Perustietoa opetuksesta

Opetussuunnitelma ohjaa kasvatusta ja opetusta

Tuusulan uusi opetussuunnitelma on hyväksytty käyttöön

Tuusulan kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Tuusulan perusopetuksen uuden opetussuunnitelman 17.5.2016. Opetussuunnitelmaa teki erilaisissa työryhmissä lähes joka kolmas kuntamme opettajista. Lisäksi kaikki opettajat osallistuivat opetussuunnitelmatyöhön esimerkiksi kommentoimalla luonnoksia, käymällä keskusteluja kouluissaan ja kouluttautumalla. Merkittävä rooli työssä oli myös huoltajilla ja oppilailla, joilta kerättiin ideoita ja palautteita muun muassa verkkokyselyn, huoltajailtojen ja koulutehtävien avulla. Yhteistyötä tehtiin myös kunnan sisällä esimerkiksi kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Muodoltaan uusi opetussuunnitelma poikkeaa aiemmista siten, että se on suunniteltu pääosin sähköisesti käytettäväksi. Internet-pohjainen käyttöliittymä tuo lisäarvoa paperiversioon nähden. Se sisältää muun muassa linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi toisaalle opetussuunnitelmassa sekä koulukohtaisiin tai kunnallisiin suunnitelman liitteisiin.

Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa ja pääosin toimintakulttuurinsa osalta myös yläkouluissa 1.8.2016. Tuntijaon sekä oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen osalta uusi opetussuunnitelma otetaan yläkouluissa käyttöön seuraavasti 1.8.2017 7. lk, 1.8.2018 8. lk ja 1.8.2019 9. lk