Tukijaksopaikat

Kalliomaan koulussa on kuukauden tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle tullaan esh:n tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä.

Konsultaatio

Kalliomaan koulu tarjoaa konsultaatiopalveluita oppilaaksiotto alueen perustasolle alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaa konsultoivat erityisluokanopettajat sekä ALVA-TRIO:

  • konsultoiva erityisluokanopettaja Reija Laine (Nurmijärvi, Tuusula) 040-314 4399
  • konsultoiva erityisluokanopettaja Tiina Sund (Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen) 040-314 4397
  • koulupsykologi Kaisa Voho 040-314 3916  
  • koulukuraattori Rita Nygren 040-314 3917 
  • sairaanhoitaja Iiri Metsoila, 040-314 3918

Suostumus / lupa-lomake

Suostumus / lupa-lomake konsultaaatioon tulee olla täytettynä ennen konsultaation alkua. Lähetä suostumus / lupa-lomake Kalliomaan koululle osoitteeseen: Kalliomaan koulu, Ohkolantie 10 04500 Kellokoski

Palaute-lomake

Palaute-lomake koulunkäynnintukijaksosta oppilas / huoltaja / oma koulu / hoito