Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelee ja päätökset tekee Tuusulan kunnan kaavoituspäällikkö. Hakemusten käsittelyaika on noin 4 kuukautta. Mikäli lausuntoja joudutaan pyytämään tai käsittelyssä on ruuhkaa, voi hakemuksen käsittelyaikataulu olla pidempikin. Päätöksiä tehdään ja lausuntoja annetaan noin kerran kuussa. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa asian valmistelua. Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun kaikki asiakirjat ja mahdolliset lisäselvitykset on toimitettu valmistelijalle.

Valitukset 

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus valittaa kaavoituspäällikön päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antaa päätöksensä aina kirjallisena. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi useimmissa tapauksissa joko valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai pyytää sieltä valituslupaa.

Valitus on laadittava kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lupapäätöksen hinta

  • poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu, 450 €