Meidän koulu

 

Kalliomaan koulu on avohoidollinen sairaalakoulu, jossa järjestetään opetusta ja konsultaatiota lähialueiden yhteistyökuntien tarpeisiin.

Kalliomaan koulun arvopohja 

Koulumme arvoja ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, toiveikkuus ja toisten hyväksyvä kohtaaminen. Arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Harjoittelemme koulun arvojen mukaista toimintaa Pro-koulu toimintamallia hyödyntäen.

Turvallisuus

Hyväksyva kohtaaminen

Toiveikkuus

Toimintakulttuurin ydin

Oppimista ja käyttäytymistä ohjataan yhteisöllisesti turvallisessa oppimisympäristössä pienistä asioista alkaen. Kaikki aikuiset toimivat samansuuntaisesti. Haasteita ja vaikeita asioita ei karteta, vaan otetaan harjoitteluun tavoitellen tavallista koululaisuutta. Jokaisen oppilaan kanssa pyritään löytämään optimaalinen oppimisen tapa ja toisten kanssa pärjäämiseen kuuluvat koululaisen taidot.

Vaikka olemme erityiskoulu, oppilaat opiskelevat yleisopetuksen oppimäärien mukaan, ellei oppisisältöjä ole yksilöllistetty.

Sairaalakoulujakson nivelvaiheissa korostuu yhteistyö oppilaiden omien koulujen kanssa.

Tiedostamme huoltajien merkityksen oppilaiden koulunkäymisen tukijoina. Tuemme huoltajia ja alueen kouluja kasvatustyössä. Teemme laajaa yhteistyötä perus- ja vaativan erityistason ammattilaisten kanssa.