Kielet

20180507_112209

KIELET 

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf 
Lisätietoja kursseista antaa rehtori Timo Rusanen 4.1.21 alkaen p.040 314 3414 tai timo.rusanen@tuusula.fi

Huom! Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmälläpitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

 

fi

SUOMI

120102
Suomi toisena kielenä 1 jatko, 24 €   Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Suomen Mestari 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
To 14.1.-15.4.21
Klo 19.00-20.30
FT Marjut Alho
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


 

RUOTSI

120203
Ruotsin intensiivikurssi, 20 € Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Opisto
La ja su 27.-28.3. ja 10.-11.4.21
Klo 10.00-13.30
FM Milja Nybom
Tule oppimaan ruotsin kielioppia hauskasti ja intensiivisesti! Kurssilla saat varmuutta ruotsin kieliopin hallintaan. Intensiivikurssi auttaa valmentautumisessa esimerkiksi kielitutkintoon, ylioppilaskirjoituksiin tai voit tulla kurssille omaksi iloksesi ja ottaa kaverisikin mukaan. Pääpaino on ruotsin kielioppirakenteissa, harjoituksia tehdään suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi räätälöidään osittain osallistujien tarpeiden mukaan. Taitotaso A2-B1

 

gb 

ENGLANTI

120302
Englanti 1 jatko, 24 €  Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Destinations 1, kpl 5
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 18.15-19.45
Fil. yo. Lucas Esteban Lasikari
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1. 

120306
Englanti 3, 24 €    Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Destinations 3, kpl 1
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 16.30-18.00
Fil. yo. Lucas Esteban Lasikari
Sopii opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet kieltä aiemmin, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A2

120310
Englanti 4, 24 € Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Destinations 4, kpl 1
Opisto
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 10.50-12.20
FM Leena Nio
Sopii kielen perusrakenteiden kertaamiseen ja suullisen osaamisen kehittämiseen. Taitotaso A2

120312
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, 18 € Emme voi vielä maaliskuussakaan aloittaa kurssia. 
English Discussion Club for Beginners
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 12.1.-23.3.21
Klo 9.30-10.30
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi englannin kielen helpoilla sanoilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2

120314
Englantia lauluja kuunnellen, 24 €  Emme voi vielä maaliskuussakaan aloittaa kurssia.
Opettajan materiaali
Opisto
To 14.1.-15.4.21
Klo 12.30-14.00
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Kuuntelemme ja käymme läpi englanninkielisiä lauluja. Hyvän meiningin ohessa sanastomme, kielioppimme ja kuullun ymmärtämisemme kohenee sekä saamme rohkeutta avata myös suumme. Tule mukaan! Taitotaso A2->

120316
Englantia Stepping Stones 2, 24 €  Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 1
Opisto
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 18.15-19.45
FM,KM Kirsi Korkealehto
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä (tutustutaan myös vaativampiin rakenteisiin) sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1

120320
Englantia Catching Up! jatko, 24 € Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Catching Up!, kpl 15
Opisto
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Leena Nio
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja arkikielen sanasto ovat tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1

120322
Englannin jatkokurssi 2, 24 € Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 8
Opisto
To 14.1.-8.4.21
Klo 10.30-12.00
FM Leena Nio
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1

120324
Englannin jatkokurssi 3, 24 €  Kurssi alkaa etäopetuksena Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Life, Upper Intermediate (Cengage Learning 2013), kpl 10
Opisto
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 18.00-19.30
Fil. yo. Lucas Esteban Lasikari
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso B2

120326
Englannin jatkokurssi 4, 24 € Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Life, Advanced (Cengage Learning 2014), kpl 6
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 9.15-10.45 
FM Leena Nio
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso C1

120328
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, 18 €   Emme voi vielä maaliskuussakaan aloittaa kurssia.
English Discussion Club for More Experienced Speakers
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 12.1.-23.3.21
Klo 12.00-13.00
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1 

120330
English Conversation, 34 €
  Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 18.00-19.30
MA/FM Maria Kimberly
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. Taitotaso B2-C1

120332
English Theater Workshop, 34 € Kurssi jatkuu eäopetuksena.
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 14.1.-15.4.21
Klo 19.00-20.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1->

 

de 

SAKSA


120402
Saksa 1 jatko, 24 €  Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 4
Opisto
To 14.1.-15.4.21
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120404
Saksa 3 jatko, 24 €   Kurssi jatkuu etäopetuksena.  
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 4
Opisto
To 14.1.-15.4.21
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Saksaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A2 

120406
Deutsche Konversation, 34 €   Emme voi vielä maaliskuussakaan aloittaa kurssia.
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras Huom. Viikonpäivä ja kellonaika on muuttunut.
Ma 11.1.-12.4.21   
Klo 15.50-17.20
BA Natalia Härmä
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, Ihre Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden? Dann besuchen Sie uns doch bitte in diesem Deutsch Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre reden wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen und wenn gewünscht, kurze Impulsvorträge nach eigener Themenwahl halten. Taitotaso B2-C1 


fr

RANSKA
 

120504
Ranska 3 jatko, 24 €  Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Chez Olivier 2, kpl 4
Opisto
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Sopii ranskaa aiemmin opiskelleille, perusasioiden kertaamiseen. Pääpaino matkailussa tarvittavissa puhetilanteissa, joissa harjoitellaan monipuolisesti ääntämistä. Taitotaso A1-A2

120506
Ranskan keskustelu, 34 €  Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 19.40-21.10
FM Olivier Lukengu 
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Votre professeur maîtrise le français comme langue maternelle. Avec lui, vous vous sentirez à l’aise de pratiquer votre français. Bienvenue chez Olivier! Taitotaso B2-C1 

 

 ru

VENÄJÄ
 

120604
Venäjä 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Pora! 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 19.05-20.35
BA Natalia Härmä
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120606
Venäjän keskustelu- ja kulttuurikurssi, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Konetshno! kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa.
Taitotaso A2

 

es 

ESPANJA
 

120702
Espanja 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana !Perfecto! 1, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille.  Taitotaso A1 

120704
Espanja 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana iPerfecto! 1, kpl 5
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1 

120706
Espanja 2 jatko, 24 €  Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 19.05-20.35
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Syksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Taitotaso A1

120708
Espanja 2 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 3
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech MartínezSyksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Taitotaso A1 

120712
Espanja 4 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 1
To 14.1,-8.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa jo useita vuosia opiskelleille. Taitotaso B1 

120714
Espanjan jatkokurssi 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana ¿Qué tal? 2, kpl 13
Opisto 
To 14.1.-8.4.21
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa 5-6 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2
¡Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120716
Espanjan keskustelu, 34 €    Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1

it 

ITALIA
 

120802
Italia 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 4
Opisto
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
FM Mattia Retta
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120806
Italia 3 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 11
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1 

120808
Italia 4 jatko, 24 €    Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 19.05-20.35
FM Silvia Pina
Italiaa aiemmin opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin, aiheina mm. vapaa-aika ja matkailu, italialaisuus, tavat ja kulttuuri. Taitotaso A2

120809
Italiaa lauluja kuunnellen, 24 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras   Kurssi peruttu!
Ti 19.1.-13.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Mattia Retta
Kuuntelemme ja käymme läpi italiankielisiä lauluja 50-luvusta nykypäivään. Hyvän meiningin ohessa sanastomme, kielioppimme ja kuullun ymmärtämisemme kohenee sekä saamme rohkeutta keskustella italiaksi. Tule mukaan uudelle kurssille! Taitotaso A2 

120810
Italian keskustelu- ja kulttuurikurssi, 34 €   Kurssi jatkuu etäopetuksena.
Opettajan materiaali
Opisto
Ma 11.1.-12.4.21
Klo 19.05-20.35
FM Mattia Retta
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa.  Taitotaso B1

120811
Italiaa matkailijoille verkossa!, 18 €
Opettajan materiaali
Ma ja ke 19.4., 26.4., 28.4. ja 3.5.21
Klo 17.15.-19.30
FM Opettaja avoin
Haluatko oppia matkailussa tarvittavia italiankielisiä fraaseja kielioppia pänttäämättä? Oppitunnit pidetään reaaliaikaisesti verkossa niin, että sekä opettaja että opiskelijat osallistuvat tunneille yhtä aikaa omilta koneiltaan. Kurssi järjestetään etäopiskeluna Zoom-ohjelman ja sähköpostin kautta. Opettaja lähettää liittymisohjeet, aiempaa kokemusta verkko-opiskelusta ei tarvita. Verkkokurssin aikana opettelemme ja harjoittelemme ääntämistä, arkielämän ja matkailun sanastoa ja fraaseja, esimerkiksi ruoan ja juoman tilaamisessa, hotellissa asioimisessa ja pienten ongelmatilanteiden selvittelyssä. Kurssilla saat myös tärkeää tietoa italialaisesta tapakulttuurista. Kurssi ei edellytä aiempaa italian kielen taitoa. Benvenuti! Taitotaso A1->  

 

MUUT KIELET


129802
Japani 1 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Sopii kieltä aiemmin opiskelleille.

129804
Japani 3 jatko, 24 €   Kurssi  jatkuu etäopetuksena.
Oppikirjana Michi 2 – Tie japanin kieleen, kpl 1 ja Basic Kanji Book vol. 1., kpl 9
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.1.-6.4.21
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Syvennetään kielen ja tapakulttuurin tuntemusta.

129805
Japanilainen kulttuuri - poimintoja, 22 €  Huom. Etäkurssi!   
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 13.4.-11.5.21
Klo 17.20-19.45
FM Sointu Huvinen
Japanilainen kulttuuri on kiehtonut länsimaita vuosisadat. Kurssilla tutustutaan esim. Japanin historiaan, uskontoihin ja taiteisiin. Keskustelemme mm. musiikista, puutarhoista, arkkitehtuurista ja kirjallisuudesta, unohtamatta kuitenkaan nykypäivää. Kurssin aihepiirejä voidaan räätälöidä kurssin alussa osallistujien kiinnostuksen ja toiveiden mukaan. Sopii kaikille Japanista kiinnostuneille eikä vaadi ennakkotietoja.

129807
Johdanto kiinan kieleen, 18 €   Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Opisto
La 16.1.,30.1. ja 13.2.21 13.3., 27.3. ja 10.4.21   
Klo 10.00-13.30
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Lyhytkurssi tarjoaa sinulle kattavan johdatuksen kiinan kieleen. Tutustumme mandariinikiinan ominaispiirteisiin: tooneihin, äänteisiin sekä tietysti kiinan kielen kiehtoviin merkkeihin ja niiden tarinoihin. Harjoittelemme myös muutamia hyödyllisiä arkipäivän fraaseja. Rennon opiskelun ohessa tutustumme kiinalaiseen kulttuuriin ja ajatteluun. 

129806
Latina 2 jatko, 34 €    Kurssi  jatkuu etäopetuksena!
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 19.1.-13.4.21
Klo 15.30-17.00
FM Mattia Retta
Syksyllä 19 aloittanut kurssi. Sopii aiemmin latinaa opiskelleille. Opiskelijat oppivat kielen perusteita ja tutustuvat antiikin maailmaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämään. Opettajan laatiman materiaalin avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen suomen kieleen ja kulttuuriin. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana.

129808
Viron jatkokurssi, 34 €    Kurssi  jatkuu etäopetuksena!
Opettajan materiaali 
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.1.-7.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka
Viroa joitakin vuosia opiskelleille. Taitotaso B1-B2

129809
Viittomakommunikaatiokurssi, 28 € Kurssi siirtyy keväämmäksi
Opettajan materiaali
Opisto
La ja su 20.-21.2. ja 6.-7.3.21       
Klo 9.00-13.30
Viittomakielen tulkki, AMK Hetta Innala
Viittomalla on helppo jutella myös turvavälien päästä. Kurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen. Opiskellaan suomalaisia viittomia ja ilmaisutapoja. Samoja viittomia käytetään myös tukiviittomina ja viitotussa puheessa. Lähdetään liikkeelle alkeista ja kerrataan jo mahdollisesti opittua. Kurssilaiset voivat esittää toiveita aihepiirien suhteen. 

120333
Englannin oikeinkirjoituskurssi, 25 €
Opettajan materiaali
Opisto
La 30.1.  13.2. ja 6.3.21   Huom: Kurssi peruttu!
Klo 10.00-13.30
Kääntäjä ja kielikouluttaja, FM Päivi Tikkanen
Write like a pro! Write Like a Pro..? Write Like A Pro..? Siis miten?! Tule hiomaan englannin kirjoitustaitosi ammattilaistasolle. Käsittelyn alla asioita, jotka tuottavat eniten päänvaivaa meille suomenkielisille: englannin ja suomen aikamuotojen erot, aktiivi ja passiivi, artikkelit, belong ja possible, britti- ja amerikanenglannin erot, isot ja pienet alkukirjaimet (paikannimissä, otsikoissa ja päivämäärissä), liika sanatarkkuus kääntäessä, pilkkusäännöt, prepositiot, sanajärjestys, substantiivitauti, sähköpostien kieli, tyylilajit ja rekisterit, yhdyssanat ja erikseen kirjoitettavat… Mitä vielä? Esitä toiveesi etukäteen osoitteeseen opisto@tuusula.fi 21.1.21 mennessä. 

129811
Iloiset pilkunviilaajat – Tavoitteena selkeä teksti, 25 € 
Huom: Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Opisto
La 13.3. ja 20.3.21 
YTM Kati Vastamäki
Otetaan selvää, miten sanajärjestys vaikuttaa lauseen merkitykseen, painotukseen ja luettavuuteen. Puretaan vaikeatajuiset ja kankeat rakenteet ja kiteytetään ne selkeiksi ilmaisuiksi: käsitellään muun muassa substantiivityyli, passiivityyli sekä sanojen ja lauseiden rinnastaminen. Puhutaan myös lauseenvastikkeista, omistusliitteistä, vieraskielisistä nimistä ja vierassanoista. Esitä halutessasi toiveitasi etukäteen osoitteeseen opisto@tuusula.fi 4.3.21 mennessä.

129813
Kreikkaa musiikkia kuunnellen, maksuton 
Opettajan materiaali                       
Opisto
La 13.3. ja 20.3.21                                       Huom: Tämä kurssi on peruttu!
Klo 10.00-12.30
TT/Opettaja Mari Rahkala-Simberg
Tule matkalle kreikkalaisen musiikin maailmaan! Kurssilla kuunnellaan kreikkalaisen musiikin helmiä eri alueilta ja aikakausilta ja tutustutaan Kreikan uskomattoman monipuoliseen musiikkitarjontaan kansanmusiikista rebetikoon ja europoppiin. Opettaja kertoo kappaleiden taustoista ja tulkitsee niiden viestin. Sanat annetaan kurssilla transkriboituna, joten sinun ei tarvitse osata kreikkaa voidaksesi osallistua. Mukana saa laulaa, jos laulattaa!