Tukijaksopaikat

Kalliomaan koulussa on tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu lasten- tai nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä oleville 11-17 -vuotiaille peruskoululaisille. Tukijaksolle tullaan esh:n tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä.

Tukijaksot toteutetaan joko käynteinä oppilaan omalla koululla tai Kalliomaan koulun eri luokissa.

Konsultaatio

Kalliomaan koulu tarjoaa konsultaatiopalveluita oppilaaksiotto alueen perustasolle alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat erityisluokanopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö:

  • konsultoiva erityisluokanopettaja Reija Laine (Nurmijärvi yläkouluikäiset) 040-314 4399
  • konsultoiva erityisluokanopettaja Hanna Leino (Järvenpää ja Pornainen) 040-314 4397
  • konsultoiva erityisluokanopettaja Taija Isokorpi (Tuusula, Nurmijärven alakouluikäiset) 040 314 4391
  • konsultoiva koulukuraattori Merja Willberg 040-314 3917 
  • konsultoiva sairaanhoitaja Iiri Metsoila 050-497 0233

Suostumus / lupa-lomake

Suostumuslomake lukuvuosi 22 23 tulee olla täytettynä ennen konsultaation alkua. Sen jälkeen voit olla yhteydessä konsultoivaan tiimiin. Ennen huoltajien suostumusta on nimetön konsultaatio mahdollinen.

Lähetä suostumus / lupa-lomake Kalliomaan koululle salatuttuna sähköpostina ALVA-tiimin työntekijälle tai osoitteeseen: Kalliomaan koulu / ALVA, Vanha Valtatie 198 04500 Kellokoski.