Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo)

Veo työskentelee yhdessä lapsen huoltajien, ryhmän henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän on mukana suunnittelemassa ja arvioimassa lapsiryhmän toimintaa ja lasten tarvitsemia yksilöllisiä tukitoimia.

Veo antaa konsultaatiota lapsen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Hän etsii yhdessä huoltajien ja ryhmän henkilöstön kanssa ratkaisuja lapsen tarpeiden huomioimiseen, lapsiryhmän toimivuuteen ja toiminnan sisältöihin.

Veoon voi olla yhteydessä esimerkiksi

•             jos lapsen toimiminen saman ikäisten lasten kanssa on haastavaa

•             sitoutuminen sääntöihin ja ohjattuun toimintaan tuottaa vaikeuksia

•             jos jokin asia lapsen kasvussa, kehityksessä tai oppimisessa huolestuttaa.

Veoon voivat ottaa yhteyttä huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä muut yhteistyötahot huoltajan suostumuksella.

 

Tuusulan varhaiskasvatuspalveluiden veot ja alueet:

Palola Helena Tuetun Kasvun ja oppimisen tuen päällikkö

Kandén-Kivioja Jaana Jokelan alue ja yksityiset päiväkodit

Puhtimäki Tarja Etelä-Tuusulan alue

Pyy Satu Etelä-Tuusulan alue

Pyörälä VirpKellokosken alue

Riekkinen Maisa Etelä-Tuusulan alue

Soini Leena Etelä-Tuusulan alue

Vaalivirta Paula Jokelan alue