Kielet

20180507_112209
fi

SUOMI    


120102
Suomi toisena kielenä 1 alkeet, syksy 34 €
Finnish 1 (for Beginners)
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 18.00-19.30
FM Soran Zaki
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1
 
 
120104
Suomi toisena kielenä 2, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 19.30-21.00
FM Soran Zaki
Kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1-A2


 


RUOTSI

120202
Svenska Mingelklubben, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto, alakerran neuvotteluhuone D 2
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 19.00-20.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet, världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd. Hoppas att vi får träffa dig där! Kursen är avsedd främst för sådana som behärskar svenskan på A2 eller B1 nivå, som vill öva att tala vardagssvenska för praktiska ändamål. Taitotaso A2-B1
 
 
 
gb

ENGLANTI

120302
Englanti 1 alkeet, syksy 24 €

Oppikirjana Destinations 1, kpl 1
Opisto
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1
Opintosetelikurssi!

Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.


120304
Englanti 2, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 1
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 16.30-18.00
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1


120306
Englanti 3, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 1
Opisto
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-16.4.20
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2 
 

120308
Englanti 3, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 3
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2


120330
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, syksy 18 €
English Discussion Club for Beginners
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 10.9.-19.11.19 ja 14.1.-24.3.20
Klo 9.30-10.30
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi englannin kielen helpoilla sanoilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin. Taitotaso A1-A2


120310
Englantia Stepping Stones 1, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 1
Opisto
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii opiskelijoille, joille englannin keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Taitotaso A2-B1

 
120312
Englantia Stepping Stones 2, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 1
Opisto
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-16.4.20
Klo 18.15-19.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä (tutustutaan myös vaativampiin rakenteisiin) sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1


120314
Englantia Catching Up!, syksy 24 €
Oppikirjana Catching Up!, kpl 1
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 9.15-10.45
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja arkikielen sanasto ovat tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1
 

120316
Englannin jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 4
Opisto
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-9.4.20
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1


120318
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €  Huom! Kurssi peruttu!
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, kpl 4
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
  

120320
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €
Oppikirjana Life, Upper Intermediate (Cengage Learning 2013), kpl 5
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2


120322
Englannin jatkokurssi 4, syksy 24 € Huom.Kurssi peruttu!
Oppikirjana Life, Advanced (Cengage Learning 2014), kpl 1
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 18.00-19.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso C1


120324
Englannin jatkokurssi 4, syksy 24 €
Oppikirjana Life, Advanced (Cengage Learning 2014), kpl 2
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso C1


112332
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, syksy 18 €
English Discussion Club for More Experienced Speakers
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 10.9.-19.11.19 ja 14.1.-24.3.20
Klo 10.45-11.45
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin. Taitotaso B1 ->

 
120326
English Conversation, syksy 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1

 
130204
Englanninkielinen kirjallisuus
Opisto
La 12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11.19 Huom. Ei 2.11.19
Klo 11.00-12.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Tervetuloa matkalle englanninkieliseen kirjallisuuteen! Suomenkielisillä luennoilla tutustumme lyhyesti, mutta monipuolisesti englanninkielisiin kirjailijoihin ja kirjallisuusvirtauksiin aina keskiajalta nykypäivään, keskittyen kuitenkin lähihistoriaan ja moderniin brittiläiseen ja yhdysvaltalaiseen tuotantoon. Voit olla paljon lukenut tai vasta-alkaja: ilmapiiri on vapaa ja lähtötasolla ei ole väliä. Ei kurssimaksua!
 

120328
English Theater Workshop, syksy 34 €
Teacher’s material
Hyökkälän koulu, F-porras
To 12.9.-5.12.19
Klo 19.00-20.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there!
 
 
 
de

SAKSA

120402
Saksa 2, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 7
Opisto
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-16.4.20
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Syksyllä 18 alkeista aloittanut kurssi. Sopii aiemmin saksan alkeet opiskelleille ja kertaajille. Taitotaso A1

 
120404
Saksan jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 3, kpl 7
Opisto
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-16.4.20
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Saksaa useampia vuosia opiskelleille. Kurssilla on paljon puhetehtäviä, uutta kielioppia ja sanastoa. Taitotaso A2-B1


120406

Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, Ihre Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden? Dann besuchen Sie uns doch bitte in diesem Deutsch Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre reden wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen und wenn gewünscht, kurze Impulsvorträge nach eigener Themenwahl halten. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1 

 

fr

RANSKA


120502
Ranska 2, syksy 24 €
Oppikirjana Chez Olivier 1
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Sopii perusasioiden kertaamiseen. Pääpaino matkailussa tarvittavissa puhetilanteissa, joissa harjoitellaan monipuolisesti ääntämistä. Opettaja puhuu ranskaa äidinkielenään, mutta kommunikoi myös suomeksi. Taitotaso A1


120504
Ranskan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 19.40-21.10
FM Olivier Lukengu 
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Votre professeur maîtrise le français comme langue maternelle. Avec lui, vous vous sentirez à l’aise de pratiquer votre français. Bienvenue chez Olivier! Taitotaso B2-C1 


ru

VENÄJÄ

120602
Venäjä 4, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 5 Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 2.9.-25.11.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet venäjää 3-4 vuotta. Taitotaso A1
 

120604
Venäjä 6, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 7
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 2.9-25.11.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää 5-6 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2 es

ESPANJA


120702
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana  ¡Perfecto! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120704
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 1
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120706
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

 
120708
Espanja 3, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 7
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 9.15.-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1-A2
 

120710
Espanja 3, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 1
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A2 
 

120712
Espanja 3 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 3
Opisto
To 12.9.-5.12.19 16.1.-9.4.19
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A2
 

120714
Espanjan jatkokurssi 1, syksy 24 €
Oppikirjana  ¿Qué tal? 2, kpl 7
Opisto 
To 12.9.-5.12.19 ja 16.1.-9.4.20
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech  Martínez
Espanjaa 4-5 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2 
 

120716
Espanjan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1

  

it

ITALIA


120802
Italia 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 18.00-19.30
HuK Marco Siri
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120804
Italia 2, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120806
Italia 3, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 10
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Italiaa aiemmin opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin, aiheina mm. vapaa-aika ja matkailu, italialaisuus, tavat ja kulttuuri. Taitotaso A1


120808
Italian jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 3
Opisto
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 17.45-19.15
HuK Mattia Retta
Italiaa aiemmin opiskelleille. Runsaasti suullisia harjoituksia, joten puhumaan oppiminen ja Italian tapa- ja kulttuurituntemus ovat oleellinen osa kurssin sisältöä. Taitotaso A2


120810
Italian keskustelu- ja kulttuurikurssi, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ma 9.9.-2.12.19 ja 13.1.-6.4.20
Klo 19.15-20.45
HuK Mattia Retta
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa italialaisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso A2-B1MUUT KIELET

japan-1460334_960_720

129802
Japanin jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Michi – Tie japanin kieleen, kpl 8 ja Basic Kanji Book vol. 1.
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
klo 18.15-19.45
FM Sointu Huvinen
Syksyllä 18 alkeista aloittanut kurssi. Kurssin aluksi kerrataan edellisenä vuonna opittua. Syvennetään kielen ja tapakulttuurin tuntemusta sekä aloitetaan vähitellen kiinalaisperäisten kanji-merkkien opiskelu.

 
  

ee

129806
Viron jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Meie Keelesild
Opisto, alakerran neuvotteluhuone D 2     Huom: Paikka muuttunut!
Ke 11.9.-4.12.19 ja 15.1.-8.4.20
Klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka
Viroa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1-A2

LATINA

129804
Latina, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 10.9.-3.12.19 ja 14.1.-7.4.20
Klo 15.30-17.00
HuK Mattia Retta
Uusi kurssi latinan kielestä kiinnostuneille. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin latinaa opiskelleille. Opiskelijat oppivat kielen perusteita ja tutustuvat antiikin maailmaan, kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämään. Opettajan laatiman materiaalin avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen suomen kieleen ja kulttuuriin.