Katu- ja puistosuunnitelmat

Yhteystiedot

Suunnitteluinsinöörit: 

Tomi Hurme 

Suvi Honkanen

Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Petri Juhola

 

Kunnallistekniikan suunnittelu laatii katujen, pysäköintialueiden ja vesihuoltoverkostojen suunnitelmat.

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja TuusInfo:n asiakaspalvelussa pääkirjaston rakennuksessa Autoasemankatu 2, Hyrylä - tai vaihtoehtoisesti Jokelan tai Kellokosken kirjastossa (mikäli suunnitelmaehdotus sijoittuu ko. alueille)


Mitä katu-ja puistosuunnitelmissa tulee esittää?

Katusuunnitelmien hyväksymisprosessi perustuu maankäyttö ja rakennusasetukseen (finlex.fi)

Kadut rakennetaan aina kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kadut on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 

Katusuunnitelmassa tulee esittää: katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan (asemapiirustuksin ja leikkauspiirustuksin), jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Puistosuunnitelmissa tulee esittää alueen rakentamisen ja käytön periaatteet.

Katu/puistosuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

 • kadun liikennejärjestelyperiaatteet
 • kuivatus ja sadevesien johtaminen
 • kadun korkeusasema
 • päällystemateriaalit
 • tarvittaessa istutukset
 • pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Puistosuunnitelmien hyväksymisprosessi perustuu myös samaan asetukseen kuin katusuunnitelma. Kaikkia puistosuunnitelmia ei laiteta nähtäville, vaan ainoastaan ne, joilla on erityistä merkitystä siihen rajautuvien alueiden kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden, alueen käyttäjien tai ympäristökuvan kannalta.

Nähtäville asetettavia suunnitelma-aineistoja ovat tyypillisesti:

 • Katu/puistosuunnitelmaselostus
 • Asemapiirustus
 • Kadun/puistopolun pituusleikkaus
 • Kadun/puistopolun poikkileikkaus
 • Liikenteenohjaussuuunnitelma (mikäli ei sisälly asemapiirustukseen)

 


Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevia suunnitelmia pääset tarkastelemaan alla olevasta karttaikkunasta.