Hakemuksen käsittely

 

Kyselyt ja neuvonnat pyydämme jättämään Lupapiste.fi -palvelussa

Asemakaava-alueiden poikkeamispäätökset tekee Tuusulan kunnan kaavoituspäällikkö ja haja-asutusalueiden suunnittelutarveratkaisut ja/tai poikkeamispäätökset yleiskaavasuunnittelija. Hakemusten käsittelyaika on noin 4-6 kuukautta. Mikäli lausuntoja joudutaan pyytämään tai käsittelyssä on ruuhkaa, voi hakemuksen käsittelyaikataulu olla pidempikin. Päätöksiä tehdään ja lausuntoja annetaan noin kerran kuussa. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa asian valmistelua. Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun kaikki asiakirjat ja mahdolliset lisäselvitykset on toimitettu valmistelijalle.

Huom! Lupapäätöksiä ei tehdä heinäkuussa.

Valitukset 

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi useimmissa tapauksissa joko valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai pyytää sieltä valituslupaa.

Valitus on laadittava kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Helsingin hallinto-oikeuteen.