Kulttuurimaisema ja rakennuskanta

Kulttuurihistoriallinen inventointi on perusselvitys, jonka tavoitteena on maankäytön kautta turvata menneiden aikakausien synnyttämien ympäristöjen säilyminen. Inventointi pyrkii tuomaan esiin säilyttämisen arvoiset rakennukset ja kulttuuriympäristöt, mutta myös antamaan laajempia suuntaviivoja ympäristön kehittämiselle. Taajamat tai maisemakokonaisuudet saattavat muodostaa laajempia kerroksellisia  rakenteita, jotka vaativat tietoa yleispiirteisen kaavoituksen pohjaksi.

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan tässä ihmisen toimillaan aikaansaamaa laidunnettua, viljeltyä ja rakennettua ympäristöä perinneniityistä kylänraitteihin, kirkonkylistä asumalähiöihin ja puistoihin mukaanlukien teolliset tuotantoympäristöt ja kulkuväylät.

 Heina22-3667

 

Johdanto

1. Tuusulanjoki 2018

2. Hyrylän taajama ympäristöineen

3. Tuusulan Rantatie

4. Tuusulanjärven länsirannan maisema-alue

5. Nahkelan, Rusutjärven ja Siippoon maisema-alue

6. Pohjois-Tuusula

7. Kellokosken taajama

8. Jokelan taajama