Liikenne- ja katusuunnitelmat

Yhteystiedot

suunnitteluinsinöörit: 

Suvi Niemi 

Tomi Hurme 

Touko Määttä

 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Petri Juhola

 

Kunnallistekniikan suunnittelun tulosyksikkö laatii katujen, pysäköintialueiden ja vesihuoltoverkostojen suunnitelmat. Palvelemme rakentajia antamalla katujen korkeustiedot. Valmistelemme katualueille kaapeleitaan ja laitteitaan sijoittavien energia- ja puhelinlaitosten sijoittamissopimushakemukset.

Katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan. Kaikki nähtävänä olevat suunnitelmaehdotukset ovat teknisen toimen tiloissa Tuusulan kunnantalon (Hyryläntie 16) kolmannen kerroksen B-siiven aulassa olevalla ilmoitustaululla. Lisäksi suunnitelmaehdotukset toimitetaan kyseessä olevan suunnittelualueen kirjastoon. 


Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevia suunnitelmia pääset tarkastelemaan alla olevasta karttaikkunasta.