Liikenne- ja katusuunnitelmat

Yhteystiedot

Suunnitteluinsinööri: 

Tomi Hurme 

Suvi Honkanen

Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Petri Juhola

 

Kunnallistekniikan suunnittelu laatii katujen, pysäköintialueiden ja vesihuoltoverkostojen suunnitelmat. Palvelemme rakentajia antamalla katujen korkeustiedot. Valmistelemme katualueille kaapeleitaan ja laitteitaan sijoittavien energia- ja puhelinlaitosten sijoittamissopimushakemukset.

Katusuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan. Kaikki nähtävänä olevat suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja TuusInfo:n asiakaspalvelussa pääkirjaston rakennuksessa Autoasemankatu 2, Hyrylä.

 Liitoskohtalausuntoasiat: käsitellään Lupapistepalvelun kautta. Liitoskohtalausunto on oma erillinen hakemuksensa. Ohje liitoskohtalausunnon hakemiseen.

 


Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevia suunnitelmia pääset tarkastelemaan alla olevasta karttaikkunasta.