Perustietoa opetuksesta

Tuusulan peruskoulujen opetussuunnitelma, OPS2016

Linkistä avautuu Tuusulassa syksyllä 2016 peruskouluissa käyttöön otettuun opetussuunnitelmaan liittyvää materiaalia.

http://web.tuusula.fi/ops

 

Toimintaohjeet oppilaat poissaolotilanteissa

Perusopetuslain 26 pykälän mukaan opetuksen järjestäjän on ennaltaehkäistävä poissaoloja sekä seurattava ja puututtava niihin suunnitelmallisesti. Laki sekä siihen kytkeytyvät perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset ovat voimassa 1.8.2023 lähtien.

 

OPS:n Arviointiluku 6 uudistunut 1.8.2023 alkaen

Arviointia on uudistettu 6.luokan arvostelukriteerien osalta. Arviointiluvun uudistukseen voi tutustua OPH:n sivuilla:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/arviointiluku-6-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Tuomalan koulun 1.luokkalaiset osallistuvat syksyllä 2023 esiopetuksen kaksivuotisen kokeilun seurantatutkimukseen. 

Lisätietoa saa OPH:n sivuilta:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu-0

 

Move! -testit 5.luokkalaisille

Move! -testit toteutetaan kaikille 5.luokkalaisille osana liikuntakasvatusta elo-syyskuun aikana. Lisätietoa OPH:n sivuilta:
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ohjeet-ja-materiaalit-move-mittauksiin

 

Valtakunnalliset kokeet 

Tuomalan koululla 6.luokan oppilaat tekevät Tuusulan yhteisten linjausten mukaisesti valtakunnallisen matematiikan kokeen. 

6.luokan matematiikan koepäivä on pe 3.5.2024, mutta kokeen voi pitää myös myöhäisempänä ajankohtana.