Hakemuksen käsittely

Hakemuksen käsittelee ja päätökset tekee Tuusulan kunnan kaavoituspäällikkö. Hakemusten käsittelyaika on noin 4 kuukautta. Mikäli lausuntoja joudutaan pyytämään tai käsittelyssä on ruuhkaa, voi hakemuksen käsittelyaikataulu olla pidempikin. Päätöksiä tehdään ja lausuntoja annetaan noin kerran kuussa. Huolellisesti täytetty hakemus nopeuttaa asian valmistelua. Hakemus voidaan käsitellä vasta, kun kaikki asiakirjat ja mahdolliset lisäselvitykset on toimitettu valmistelijalle.

Oikaisuvaatimus ja valitukset 

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Kuntakehityslautakunnan päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lupapäätöksen hinta

  • poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu, 450 €