Mittauspalvelut

Mittauspalvelut

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen sijaintikatselmukset- ja merkinnät voi tilata paikkatietoyksiköstä.

  • Selvitä ennen tilausta rakennusluvan lupatunnus (esim. 19-001-R), osoite tai kiinteistötunnus. Jos rakennuslupaan on tullut rakennusaikaiset muutospiirustukset (RAM-kuvat), niin ilmoita siitä myös tilaushetkellä.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen (rakennuksen sijaintimerkintä)

Kun olet saanut rakennusluvan leimattuine lupapiirustuksineen, voit tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän maastoon. Ennen rakennuksen merkintää sinun on raivattava puusto, puunrungot tai muut esteet pois rakennuksen kohdalta. Rakennuksen neljä nurkkapistettä merkitään maastoon puupaaluin nauloineen ja korkeusasema merkitään korkolapulla rakennuspaikan läheisyyteen vähintään kahteen eri kohtaan.

Rakennuksen sijaintimerkinnät voi tilata paikkatietoyksiköstä. Otathan huomioon sen, että tilauksesi toimitusaika on yksi viikko.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tehdään valmistuneille rakennuksille ja maalämpökaivoille, jotta rakennusvalvoja voi tarkistaa niiden sijainnin olevan rakennusluvan mukainen. Voit tilata rakennuksen sijaintikatselmuksen heti, kun sen perustukset ovat valmiit ja sokkelin kulmat ovat nähtävissä oikeassa korkeudessaan. Maalämpökaivosta mitataan sen kannen sijainti keskikohdasta. Maalämpökaivojen sijaintikatselmuksia on tehty vuodesta 2011 lähtien. Voit tilata sijaintikatselmuksen myös aikaisemmin valmistuneille maalämpökaivoille, jotta myös niiden sijainti saadaan kunnan rekisteriin.

Voit halutessasi olla paikalla sijaintikatselmuksessa. Kun sijaintikatselmus on suoritettu, tieto rekisteröidään kunnassa rakennusvalvonnan ja lupapisteeseen nähtäväksi.

Sijaintikatselmuksen toimitusaika on yksi viikko.

Sijaintikatselmuksen voi tilata myös sähköisesti tilauslomakkeella:

Sijainninmerkintä ja -katselmus kuuluvat rakennuslupahintaan. Mikäli rakennuksen paikan merkintä rakentajasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan uudelleen, peritään jokaiselta lisämerkintäkerralta puolet rakennusvalvonnan hinnaston 8§ pykälän mukaisista hinnoista. Muut mittauspalveluiden hinnat löytyvät palveluhinnastossa.

 

Kiinteistönmuodostustoimitukset (rajankäynti yms.) ja rajanäyttö

Tuusulan kunta suorittaa kiinteistönmuodostus toimitukset ja rajannäytöt vain sitovan tonttijaon alueella, joka on kunnan rekisterinpitoaluetta. Voit hakea Tuusulan kunnalta virallista rajankäyntitoimitusta, jossa kadonneiden rajamerkkien tilalle rakennetaan uudet (veloitus voimassa olevan palveluhinnaston mukaan). 

Mikäli kiinteistösi sijaitsee kunnan rekisterinpitoalueen, eli sitovan tonttijaon ulkopuolella, rajankäynnit sekä muut kiinteistönmuodostustehtävät suorittaa Maanmittauslaitos. Tuusulan kunta suorittaa rajanäyttöjä sitovan tonttijaon ulkopuolella ainoastaan asemakaavan käyttötarkoitus rajoille, muttei kiinteistörajoille.

Lisätietoja rajankäyntitoimituksesta

Maanmittauslaitoksen rajankäynnit