kunnan pienhankintaraja on 10 000 euroa, jonka yli menevät hankinnat tulee kilpailuttaa hankintaohjeiden mukaisesti.

Tuusulan kunta hankkii vuositasolla erilaisia palveluja ja tavaroita sekä investoi lähes 150 miljoonalla eurolla. Kilpailutettavista hankinnoista ei ilmoiteta erikseen kunnan verkkosivuilla, vaan tarjouspyynnöt ja ilmoitukset löytyvät osoitteesta tarjouspalvelu.fi. Julkisten hankintayksiköiden kansallisen kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan valtakunnallisesti keskitetysti julkisten hankintojen ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Viimeisimmät hankintapäätökset löytyvät kunnan verkkosivuilta kohdassa Esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Tuusulan kunnan hankintatoiminta muodostuu hankintojen ohjauksesta, toimialueiden omista hankinnoista sekä kunnan yhteisistä hankinnoista. Hankinnat on osa Talouden ohjauksen palvelualuetta. Se vastaa hankintojen ja hankintaprosessien ohjauksesta ja niiden kehittämisestä sekä kunnan yhteisten hankintojen tuotteiden ja palveluiden päätöksenteosta. Toimialueet vastaavat toimialuekohtaisista hankinnoistaan itsenäisesti.

Kunnan yhteisistä hankinnoista vastaavat

Hankintapäällikkö Inkeri Kontiola, 040 314 3145

Hankintakoordinaattori Sari Tampio, 040 314 3711

sähköpostiosoitteet on muotoa etunimi.sukunimi(at)tuusula.fi tai hankinnat(at)tuusula.fi

Tuusulan kunnan hankinnat tehdään sähköisesti ja löytyvät tarjouspalvelu.fi -palvelusta. Ilman sisäänkirjaantumista palveluun näet vain perusasiat hankinnasta. Kirjautumalla palvelun käyttäjäksi näet hankinnan koko sisällön sekä voit tehdä tarjouksen sähköisellä tarjouslomakkeella. Kirjaantuminen on maksuton. Pikaohjeen löydät kohdasta Näin teet tarjouksen.

Hankintakalenteri

Hankinnoilla haluamme tukea paikallista yrittäjyyttä ja elinvoiman kasvua. Näet vuosittain suunnitteilla olevat hankinnat hankintasuunnitelmasta ja voimassa olevat sopimukset hankintakalenterista. Hankintakalenterin ja -suunnitelman tavoitteena on lisätä kunnan ja yrittäjien välistä vuoropuhelua. Jos löydät kalenterista sinua kiinnostavan hankinnan, ota yhteyttä kalenterissa nimettyyn yhteyshenkilöön.

Hankintasuunnitelma 2024

Tarjouspyynnöt

Tuusulan kunnan EU tai kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Pienhankinnat

Lista on toistaiseksi tyhjä.