Mittauspalvelut

Mittauspalvelut

Rajankäyntitoimitus

Voit hakea Tuusulan kunnalta virallista rajankäyntitoimitusta, jossa kadonneiden rajamerkkien tilalle rakennetaan uudet (veloitus hinnaston mukaan). 

Mikäli kiinteistösi sijaitsee kunnan rekisterinpitoalueen, eli sitovan tonttijaon alueen ulkopuolella, rajankäynnit tekee Maanmittauslaitos.

Tuusulan kunta ei suorita rajannäyttöjä kiinteistöillä.

Lisätietoja rajankäyntitoimituksesta

Maanmittauslaitoksen rajankäynnit

 

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

Kun olet saanut rakennusluvan ja toimittanut asemapiirroksen sekä pohjapiirrokset kuntaan, voit tilata rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän maastoon. Ennen merkintää sinun on raivattava puusto pois rakennuksen kohdalta.

Otathan huomioon sen, että tilauksesi toimitusaika on kaksi viikkoa.

 

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmus tehdään valmistuneille rakennuksille ja maalämpökaivoille, jotta rakennusvalvoja voi tarkistaa niiden sijainnin olevan rakennusluvan mukainen. Voit tilata rakennuksen sijaintikatselmuksen heti, kun sen perustukset ovat valmiit ja sokkelin kulmat ovat nähtävissä oikeassa korkeudessaan. Maalämpökaivosta mitataan sen kannen sijainti keskikohdasta. Maalämpökaivojen sijaintikatselmuksia on tehty vuodesta 2011 lähtien. Voit tilata sijaintikatselmuksen myös aikaisemmin valmistuneille maalämpökaivoille, jotta myös niiden sijainti saadaan kunnan rekisteriin.

Voit halutessasi olla paikalla sijaintikatselmuksessa. Kun sijaintikatselmus on suoritettu, tieto rekisteröidään kunnassa rakennusvalvonnan nähtäväksi.

Sijaintikatselmuksen toimitusaika on kaksi viikkoa.

Sähköiset tilauslomakkeet:

 

Tiedustelut rakennusvalvontamittauksista

 

Mittauspalveluiden hinnat ovat palveluhinnastossa.