Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava

 

  Ruotsinkylä-Myllykylä KUVA

 

Ruotsinkylä-Myllykylä II -Osayleiskaava (Kaava 2033)

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulan etelä- ja lounaisosassa, noin 1,3 km Helsinki-Vantaa -lentoasemasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Lahelan ja Nahkelan kyläalueisiin, idässä Lahelantiehen (mt 11465) ja Myllykyläntiehen (mt 11463) sekä etelässä ja lännessä Vantaan kaupungin rajaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1247 hehtaaria.

Osayleiskaavan tavoitteena on ollut tarkistaa vuonna 1998 vahvistettua oikeusvaikutteista Ruotsinkylä-Myllykylä osayleiskaavaa (kaava nro 2023), jonka aluevaraukset eivät kaikilta osin vastaa alueella jo olevia ja sinne suunniteltuja kiviaineshuollon toimintoja.

Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi Ruotsinkylä-Myllykylä II osayleiskaavan kokouksessaan 31.3.2014. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi hyväksymispäätöksestä jätetyt valitukset päätöksellään 4.8.2016.

Osayleiskaava

Merkinnät ja määräykset

Ruotsinkylä-Myllykylä II 2033 selostus 

Ruotsinkylä-Myllykylä ja Focus-alueen luontoselvitys 2013 lowres