Katu- ja puistosuunnitelmat

Yhteystiedot

Suunnitteluinsinöörit: 

Tomi Hurme 

Suvi Honkanen

Yhdyskuntatekniikan päällikkö: Petri Juhola

 

Kunnallistekniikan suunnittelu laatii katujen, pysäköintialueiden ja vesihuoltoverkostojen suunnitelmat.

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset pidetään julkisesti nähtävänä 14 päivän ajan. Kaikki nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja TuusInfo:n asiakaspalvelussa pääkirjaston rakennuksessa Autoasemankatu 2, Hyrylä - tai vaihtoehtoisesti Jokelan tai Kellokosken kirjastossa (mikäli suunnitelmaehdotus sijoittuu ko. alueille)


Mitä katu-ja puistosuunnitelmissa tulee esittää?

Katusuunnitelmien hyväksymisprosessi perustuu Maankäyttö ja rakennuslakiin (alueidenkäyttölaki) sekä Maankäyttö- ja rakennuslakiin (finlex.fi)

Kadut rakennetaan aina kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Kadut on suunniteltava ja rakennettava siten, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 

Katusuunnitelmassa tulee esittää: katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen.

Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi:

 • kadun liikennejärjestelyperiaatteet
 • kuivatus ja sadevesien johtaminen
 • kadun korkeusasema
 • päällystemateriaalit
 • tarvittaessa istutukset
 • pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Nähtäville asetettavia suunnitelma-aineistoja ovat tyypillisesti:

 • Katusuunnitelmaselostus
 • Asemapiirustus
 • Kadun pituusleikkaus
 • Kadun poikkileikkaus
 • Liikenteenohjaussuuunnitelma (mikäli ei sisälly asemapiirustukseen)

 


Nähtävillä olevat suunnitelmat

Nähtävillä olevia suunnitelmia pääset tarkastelemaan alla olevasta karttaikkunasta.