Monion logokilpailu

Tuusulan kunta käynnistää avoimen kilpailun, jonka tavoitteena on löytää syksyllä 2023 avautuvalle lukio ja kulttuuritalo Moniolle logo. Kaikille avoin kilpailu on käynnissä 17.4.–14.5.2023, ja voittajalle on luvassa 2 000 euron rahapalkinto.

Kilpailutyöt tulee toimittaa viimeistään 14.5.2023 sähköpostitse osoitteeseen viestinta@tuusula.fi (sähköpostin otsikko: Logokilpailu/tekijän nimi/kilpailuntyön nimi) JPEG tai PDF-muodossa. Sama kilpailija voi lähettää enintään kaksi kilpailutyötä.

Huomioi seuraavat asiat osallistuessasi logokilpailuun:

  • Kilpailuun osallistuvassa logokokonaisuudessa tulee ilmetä lukio ja kulttuuritalo Monion nimi Monio.
  • Logon täytyy läpäistä saavutettavuusvaatimukset.
  • Logo on pyrittävä sovittamaan yhteen Tuusulan kunnan visuaalisen ilmeen kanssa.
  • Logon pitää toimia sekä sähköisessä että painetussa muodossa, värillisenä ja mustavalkoisena. Sitä pitää voida pienentää ja suurentaa erilaisten käyttökohteiden mukaan.
  • Kilpailija vastaa siitä, että hänellä on täydet oikeudet kilpailutyöhön sekä oikeus luovuttaa työ Tuusulan kunnalle. Voittajatyön tekijä sitoutuu siirtämään kaikki tekijänoikeudet, sisältäen oikeudet mahdollisiin muutoksiin, ilman erillistä korvausta. Tuusulan kunta saa voittajatyöhön täydet käyttöoikeudet, logon suunnittelija sitoutuu tekemään tarvittavat kunnan vaatimat muutokset ennen logon lopullista käyttöönottoa. Muiden kilpailuun osallistuneiden logoehdotusten tekijänoikeus säilyy tekijöillä.
  • Katso kilpailusäännöt kokonaisuudessaan.

Voittajan valitsee kilpailuraati. Kilpailutöitä arvioitaessa kiinnitetään huomiota logon selkeyteen, visuaaliseen vaikuttavuuteen ja huomioarvoon, kiinnostavuuteen, värimaailmaan, tekniseen toimivuuteen sähköisissä ja painetuissa käyttöympäristöissä.

Kilpailun voittaja julkistetaan Tuusulan kunnan verkkoisivuilla touko-kesäkuussa 2023.

Tutustu lukio ja kulttuuritalo Monioon

Lisätiedot:
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456, ulla.kinnunen@tuusula.fi
Viestintäpäällikkö Paula Miettinen, 040 314 2004, paula.miettinen@tuusula.fi