A

Kielet

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten     loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät. 
Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta.
Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa.
Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc
Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 8.8.17 klo 10 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.

Huom! Kansalaisopiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmälläpitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

                                                                                                                                                                                                              englanti_saksa

    suomi_ruotsi                                                                   

 ranska_espanja

 


 

♦  Suomi
 

120102
Suomi toisena kielenä 1 alkeet, syksy 24 €
Finnish 1 (for Beginners)
Oppikirjana Oma Suomi 1, alusta
Opisto                                             Huom: Kurssipaikka muuttunut!
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 17.15-18.45
FM Sirpa Hutukka
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1

 
120104
Suomi toisena kielenä 2, syksy 24 €

Oppikirjana Oma Suomi 1, kpl 7
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18 
Klo 18.45-20.15
Fil.yo. Katri Linjama
Kieltä aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120106
Suomi toisena kielenä jatkokurssi, syksy 24 €

Oppikirjana Suomen mestari 2, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18 
Klo 17.15-18.45
Fil.yo. Katri Linjama
Kurssi sopii Yleiseen kielitutkintoon (YKI) valmentautuville, mutta ei velvoita tutkinnon suoritta-miseen. Taitotaso A2

♦  Ruotsi

 
120202
Ruotsi 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Häng Med! 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 17.15-18.45
FM Johanna Sipinen
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1
 

120204
Ruotsin keskustelu, syksy 24 €
Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 18.45-20.15
FM Johanna Sipinen
Vill du förbättra dina muntliga färdigheter i svenska? Då är det här en kurs för Dig! Kursens målsättning är att utveckla deltagarnas muntliga färdigheter genom diskussioner och presenta-tioner om aktuella ämnen. Välkommen med! Taitotaso B2-C1  

 

♦  Englanti
 

120302
Englanti 1 alkeet, syksy 24 €

Oppikirjana Destinations 1, alusta
Opisto
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 16.45-18.15  
FM Kyllikki Tukiainen
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120304
Englanti 2, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, alusta
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1
 

120306
Englanti 2, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, alusta
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-12.4.18
Klo 16.45-18.15
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1

120308
Englanti 3, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, alusta
Opisto
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

120310
Englanti 3 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Steps into English 3, kpl 8
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-12.4.18
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Tammikuussa siirrytään Stepping Stones 1-kirjaan. Taitotaso A2
 

120312
Englantia Stepping Stones 2, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, alusta
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 9.00-10.30
FM Kyllikki Tukiainen  
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1


120314
Englantia Stepping Stones 2, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, alusta
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-12.4.18
Klo 18.45-20.15
HuK Essi Niemi
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1

120316
Englantia keskustellen, syksy 24 €
Oppikirjana Catching Up!
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18     Huom: Kurssi peruttu!
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Syyslukukauden aihepiireinä mm. ympäristö ja matkailu. Taitotaso B1


120318
Englannin jatkokurssi 1, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Pre-intermediate, kpl Review and Practice 8
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-5.4.18
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1 

 
120320
Englannin jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 7.2
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2
 

120322
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, kpl Review and Practice 7
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
 

120324
Englannin jatkokurssi 4, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Advanced, kpl Review and Practice 6
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso C1

120326
English Conversation, syksy 34 €

Teacher’s material
Opisto
Ma 11.9.-4.12.17 ja 15.1.-16.4.18
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1  
 

120328
Englannin keskustelukerho, syksy 18 €
English Discussion Club
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 10.45-11.45
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin.


♦  Saksa

 
120402
Saksa 2, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 5
Kellokosken yläkoulu
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 18.00-19.30
FM Maarit Rouhiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet saksaa, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1

120404
Saksan jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Einverstanden 3, kpl 5
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-12.4.18
Klo 17.15-18.45
HuK Essi Niemi 
Kurssi saksaa useampia vuosia opiskelleille. Kurssilla vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitetaan suullista viestintää. Taitotaso B1

120406
Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und haben nur wenig Möglichkei-ten, Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden? Dann besuchen Sie uns in diesem Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre wollen wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur diskutieren. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1


♦  Ranska


120502
Ranska 1 alkeisjatko, syksy 24 €
Oppikirjana Chez Olivier, ranskaa aikuisille 1, kpl 4
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18          Huom: Kurssi peruttu!
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Tammikuussa 2017 alkeista aloittanut kurssi. Soveltuu myös uusille opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1
 

120504
Ranskan keskustelu, syksy 24 €
Oppikirjana Vite et Bien 2
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 19.00-20.30             Huom: Kellonaika muuttunut! 
FM Olivier Lukengu
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur  connaissance du francais oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets de la vie quotidienne. Venez pratiquer votre francais avec un professeur francophone dans une ambiance  détendue. Bienvenue chez Claire et Olivier! Taitotaso B2-C1 

 

♦  Venäjä


120602
Venäjä 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120604
Venäjä 2, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1


120606
Venäjä 4, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 2, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää aiemmin opiskelleille. Taitotaso A2


♦  Espanja
 

120702
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Perfecto! 1, alusta
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120704
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Perfecto! 1, alusta
Opisto  
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1 
 

120706
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana Perfecto! 2, alusta
Opisto
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-5.4.18
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1

120708
Espanja 2, syksy 24 €

Oppikirjana Perfecto! 2, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras  
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1


120710
Espanjan jatkokurssi 1, syksy 24 €
Oppikirjana Fantástico 3, kpl 3
Opisto  
To 14.9.-7.12.17 ja 11.1.-5.4.18
Klo 10.45-12.15
FM Raquel Domenech Martinez
Sopii espanjaa opistossa noin 4 vuotta opiskelleille tai muualla vastaavat taidot hankkineille. Taitotaso A2

120712
Espanjan jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana Fantástico 4, kpl 2
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 11.9.-4.12.17 ja 8.1.-9.4.18
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
Sopii espanjaa opistossa noin 5 vuotta opiskelleille tai muualla vastaavat taidot hankkineille.. Taitotaso B1

120714
Espanjan keskustelu, syksy 24 €
Oppikirjana Nuevo español e marcha 3, kpl 3
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 10.45-12.15
FM Raquel Domenech Martinez
Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120716
Espanjan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1 
 
 

♦  Italia


120802
Italia 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120804
Italia 2, syksy 24 €
 
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 8
Opisto 
Ti 12.9.-5.12.17  ja 9.1.-3.4.18
Klo 18.00-19.30 
FK Carmelo Carnabuci 
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1
 

120806
Italia 3, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, alusta
Opisto
Ti 12.9.-5.12.17 ja 9.1.-3.4.18
Klo 19.30-21.00
FK Carmelo Carnabuci
Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat myös kurssilla tutuksi. Taitotaso A2


120808
Italian keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
PARLIAMO ITALIANO Benvenuti al corso di conversazione! Durante il corso leggeremo articoli e racconti, faremo conversazione, arricchiremo il vocabolario e se necessario ricorderemo insieme qualche regola grammaticale e ripasseremo le costruzioni più difficili. Le idee dei partecipanti saranno le benvenute. Insegnante italiana. Taitotaso B1-B2 Benvenuti!


120810
L’litaliano in musica, 12 € 
Opettajan materiaali
Opisto La 30.9. ja 28.10.17     Huom: Kurssi peruttu!
Klo 10.00-13.00
FM Silvia Pina
Kurssilla syvennämme italian kielen taitoja monipuolisesti. Kurssi soveltuu noin 2 vuotta italiaa opiskelleille. Kurssilla kertaamme rakenteita italialaisten laulujen avulla. Kiinnitämme erityistä huomiota keskustelun harjoitteluun sekä kuullun ja luetun ymmärtämiseen. Opettajan äidinkieli on italia. Taitotaso A1-A2

 

♦  Muut kielet
 

129802
Viittomakommunikaatio -Viesti viittomalla 1, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18    Huom: Kurssi peruttu!
Klo 17.30-19.00
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Kurssin pääpaino on viittomien opiskelussa ja harjoittelussa. Viittomisen lisäksi kurssilla saa tietoa viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien eroista ja käytöstä. Tervetuloa mukaan viittomisesta kiinnostuneet!


129804
Viittomakommunikaatio -Viesti viittomalla 2, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 18.00-19.30   Huom: Kellonaika muutunut
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Kurssi on tarkoitettu viittomia aiemmin opiskelleille. Kurssilla keskitytään viittomien omaehtoiseen tuottamiseen ja lauseiden rakentamiseen ja käyttämiseen. Kurssi on jatkoa edellisen kauden kurssille, mutta myös uudet, aiemmin viittoneet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan!


129806
Viro 1 alkeet, syksy 24 €
Opettajan materiaali
Opisto                              Huom: Kurssipaikka muuttunut!
Ke 13.9.-13.12.17 ja 10.1.-4.4.18
Klo 18.45-20.15
FM Sirpa Hutukka
Alkeiskurssi vasta-alkajille.Taitotaso A1