Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja  on osa päivähoitohenkilöstöä.

Veo työskentelee yhdessä lapsen vanhempien, ryhmän henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia.

Veo antaa konsultaatiota lapsen kasvuun, kehitykseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän etsii yhdessä vanhempien ja ryhmän henkilöstön kanssa ratkaisuja lapsen tarpeiden huomioimiseen, lapsiryhmän toimivuuteen ja toiminnan sisältöihin.

Veoon voi olla yhteydessä esimerkiksi:

  • jos lapsen toimiminen samanikäisten kanssa leikeissä ja ohjatussa toiminnassa on vaikeaa
  • sopeutuminen sääntöihin ja aikuisen ohjaukseen tuottaa vaikeuksia
  • jos jokin asia lapsen kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa huolestuttaa

Veoon voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, päivähoidon henkilökunta ja muut yhteistyötahot

Tuusulan varhaiskasvatuspalveluiden veot ja alueet, joilla toimivat:

Palola Helena Tuetun varhaiskasvatuksen esimies

Grönroos Kristiina Kellokosken alue

Marstio Jenni Etelä-Tuusulan alue

Riekkinen Maisa Etelä-Tuusulan alue

Soini Leena Etelä-Tuusulan alue

Tiensuu Jari Etelä-Tuusulan alue

Vaalivirta Paula Jokelan alue

 

Päivitetty 1.9.2016