Kielet

20180507_112209

KIELET 

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä:  https://www.oph.fi/download/169733_Taitotasokuvaukset_CEFR.pdf 

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 3.8.20 klo 10 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.  

Huom! Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmälläpitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa

 
fi

SUOMI    

120102
Suomi toisena kielenä 1 alkeet, syksy 24 €

Oppikirjana Suomen Mestari 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 19.00-20.30
FT Marjut Alho
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1 

RUOTSI

120202
Ruotsin intensiivikurssi,  20 €
Opettajan materiaali
Opisto
La ja su 24.10.-25.10. ja 7.-8.11.20
Klo 10.00-13.30
FM Milja Nybom
Tule oppimaan ruotsin kielioppia hauskasti ja intensiivisesti! Kurssilla saat varmuutta ruotsin kieliopin hallintaan. Intensiivikurssi auttaa valmentautumisessa esimerkiksi kielitutkintoon, ruotsin ylioppilaskirjoituksiin tai voit tulla kurssille omaksi iloksesi ja ottaa kaverisikin mukaan. Kurssilla on käytössä opettajan monipuolinen materiaali. Pääpaino on ruotsin kielioppirakenteissa, harjoituksia tehdään suullisesti ja kirjallisesti. Kurssi räätälöidään osittain osallistujien tarpeiden mukaan. Taitotaso A2-B1 

120204
Svenska Mingelklubben, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto, alakerran neuvotteluhuone D2
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 19.00-20.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet, världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd. Hoppas att vi får träffa dig där! Kursen är avsedd främst för sådana som behärskar svenskan på A2 eller B1 nivå, som vill öva att tala vardagssvenska för praktiska ändamål. Taitotaso A2-B1 

  
 
gb

ENGLANTI

120302
Englanti 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 1, kpl 1
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 18.15-19.45
Fil yo Lucas Esteban Lasikari
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1.
Tämä opintosetelikurssi on ilmainen tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä. Maksuhuojennukset ovat voimassa vain syyskauden, eivätkä ne jatku kevätkaudella 2021.  

120304
Englanti 1 jatko, syksy 24 € Huom. Kurssi peruttu!
Oppikirjana Destinations 1, kpl 7
Opisto
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 16.45-18.15
FM Kyllikki Tukiainen
Syksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Sopii alkeiden kertaajille. Kevätkaudella aloitetaan Destinations 2 -kirja. Taitotaso A1

120306
Englanti 2 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 7
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 16.30-18.00
Fil. yo. Lucas Esteban Lasikari
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta. Kevätkaudella aloitetaan Destinations 3 -kirja. Taitotaso A1

120308
Englanti 3 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 7
Opisto
To 10,9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

120310
Englanti 3 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 8
Opisto
Ti 8.9.-1.12-20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

120312
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, syksy 18 €
English Discussion Club for Beginners
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 8.9.-17.11.20 ja 12.1.-23.3.21
Klo 9.30-10.30
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi englannin kielen helpoilla sanoilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin. Taitotaso A1-A2

120314
Englantia lauluja kuunnellen, syksy 24 €
Opettajan materiaali
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 12.30-14.00
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Kuuntelemme ja käymme läpi englanninkielisiä lauluja. Hyvän meiningin ohessa sanastomme, kielioppimme ja kuullun ymmärtämisemme kohenee sekä saamme rohkeutta avata myös suumme. Tule mukaan uudelle kurssille! Taitotaso A2-> 

120316
Englantia Stepping Stones 1 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kertauskappale Stop 2
Opisto
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii opiskelijoille, joille englannin keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Taitotaso A2-B1

120318
Englantia Stepping Stones 2 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 5
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 18.15-19.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä (tutustutaan myös vaativampiin rakenteisiin) sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1-B2

120320
Englantia Catching Up! jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Catching Up!, kpl 10
Opisto
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja arkikielen sanasto ovat tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1

120322
Englannin jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 6.3
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-8.4.21
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1

120324
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €
Oppikirjana Life, Upper Intermediate (Cengage Learning 2013), kpl 8
Opisto
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso B2

120326
Englannin jatkokurssi 4, syksy 24 €
Oppikirjana Life, Advanced (Cengage Learning 2014), kpl 4C
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan miltei yksinomaan englanniksi. Taitotaso C1

120328
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, syksy 18 €
English Discussion Club for More Experienced Speakers
Ohjaajan materiaali
Opisto
Ti 8.9.-17.11.20 ja 12.1.-23.3.21
Klo 12.00-13.00
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin. Taitotaso B1 ->

120330
English Conversation, syksy 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1

120332
English Theater Workshop, syksy 34 €
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 19.00-20.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1->

130202
Englanninkielinen kirjallisuus nykypäivänä, maksuton
Opisto
La 10.10., 24.10. ja 7.11.20
Klo 11.00-12.30
Fil.yo Lucas Esteban Lasikari
Tervetuloa matkalle englanninkieliseen kirjallisuuteen! Suomenkielisillä luennoilla tutustumme lyhyesti, mutta monipuolisesti englanninkieliseen kirjallisuuteen 1900-luvulta nykypäivään. Mitä nykyään on ja miksi? Tule mukaan, olit sitten vasta-alkaja tai lukukonkari: lähtötasolla ei ole väliä ja ilmapiiri on vapaa. Ei kurssimaksua! 

 

 de

SAKSA

120402
Saksa 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 1
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1

120404
Saksa 3, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 1
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-15.4.21
Klo 18.45-20,15
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Saksaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A2 

120406
Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, Ihre Sprachkenntnisse aktiv anzuwenden? Dann besuchen Sie uns doch bitte in diesem Deutsch Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre reden wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen und wenn gewünscht, kurze Impulsvorträge nach eigener Themenwahl halten. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1

 


fr
 
RANSKA
 
120502
Ranska 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Chez Olivier 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1

120504
Ranska 3, syksy 24 €
Oppikirjana Chez Olivier 2, kpl 1
Opisto
Ti 8.9.-1.12.20  ja 12.1.-6.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Sopii ranskaa aiemmin opiskelleille, perusasioiden kertaamiseen. Pääpaino matkailussa tarvittavissa puhetilanteissa, joissa harjoitellaan monipuolisesti ääntämistä. Taitotaso A1-A2

120506
Ranskan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 19.40-21.10
FM Olivier Lukengu 
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Votre professeur maîtrise le français comme langue maternelle. Avec lui, vous vous sentirez à l’aise de pratiquer votre français. Bienvenue chez Olivier! Taitotaso B2-C1 

 

 
ru

VENÄJÄ

120602
Venäjän aakkoset tutuiksi, 10 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Pe 4.9.  ja ma 7.9.20
Klo 17.00-19.00
BA Natalia Härmä
Opimme kyrilliset aakkoset ja harjoittelemme niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Kurssia suositellaan niille, jotka haluavat helpottaa matkustamista tai alkeiskurssin opiskelijoille auttamaan kielen alkeiden omaksumista.

120604
Venäjä 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.9.-7.12.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Venäjän aakkoset tutuksi -kurssia suositellaan aakkosiin perehtymistä varten. Taitotaso A1

 
120606
Venäjän keskustelu- ja kulttuurikurssi, syksy 24 € 
Oppikirjana Konetshno!
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.9.-7.12.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa venäläisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso A2 es

ESPANJA
120702
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana !Perfecto! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1 

120704
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana iPerfecto!, kpl 1
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1 

120706
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kp 8
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Syksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Taitotaso A1

120708
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 1
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Syksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Lukukauden alussa kerrataan edellisen kirjan loppuosan asiat. Taitotaso A1

 

120710
Espanja 4, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 6
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A2

120712
Espanja 4, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 7
Opisto
To 10.9.-3.12.20 ja 14,1,-8.4.21
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A2

120714
Espanjan jatkokurssi 1, syksy 24 €
Oppikirjana ¿Qué tal? 2, kpl 11
Opisto 
To 10.9.-3.12.20 ja 14.1.-8.4.21
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa 5-6 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2
¡Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120716
Espanjan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C

  


it

ITALIA

 

120802
Italia 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Opisto
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 17.30-19.00
HuK Mattia Retta
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1

120804
Italia 2, syksy 24 € Huom. Kurssi peruttu!
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 18.00-19.30
HuK Mattia Retta
Syksyllä 19 alkeista aloittanut kurssi. Taitotaso A1

120806
Italia 3, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 9
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120808
Italia 4, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 13
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Italiaa aiemmin opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin, aiheina mm. vapaa-aika ja matkailu, italialaisuus, tavat ja kulttuuri. Taitotaso A1

120810
Italian keskustelu- ja kulttuurikurssi, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ma 7.9.-30.11.20 ja 11.1.-12.4.21
Klo 19.00-20.30
HuK Mattia Retta
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa italialaisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso B1

 

MUUT KIELET 

129802
Japani 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Alkeiskurssi vasta-alkajille. 

129804
Japani 3, syksy 24 €
Oppikirjana Michi – Tie japanin kieleen, kpl 12 (Myöhemmin siirrytään Michi 2 -kirjaan) ja Basic Kanji Book vol. 1., kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Syvennetään kielen ja tapakulttuurin tuntemusta. 

129806
Latina 2, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 8.9.-1.12.20 ja 12.1.-6.4.21
Klo 15.30-17.00
HuK Mattia Retta
Syksyllä 19 aloittanut kurssi. Sopii aiemmin latinaa opiskelleille. Opiskelijat oppivat kielen perusteita ja tutustuvat antiikin maailmaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämään. Opettajan laatiman materiaalin avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen suomen kieleen ja kulttuuriin.

129808
Viron jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana T nagu Tallinn sekä Eesti Keele Opik  
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 9.9.-2.12.20 ja 13.1.-7.4.21
Klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka
Viroa joitakin vuosia opiskelleille. Taitotaso B1-B2 

129810
Kreikkaa musiikkia kuunnellen, maksuton
Opettajan materiaali
Opisto
La 21.11. ja 28.11.20
Klo 10.00-12.30
TT/Opettaja Mari Rahkala-Simberg
Tule matkalle kreikkalaisen musiikin maailmaan! Kurssilla kuunnellaan kreikkalaisen musiikin helmiä eri alueilta ja aikakausilta, ja tutustutaan Kreikan uskomattoman monipuoliseen musiikkitarjontaan kansanmusiikista rebetikoon ja europoppiin saakka. Opettaja kertoo kappaleiden taustoista ja tulkitsee niiden viestin. Sanat annetaan kurssilla myös transkriboituna, joten sinun ei tarvitse osata kreikkaa voidaksesi osallistua kurssille. Kurssilla saa laulaa mukana, jos laulattaa!

129812
Iloiset pilkunviilaajat – arjen kielenhuoltoa, 25 €
Opettajan materiaali
Opisto
La ja su 3.- 4.10.20
Klo 10.00-14.00
YTM Kati Vastamäki
Tule mukaan palauttamaan mieleen ja päivittämään oikeinkirjoituksen keskeiset suositukset. Viikonlopun aikana pannaan paikoilleen muun muassa välimerkit sekä isot ja pienet kirjaimet, muistellaan lyhenteiden ja numeroilmausten muodostamista ja tehdään selkoa yhdyssanoista. Kurssilla saat paljon käytännön esimerkkejä ja materiaalin, josta on iloa pitkään.