Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo)

Veo työskentelee yhdessä lapsen huoltajien, ryhmän henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana suunnittelemassa ja arvioimassa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia.

Veo antaa konsultaatiota lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän etsii yhdessä huoltajien ja ryhmän henkilöstön kanssa ratkaisuja lapsen tarpeiden huomioimiseen, lapsiryhmän toimivuuteen ja toiminnan sisältöihin.

Veoon voi olla yhteydessä esimerkiksi

•             jos lapsen toimiminen saman ikäisten lasten kanssa on haastavaa

•             sitoutuminen sääntöihin ja ohjattuun toimintaan tuottaa vaikeuksia

•             jos jokin asia lapsen kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa huolestuttaa.

Veoon voivat ottaa yhteyttä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muut yhteistyötahot huoltajan suostumuksella.

 

Pyörälä Virpi Varhaiskasvatuksen asiantuntija 

Tuusulan varhaiskasvatusksen erityisopettajat

Kandén Jaana  Pellavan päiväkoti ja Pikku-Pellavan perhtupa

Lindenius Elina, Pertun päiväkoti ja esiopetus sekä yksityiset päiväkodit: Lahelanniitty, Montessorileikkikoulu Pikkulukkari, Pilke:Huiske ja Aarteiden talo, Steinerpäiväkoti Pohjantähti ja Venlantupa

Puhtimäki Tarja  Päiväkoti Martta Wendelin

Pyy Satu  Lahelan tertun ja Mainingin päiväkodit ja Myötätuulen perhetupa

Riekkinen Maisa  Neitoperhon, Nummenharjun ja Vaunukankaan päiväkodit sekä Paijalan esiopetus

Ropponen Jonna  Kolsan ja Lepolan päiväkodit

Soini Leena Kievarin ja Mikkolan päiväkoti

Vaalivirta Paula Notkopuiston päiväkoti, Notkopuiston perhetupa ja Jokelan perhepäivähoito

Vihersalo-Nieminen Mia  Roinilan ja Torpparin päiväkodi sekä esiopetus, Kellokosken perhetupa, Kellokosken perhepäivähoito sekä yksityiset päiväkodit: Norlandia Tiuku ja Pikku-Juhani

 

Esiopetuksen opiskeluhuollon kuraattori
KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE 

Katri Lilja
040 8074 303
katri.lilja@keusote.fi