Tukijaksopaikat

Kalliomaan koulussa on tukijaksopaikkoja koulunkäynnin tukemiseen ja arviointiin. Tukijaksopaikat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäyntikyky on heikentynyt ja koulunkäynnissä on omassa koulussa suuria haasteita tai koulunkäynti on kokonaan keskeytynyt. Tukijaksot on tarkoitettu nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä oleville 13-17 -vuotiaille peruskoululaisille.

Tukijaksolle tullaan erikoissairaanhoidon lähetteellä, joka voidaan kirjata tätä tarkoitusta varten tehdylle lomakkeelle. Lomake lähetetään Kalliomaan koulun rehtorille tai ALVA-tiimin työntekijälle.

Tukijaksot toteutetaan Kalliomaan koulun eri yläkoululuokissa.

Konsultaatio

Kalliomaan koulu tarjoaa konsultaatiopalveluita oppilaaksiotto alueen perustasolle alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) kautta. Konsultaatiotyöstä vastaavat konsultoivat erityisluokanopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö:

tiiminvetäjä, konsultoiva sairaanhoitaja Iiri Metsoila 050 497 0233 (iiri.metsoila@keusote.fi)

konsultoiva erityisluokanopettaja Vilma-Riikka Röntynen 040 314 4399 (Nurmijärven yläkouluikäiset, Tuusulan alakouluikäiset)

konsultoiva erityisluokanopettaja Hanna Leino 040 314 4397 (Järvenpää ja Pornainen) 

konsultoiva erityisluokanopettaja Taija Isokorpi 040 314 4391 (Tuusulan yläkouluikäiset, Nurmijärven alakouluikäiset)

konsultoiva opiskeluhuollon kuraattori Minttu Bragge 040 807 4206 (minttu.bragge@keusote.fi)

konsultoiva toimintaterapeutti Liisa Ojanperä 040 807 4080 (liisa.ojanpera@keusote.fi)

Suostumus / lupa-lomake

Suostumuslomake 2023 2024 tulee olla täytettynä ennen konsultaation alkua. Sen jälkeen voit olla yhteydessä konsultoivaan tiimiin. Ilman suostumuslomaketta konsultoivaa työntekijää voi konsultoida nimettömästi huoltajan suullisella suostumuksella.

Lähetä suostumus / lupa-lomake Kalliomaan koululle salatuttuna sähköpostina ALVA-tiimin työntekijälle tai osoitteeseen: Kalliomaan koulu / ALVA, Mannilantie 43 D, 04400 Järvenpää.