Kielet

Kielten kursseilla voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa aiemmin hankittua kielitaitoa. Pääpaino on suullisen ilmaisun
ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa.

Kieli

Useimmat kevään kursseista ovat jatkoa syksyllä alkaneille kursseille. Tällöin kurssikuvauksessa lukee ”Jatkuu syksyltä”. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan, jos tilaa on! Tarjolla on myös uusia, keväällä alkavia kursseja. Näiden uusien kurssien kuvauksessa lukee ”Uusi kurssi”.

Kurssikuvausten loppuun on merkitty kurssin taitotaso. Taitotasoilla A1 ja A2 opetellaan kielen alkeita ja perusrakenteita. Taitotasojen B1 ja B2 kurssit ovat keskitasoa ja soveltuvat kielitaidon kertaamiseen ja vahvistamiseen. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Osa kielten kursseistamme on opintopistekursseja, lue lisää Opintopistekurssit

Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille (yli 16-vuotiaille). Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valitsemiseen. Lisätietoja kursseista antaa päätoiminen kieltenopettaja Miia Kukkola
p. 040 314 3417 tai miia.kukkola@tuusula.fi. Tervetuloa opiskelemaan kieliä!


fi

SUOMI

120101        Kurssi peruttu!
Suomea vasta-alkajille - Finnish for absolute beginners, 21 €
Oppikirjana No niin! 1, kpl 1
Monio, Tupa E.305
Ti 23.1.-2.4.24
Klo 16.50-18.20
FM Sirpa Hutukka
Uusi kurssi! Suomen alkeiskurssi vasta-alkajille. Oppikirja on hankittava erikseen. Opetuskieli suomi. Apukielinä englanti ja ukraina. Taitotaso A1

120102
Suomen alkeet - Finnish for beginners, 25 €
Oppikirjana No niin! 1, kpl 3
Monio, Tupa E.305
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 18.30-20.00
FM Sirpa Hutukka
Jatkuu syksyltä. Suomen alkeiskurssi noin puoli vuotta suomea opiskelleille. Opitaan puhumaan ruoasta ja asioimaan. Oppikirja on hankittava erikseen. Opetuskieli suomi. Apukielinä englanti ja ukraina. Taitotaso A1

 
RUOTSI

120202
Svenska på svenska - Ruotsin alkeiden kertausta ja helppoa keskustelua, 25 €
Oppikirjana Vi ses, kpl 4
Monio, Salonki B.306
To 11.1.-11.4.24
Klo 17.30-19.00
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Jatkuu syksyltä. Ruotsin alkeiden kertausta kielikylpymäisesti ja hauskasti harjoitellen. Oppitunneilla ei puhuta suomea, joten kurssi sopii myös opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Taitotaso A1


gb 

ENGLANTI                                                                                        

120308
Englannin alkeita senioreille, 25 €
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 7
Monio, Pirtti F.209
To 11.1.-4.4.24
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi noin vuoden englantia opiskelleille. Kieltä opitaan arkielämää ja matkailua varten. Taitotaso A1

120310
Englantia alkeista eteenpäin, 25 €
Oppikirjana Everyday English 2, kpl 3
Monio, Kammari D.300a
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 2 vuotta englantia opiskelleille. Opitaan englannin perusteita ja sanastoa monipuolisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja arjen viestintätilanteita varten. Taitotaso A1

120312
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, 19 €
English Discussion Club for Beginners!
Opettajan materiaali
Monio, Kammari D.104
Ti 16.1.-26.3.24
Klo 12.00-13.00
Rehtori Timo Rusanen
Kerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi helpolla englannilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2

120301
Englannin puhe- ja kuuntelukurssi, 19 €          ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
To 11.4.-13.6.24 (ei 9.5.)
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Sopii englannin perusteet opiskelleille, jotka haluavat harjoitella kuullun ymmärtämistä ja helppoa keskustelua englanniksi. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A1-A2

120314
Brush up your English - Englannin perusteiden kertausta, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 6
Monio, Kammari D.300a
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Syksyllä alkanut kurssi on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

120316
Around the world - Englantia matkailijoille, 25 €
Oppikirjana Around the world, kpl 3
Monio, Pirtti F.209
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 11.40-13.10
FM Miia Kukkola
Syksyllä alkanut kurssi on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

120318
Steps and stories into English - Aamupäivän askelia englantiin, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 5
Monio, Pirtti F.209
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 10.00-11.30
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 5-6 vuotta englantia opiskelleille. Opitaan käytännönläheistä ja ajan tasalla olevaa kieltä sekä kehitetään erityisesti suullista ilmaisua ja kuullun ymmärtämistä. Kevään aikana luetaan myös välipaloina englanninkielistä tarinaa. Taitotaso B1

120320
Sharpen you English - Englantia edistyneille, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 3, kpl 1
Monio, Kammari D.300a
Ti 16.1.-9.4.24
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville kielitaidon aktivointiin. Keskustellaan monipuolisista ja kiinnostavista aiheista sekä samalla päivitetään sanastoa ajan tasalle. Oppitunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Welcome! Taitotaso B2 

120322
Update your English - Englantia edistyneille, 25 €
Oppikirjana English File (4th edition), Intermediate Plus, kpl 2B
Monio, Pirtti F.209
To 11.1.-4.4.24
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville. Tavoitteena on ylläpitää puhevalmiutta, kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä sekä syventää myös kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Oppitunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2

120324
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, 19 €
English Discussion Club for More Experienced Speakers!
Opettajan materiaali
Monio, Kammari D.104
Ti 16.1.-26.3.24
Klo 15.00-16.00
Rehtori Timo Rusanen
Kerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1-B2

120326
English Conversation - Englannin keskustelukurssi edistyneille, 34 €
Opettajan materiaali
Monio, Salonki B.302
Ma 22.1.-22.4.24
Klo 18.00-19.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Jatkuu syksyltä. Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practise your speaking and listening skills and expand your vocabulary. New and continuing students are welcome! Taitotaso B2-C1

120328
English Theater Workshop - Ilmaisutaitoa englanniksi, 36 €
Opettajan materiaali
Monio, Riihisali
To 11.1.-11.4.24
Klo 19.30-21.00, 7.3. lähtien klo 19.30-21.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Jatkuu syksyltä. Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for a fun, energetic and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. In the spring, we will rehearse and stage a short play. For information on enrolment in English, see www.tuusula.fi/tuusulanopisto or call 040 314 3415 or 040 314 3418. Taitotaso B1-C2

 de 

SAKSA

120402
Saksan alkeet, 25 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 4
Monio, Tupa E.305
To 11.1.-11.4.24
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Jatkuu syksyltä. Rauhallisesti etenevä alkeiskurssi noin puoli vuotta saksaa opiskelleille. Opitaan ostamaan matkalippuja, kysymään kellonaikaa ja tietä sekä kertomaan omasta perheestä. Oppitunneilla tehdään paljon puheharjoituksia ja tutustutaan myös saksankielisten maiden kulttuuriin ja arkeen. Taitotaso A1

120404
Saksa 3, 25 €
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 10
Monio, Tupa E.305
To 11.1.-11.4.24
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 3-4 vuotta saksaa opiskelleille. Tule mukaan laajentamaan sanavarastoasi ja harjoittelemaan rakenteita. Oppitunneilla tehdään paljon puheharjoituksia ja otetaan saksan kieli käyttöön. Taitotaso A2

fr

RANSKA

120501
Ranskaa matkailijoille, 21 €                ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
Ma ja ke 22.4.-29.5.24 (ei 8.5.)
Klo 17.00-18.30
FM Hanna Nevala
Uusi kurssi! Ranskan alkeita matkailijoille. Opitaan matkailussa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja sekä tutustutaan Ranskaan matkailumaana. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A1 

120504
Ranskaa edistyneille verkossa, 25 €       ETÄKURSSI
Oppikirjana Chez Olivier 3, kpl 9
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
Ti 9.1.-2.4.2024
Klo 18.30-20.00
FM Hanna Nevala
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 4-5 vuotta ranskaa opiskelleille. Pääpaino on puheharjoituksissa, matkailijoille hyödyllisissä arkipäivän teemoissa ja ranskankieliseen maailmaan tutustumisessa. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A2


es 

ESPANJA

120701
Espanjan ABC matkailijoille, 17 €
Opettajan materiaali
Monio, Tupa E.300
Ke 8.5.-29.5.24
Klo 17.30-20.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Uusi kurssi! Espanjan alkeita matkailijoille. Tule oppimaan espanjan perusteet kuukaudessa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan ohjauksessa ja hauskasti harjoitellen. Teemme paljon käytännönläheisiä puheharjoituksia pareittain ja pienryhmissä. Opetuskielenä suomi. Taitotaso A1

120703
Espanjan kevätalkeet, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 1 (uudistettu painos), kpl 1
Monio, Tupa E.300
Ke 17.1.-10.4.24
Klo 18.40-20.10
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Uusi kurssi! Espanjan alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän tilanteita varten. Taitotaso A1

120704
Espanjan päiväalkeet, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 5
Monio, Pirtti F.209
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martinez
Jatkuu syksyltä. Espanjan alkeiskurssi noin puoli vuotta espanjaa opiskelleille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän tilanteita varten. Taitotaso A1

120706
Espanjan ilta-alkeet, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 1 (uudistettu painos), kpl 4
Monio, Tupa E.300
Ke 17.1.-10.4.24
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Jatkuu syksyltä. Espanjan alkeiskurssi noin puoli vuotta espanjaa opiskelleille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän tilanteita varten. Taitotaso A1

120708
Espanja 2, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 2, kpl 5
Monio, Tupa E.300
Ma 15.1.-15.4.24
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 1-2 vuotta espanjaa opiskelleille. Opitaan hyödyllistä kieltä arkielämän ja matkailun puhetilanteita varten rennossa ilmapiirissä! Taitotaso A1-A2

120710
Espanja 2 jatko, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 2
Monio, Pirtti F.209
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 2-3 vuotta espanjaa opiskelleille. Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia tehtäviä ja opitaan hyödyllistä arkielämän sanastoa rennossa ilmapiirissä! Rakenteista harjoitellaan erityisesti preteritiä ja imperfektiä. Taitotaso A1-A2 

120714
Espanja 4, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 1
Monio, Kammari D.204
To 11.1.-4.4.24
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Jatkuu syksyltä uudella kirjalla! Sopii noin 3 vuotta espanjaa opiskelleille. Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia, opitaan arkielämän sanastoa ja tutustutaan myös juhlapyhien viettoon. Rakenteista harjoitellaan käskymuotoja ja relatiivipronomineja. Tervetuloa opiskelemaan espanjaa! Taitotaso A2

120716
Español para avanzados - Espanjaa edistyneille, 25 €
Oppikirjana Español 2 (uusi painos), kpl 4
Monio, Kammari D.204
To 11.1.-4.4.24
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 5 vuotta espanjaa opiskelleille. Kerrataan ja laajennetaan sanastoa tekstien ja harjoitusten avulla mm. perheestä, työelämästä ja kodista. Syvennetään menneiden aikamuotojen ja subjunktiivin preesensin käyttöä. Tervetuloa kehittämään espanjan taitojasi! Taitotaso B1

120718
Conversación fácil - Espanjan helppo keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Monio, Tupa E.300
Ma 15.1.-15.4.24
Klo 18.40-20.10
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Jatkuu syksyltä. ¿Has estudiado español durante varios años y ya te has familiarizado con los conceptos básicos del idioma español? ¡Ven a repasar y aprender más en un ambiente relajado! En el curso aprenderás a hablar español con más fluidez y ampliarás tu vocabulario con un profesor nativo. B1-B2

 

it 

ITALIA

120801
Italian kevätalkeet, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Monio, Kammari D.104
Ke 17.1.-10.4.24
Klo 10.00-11.30
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä italian alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan italian kielen ääntämistä, perussanastoa ja rakenteita. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja tavallisia viestintätilanteita ja matkailua varten. Tervetuloa opiskelemaan italiaa! Taitotaso A1

120803
Italian alkeiden kertaus, 19 €                 ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
Ti 9.4.-11.6.24 (ei 30.4.)
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Sopii italian alkeet opiskelleille. Kerrataan italian kielen ääntämistä, perussanastoa ja rakenteita sekä tutustutaan italialaiseen kulttuuriin ja Italiaan matkailumaana. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A1

120805
Italiaa matkailijoille, 21 €                       ETÄKURSSI
Oppikirjana In viaggio, kpl 1
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
Ma 15.4.-17.6.24
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Sopii vasta-alkajille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Opitaan asioimaan italiaksi julkisilla kulkuvälineillä matkustaessa, neuvoja kysyttäessä ja hotelliin majoittuessa. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A1

120802
Italian alkeet, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 4
Monio, Tupa E.306
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 16.00-17.30
BA Emanuela Ronchini
Syksyllä alkanut kurssi on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

120804
Buon viaggio - Matkailuitalian alkeita senioreille, 21 €
Oppikirjana In viaggio, kpl 6
Monio, Kammari D.104
To 11.1.-21.3.24
Klo 13.00-14.30
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii noin vuoden italiaa opiskelleille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Rauhallisesti etenevällä alkeiskurssilla harjoitellaan selviytymään italiaksi matkailuun liittyvissä yksinkertaisissa puhetilanteissa. Taitotaso A1 

120806
Buon viaggio - Italian alkeita matkailijoille, 21 €
Opettajan materiaali
Monio, Kammari D.104
To 11.1.-21.3.24
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii noin vuoden tai kaksi italiaa opiskelleille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Valmistaudutaan yhdessä Italian matkaan ja harjoitellaan italiaa matkailijan tarpeisiin. Keväällä aivan uutta opettajan materiaalia, joten uudet ja vanhat italian opiskelijat ovat tervetulleita mukaan! Taitotaso A1

120808
Italian alkeiden jatko verkossa, 25 €             ETÄKURSSI
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 8
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
To 11.1.-11.4.24 (ei 21.3.)
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Jatkuu syksyltä. Sopii noin vuoden tai kaksi italiaa opiskelleille. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja tavallisia viestintätilanteita ja matkailua varten. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. A1

120810
Italia 1, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 8
Monio, Kammari, D300a
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Syksyllä alkanut kurssi on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

120807
Che bello! Italian jatkokurssi verkossa, 25 €     ETÄKURSSI
Oppikirjana Si parte! 2, kpl 1
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
To 18.4.-13.6.24 (ei 9.5.) ja 8.-29.8.24
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Uusi kurssi! Sopii noin 2-3 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Opitaan lisää italian keskeistä sanastoa ja puhumaan myös menneistä ja tulevista asioista erilaisissa arkisissa viestintätilanteissa. Huomaa, että kurssi on jaettu kahteen osaan, joista jälkimmäinen on elokuussa. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A2 

120809
Parliamo! Italian keskustelukurssi, 12 €            ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
Ke 10.4.-8.5.24
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Uusi kurssi! Sopii noin 4-5 vuotta italiaa opiskelleille ja kielitaitoaan aktivoiville. Harjoitellaan italiaksi puhumista sekä luetaan tekstejä ja katsotaan videoita keskustelun pohjaksi musiikkia unohtamatta. Saat ohjeet ja osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Jos ilmoittaudut alle viikko ennen kurssin alkua, ilmoita siitä osoitteeseen miia.kukkola@tuusula.fi. Taitotaso A2

120811
Approfondiamo! Italiaa eri näkökulmista, 12 €
Opettajan materiaali
Monio, Kammari D.104
Ma 15.4.-29.4.24
Klo 17:00-19.15
FM Silvia Pina
Uusi kurssi! Sopii noin 5 vuotta italiaa opiskelleille. Jokaisella oppitunnilla on oma teemansa (musiikki, konjunktiivi, kaksi italialaista kaupunkia), johon syvennytään kuunnellen, lukien, keskustellen ja sanastoharjoituksia tehden. Opetuskielenä italia. Benvenuti! Taitotaso A2

120816
Italia 6, 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 11
Monio, Tupa E.305 (joka toinen viikko etäopiskeluna Zoomin välityksellä)
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 5 vuotta italiaa opiskelleille ja italian taitojen kertaajille. Vahvistetaan kielitaitoa entisestään ja tutustutaan samalla italialaiseen kulttuuriin ja tapoihin italialaisen opettajan ohjauksessa. Alkaa lähiopetuksena 10.1.24.Tervetuloa myös uudet opiskelijat! Taitotaso A2


MUUT KIELET

Opintopiste logo

129806                                                                    
Japanin alkeet, 25 €
Oppikirjana Michi 1 – Tie japanin kieleen, kpl 4
Monio, Kammari D.300b
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Jatkuu syksyltä. Sopii noin puoli vuotta japania opiskelleille. Opitaan japanin kielen alkeita arkielämän kielenkäyttötilanteisiin ja tutustutaan japanilaiseen kulttuuriin. Katso netistä kurssin tarkempi sisältökuvaus. Taitotaso A1.   Opintopistekurssi

129808
Japani 2, 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 12
Monio, Kammari D.300b
Ti 9.1.-2.4.24
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 1-2 vuotta japania opiskelleille. Syvennetään kielitaitoa ja aloitetaan kanji-merkkien opiskelu. Katso netistä kurssin tarkempi sisältökuvaus. Taitotaso A1

129810
Viron alkeiden kertauskurssi, 21 €
Oppikirjana Meie keelesild (valikoiden)                 
Monio, Tupa E.306
To 11.1.-11.4.24
Klo 18.30-20.00
FM Sirpa Hutukka
Jatkuu syksyltä. Sopii hieman viron alkeita opiskelleille ja kertaajille. Opitaan käytännönläheistä ja arkielämän nykyviroa. Opiskelussa kiinnitetään huomiota suomen ja viron samankaltaisiin sanoihin ja lauserakenteisiin. Tutustutaan myös Viroon matkailumaana. Taitotaso A1

129812
Linguarum regina - Latinan kieltä ja kulttuuria verkossa, 25 €      ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Zoomin välityksellä
Ke 10.1.-3.4.24
Klo 17.00-18.30
FM Mattia Retta
Jatkuu syksyltä. Sopii noin 3 vuotta latinaa opiskelleille ja kertaajille. Oppitunneilla pääpaino on tekstin ymmärtämisessä, sanaston laajentamisessa ja tärkeimpien rakenteiden harjoittelussa. Opiskelijat tutustuvat samalla antiikin kulttuuriin, yhteiskuntaan ja roomalaiseen kirjallisuuteen. Salvete, discipuli et discipulae! Taitotaso A2-B1

129804
Ukrainan alkeiden jatko, 28 €
Opettajan materiaali
Monio
To 25.1.-11.4.24     Ti 5.3.-2.4.24
Klo 16.50-18.20
FM Sirpa Hutukka
Tervetuloa opiskelemaan lisää ukrainan kielen alkeita! Kurssille voivat osallistua myös uudet opiskelijat, jotka eivät ole ukrainaa aiemmin opiskelleet. Taitotaso A1

129803
Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi verkossa, 23 €       ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Teamsin välityksellä Huom. alkamispäivä on muuttunut!
Ma 29.1.-18.3.24
Klo 18.30-20.00
KM, karjalane muzikantti Mika ”Miša” Saatsi
Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala/eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskielenä karjala ja suomi. Opetusta myös Opiston talvilomaviikolla 19.2. Taitotaso A1

129805
Karjalan kielen ja kulttuurin jatkokurssi verkossa, 19 €      ETÄKURSSI
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Teamsin välityksellä
Ma 15.4.-20.5.24
Klo 18.30-20.00
KM, karjalane muzikantti Mika ”Miša” Saatsi
Kurssilla jatketaan karjalan kielen (varsinaiskarjala/eteläkarjala) ja kulttuurin alkeiden opiskelua ja rohkaistutaan puhumaan! Kurssin opetuskielenä karjala ja suomi. Taitotaso A1