• Kielet

Kielet

Kevätlukukaudella on kielissä tarjolla uusia lyhytkursseja ja koko kevään pituisia kielikursseja. Myös syksyllä alkaneille koko lukuvuoden kielikursseille voi hyvin tulla mukaan tammikuussa. Tiedustele vapaita paikkoja ja ilmoittaudu!   

Opiston kielten kursseilla pääpaino on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät linkistä: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf  

Kielten alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta ja edetään kohti taitotasoa A1. Jos kurssikuvaukseen on merkitty taitotasoksi A1 tai A2, kyse on alkeis- ja perustason kurssista. Perustason kursseilla rakennetaan kielitaidon perustaa, mutta ne sopivat myös opiskelijoille, jotka kokevat peruskielitaidossaan olevan puutteita. Taitotasoille B1 ja B2 sijoittuvat puolestaan keskitason kurssit, jotka on tarkoitettu perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon kertaamiseen ja täydentämiseen. Keskitason kurssit soveltuvat erinomaisesti käyttöä vaille jääneen kouluenglannin aktivoimiseen. Taitotasojen C1 ja C2 ylimmän tason kursseilla on mahdollista syventää ja sujuvoittaa jo valmiiksi hyvää kielitaitoa.  

Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelua, eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että opiston kielten kursseilla perustasolla opiskellaan noin viiden kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen on saavutettu taitotaso B1, ja opiskelija voi alkaa valita keskitason kursseja. Samalla tasolla voi ja saa viihtyä pitempäänkin!  

Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä pitäen, eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. 

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Miia Kukkola p. 040 314 3417 tai miia.kukkola@tuusula.fi. Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valitsemiseen. Tervetuloa opiskelemaan kieliä! 

  

fi

SUOMI
 

120102 
Suomi toisena kielenä 1, 25 € 
Oppikirjana Suomen Mestari 1 (uudistettu painos) 
Hyökkälän koulu, A-porras 
To 13.1.-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 18.30-20.00
FM Sirpa Hutukka
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1 

 
 

RUOTSI
  

120201 
Puheharjoituksia ruotsiksi, 32 € 
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 19.1.-6.4.22 Kurssi keskeytyi
Klo 17.00-18.30
Fil. yo. Sini Kalke
Onko takana vuosia ruotsin opiskelua, mutta suullista kielitaitoa ei tunnu olevan lainkaan? Tällä matalan kynnyksen kurssilla päästään puhumisen alkuun leppoisasti ja turhia pingottamatta. Puhumisen tueksi kertaillaan perussanastoa ja rakenteita. Tervetuloa kokeilemaan ruotsiksi puhumista turvallisessa ilmapiirissä! Taitotaso A1-A2 

120203    Kurssi peruttu!
Ruotsin kieliopin kevätkertaus, 14 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 2.3-6.4.22
Klo 18.45-20.15
Fil. yo. Sini Kalke
Tervetuloa kertailemaan tehokkaasti ruotsin kielioppia! Kurssilla harjoitellaan tärkeimpiä perusrakenteita, mm. verbien aikamuotoja ja substantiivien taivutusta. Harjoituksia tehdään myös suullisesti, joten saat kurssilla paljon puheharjoitusta ja samalla kertautuu aimo annos sanastoa! Taitotaso A2 

120202 
Svenska Mingelklubben, 34 € 
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 1.2.-26.4.22
Klo 16.00-17.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet,
världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd för praktiska ändamål. Hoppas att vi får träffa dig där! Taitotaso A2-B1 


gb
 

ENGLANTI  

120302 
Englanti 1 – Englannin alkeita senioreille, 25 €
Oppikirjana Everyday English Starter
Etelärinne
To 13.1.-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille. Sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään puhuttua englantia ja ennen kaikkea oppia itse puhumaan. Kieltä opitaan arkielämää ja matkailua varten. Taitotaso A1. Tämä opintosetelikurssi on ilmainen tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.  

120304 
Englanti 1 – Englannin alkeita ripeästi, 25 €
Oppikirjana Everyday English Starter
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.12.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Vasta-alkajille tarkoitetulla ripeästi etenevällä alkeiskurssilla opitaan englannin perusteita ja sanastoa monipuolisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja arjen viestintätilanteita varten. Taitotaso A1. Tämä opintosetelikurssi on ilmainen tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.  

120308 
Englanti 3, 25 €
Oppikirjana Destinations 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-12.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Sopii ruostuneiden koulutietojen kertaajille tai englantia opistossa noin kaksi tai kolme vuotta opiskelleille. Jatketaan kielen perusteisiin tutustumista monipuolisesti harjoitellen. Kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan ääntämistä ja kehitetään puhevalmiutta erityisesti arjen kielenkäyttötilanteisiin. Taitotaso A1-A2 

120310 
Englanti 4, 25 € 
Oppikirjana Destinations 4
Etelärinne
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii peruskielitaidon viimeistelyyn ja puhevalmiuden kehittämiseen. Kurssilla palautetaan edeltävien perustason kurssien keskeistä ainesta ja vahvistetaan rakenteiden hallintaa, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan käytännön puhetilanteita. Taitotaso A2 

120311
Kuunnellaan englantia, 12 € Huom. Kurssi on peruttu!
Opettajan materiaali
Etelärinne
Joka toinen ti 11.1., 25.1., 8.2., 8.3., 22.3., 5.4.22
Klo 12.45-13.45
FM Miia Kukkola
Onko puhutun englannin ymmärtäminen haastavaa tai suorastaan ylivoimaista? Tervetuloa harjoittelemaan vain ja ainoastaan kuullun ymmärtämistä! Kurssi on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti verkossa joko osittain tai kokonaan. Opettaja antaa ohjeet ja opastusta itsenäiseen työskentelyyn. Taitotaso A2-B1 

120312 Kurssi keskeytyi!
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, 19 €
English Discussion Club for Beginners
Ohjaajan materiaali
Kokoustila Ostari D 2
Ma 17.1.-28.3.22 
Klo 13.15-14.15
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi englannin kielen helpoilla sanoilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2 

120320 
Englantia aamuvirkuille, 25 € 
Oppikirjana Stepping stones 1
Etelärinne
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Sopii opiston peruskurssien jälkeen, kouluenglannin kertaajille ja englannin harrastajille. Kurssilla opitaan käytännönläheistä ja ajan tasalla olevaa kieltä ja kehitetään erityisesti suullista ilmaisua ja kuullun ymmärtämistaitoja. Tarjolla on myös lyhyitä novelleja ja tarinoita välipaloiksi. Taitotaso A2-B1 

120324
Update your English, 25 € 
Oppikirjana Stepping stones 3
Etelärinne
To 13.1-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon ja erityisesti puhevalmiuden ylläpitämiseen. Kurssilla keskustellaan elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2 

120325
Moving forward with English, 23 € Huom. Kurssi on peruttu!
Oppikirjana Stepping stones 3, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 19.1.-6.4.22
Klo 18.15-19.45
FM Miia Kukkola
Keväällä alkava uusi kurssi englannin janoisille! Sopii hyvän peruskielitaidon ja erityisesti puhevalmiuden ylläpitämiseen. Kurssilla keskustellaan elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2 

120330
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, 19 € 
English Discussion Club for More Experienced Speakers
Ohjaajan materiaali
Kokoustila Ostari D 2
Ma 17.1.-28.3.22 7.2.-11.4.22
Klo 12.00-13.00
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1-B2 

120332 
English Conversation, 34 € 
Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.1.-4.4.22 17.1.-11.4.22
Klo 18.00-19.30
Fil. yo. Lucas Esteban Lasikari
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Taitotaso B2-C1 

120334
English Theater Workshop, 36 €
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 13.1-7.4.22 3.2.-28.4.22
Klo 19.00-20.30, 10.3. lähtien klo 19.00-21.00
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1-C2 


de
 

SAKSA 

120402 
Saksa 2, 25 € 
Oppikirjana Hallo! 1
Aunela
To 13.1-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Sopii saksaa noin vuoden opiskelleille. Taitotaso A1 

120404 
Saksa 4, 25 € 
Oppikirjana Hallo! 2 
Aunela
To 13.1-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Sopii saksaa noin kolme vuotta opiskelleille. Taitotaso A2 

120405 Kurssi peruttu!
Dekkareita auf Deutsch, 12 € Etäkurssi
opettajan materiaali
Joka toinen pe 4.2.-18.3.22
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Oletko kiinnostunut saksalaisista rikossarjoista? Kurssilla luetaan saksalaisdekkaristien kolme lyhyttä rikoskertomusta ja keskustellaan niistä. Samalla tutustutaan rikossarjojen keskeisiin sanoihin ja ilmaisuihin. Katsomme myös lyhyitä videopätkiä ja teemme kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii saksaa noin kuusi vuotta opiskelleille. Kurssille osallistutaan Teamsin välityksellä. Taitotaso B1-B2 

120406 
Deutsche Konversation, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 17.1.22-11.4.22 7.2.-9.5.22
Klo 16.00-17.30
MA Natalia Härmä
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, sie anzuwenden?
Dann seid ihr bei diesem Kurs richtig! 
Wir reden über aktuelles Tagesgeschehen, alltägliches Leben und
Reiseberichte. Taitotaso B2-C1 


fr

RANSKA 

120502 
Ranska 4, 25 € 
Oppikirjana Chez Olivier 2
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-11.4.22
Klo 17.30-19.00
Fil. yo. Sini Kalke
Sopii sekä ranskaa aiemmin (n. 2-3 vuotta) opiskelleille että edistyneille, jotka haluavat virkistää puhumistaitojaan. Pääpaino on matkailijoille hyödyllisissä arkipäivän teemoissa ja ranskankielisiin alueisiin tutustumisessa. Taitotaso A2 

120504 
Ranskan keskustelu, 34 € Huom. Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22
Klo 19.10-20.40
Fil. yo. Sini Kalke
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Bienvenue! Taitotaso B1-B2 


 ru

VENÄJÄ  

120602 
Venäjän keskustelu- ja kulttuurikurssi, 25 € 
Oppikirjana Konetshno! 
Hyökkälän koulu, A-porras  
Ma 17.1-11.4.22 7.2.-9.5.22
Klo 17.30-19.00  
BA Natalia Härmä
Sopii venäjän perusteet opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa venäläisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso A2-B1 

120603  Kurssi peruttu!
Поиграем - Lautapeli-ilta venäjäksi, 12 € 
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 26.4.22
Klo 17.00-19.15
BA Natalia Härmä
Вы любите играть в настольные игры? Тогда приходите к нам! Мы играем на русском языке игры от
среднего до продвинутого уровня. В расслабленной атмосфере мы не просто играем, но и тренируем русский.
Taitotaso A2-C1 


es
 

ESPANJA  

120702
Espanja 1, 25 € 
Oppikirjana ¡Perfecto! 1
Kokoustila Ostari D 2
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän puhetilanteita varten. Taitotaso A1 

120704
Espanja 1, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1
Aunela
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Kurssin aiheet käsittelevät matkailijoille hyödyllisiä aihepiirejä.  Harjoitellaan myös muita arkipäivän puhetilanteita. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään suullisen kielitaidon kehittämiseen sekä kuullun ymmärtämisen ja ääntämisen harjoitteluun. Taitotaso A1 

120706 
Espanja 2, 25 € 
Oppikirjana ¡Perfecto! 2
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.1-4.4.22 17.1.-11.4.22
Klo 17.15-18.45
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin vuoden tai kaksi opiskelleille. Rauhallisesti etenevän kurssin pääpaino on matkailussa. Espanjan lisäksi teemoissa liikutaan Latinalaisessa Amerikassa. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen ja opiskeltavan sanaston kertaamiseen. Kieliopin laajuus pidetään kohtuullisena aikuisopiskelijoita ajatellen. Taitotaso A1-A2 

120708
Espanja 3, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2
Kokoustila Ostari D 2
Ke 12.1.-6.4.22
Klo 10.55-12.25 19.1.22-13.4.22
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa noin kaksi vuotta opiskelleille. Aihepiirit ovat arkikieleen ja matkailuun liittyviä. Opimme puhumaan menneistä tapahtumista, mutta pääpaino on preteriti-aikamuodon omaksumisessa ja perfektin ja preteritin välisessä erossa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Tervetuloa opiskelemaan espanjaa mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso A2 

120710
Espanja 3, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.1-4.4.22 17.1.-11.4.22
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin kolme tai neljä vuotta opiskelleille. Kurssin aiheet ovat elämänläheisiä ja monipuolisia. Espanjan ohella aiheissa liikutaan myös Latinalaisessa Amerikassa ja opetellaan kertomaan Suomesta espanjaksi. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen, opiskeltavan sanaston kertaamiseen ja kieliopin laajentamiseen. Taitotaso A2 

120712 
Espanja 4, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3
Kokoustila Ostari D 2
To 13.1.-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa jo useita vuosia opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja keskitytään käytännönläheisiin arjen puhetilanteisiin. Opimme paljon uutta sanastoa eri aiheista ja tutustumme myös moniin uusiin kieliopin rakenteisiin. Tervetuloa syventämään espanjan taitojasi mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso B1 

120714 
Espanja 5, 25 €
Oppikirjana Avanzamos, kpl 1
Kokoustila Ostari D 2
To 13.1.-7.4.22 20.1.-14.4.22
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa vähintään kuusi vuotta opiskelleille. Keväällä aloitamme uuden oppikirjan! Este curso está dirigido a todos los alumnos que deseen mejorar sus conocimientos de español,
especialmente las destrezas en la expresión oral de una manera amena y práctica. Profundizaremos en contenidos gramaticales, ampliaremos el léxico y nos sumergiremos en la rica cultura hispanohablante. Taitotaso B1-B2 

120716
CONVERSACIÓN FÁCIL– helppo keskustelukurssi, 34 €
Opettajan materiaali
Aunela
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 18.30-20.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los alumnos traen noticias o temas de interés para discutir en clase,
activando sus conocimientos de español y ampliando el vocabulario, así también
como sus conocimientos gramaticales, que serán reforzadoscuando sea necesario.
La idea principal es comunicarse en español cada día mejor. La lengua materna de
la profesora es el español, pero también puede comunicarse en finés.Taitotaso B1-C1 


it
 

ITALIA 

120802
Italia 1, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 17.30-19.00
FM Mattia Retta
Alkeiskurssi, joka ei edellytä aiempaa italian kielen taitoa. Opitaan sanastoa ja kielen perusrakenteita arjen puhetilanteita varten. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa. Saat myös hyödyllistä tietoa italialaisesta kulttuurista. Taitotaso A1 

120812
Italia 1, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 18.15-19.45
FM Miia Kukkola
Italian alkeiskurssi, jolla opitaan sanastoa ja kielen perusrakenteita arjen puhetilanteita varten. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa.
Tutustutaan myös italialaiseen kulttuuriin ja tapatietouteen. Taitotaso A1 

120805
Buon viaggio! Matkailuitalian alkeita senioreille, 21 € Huom. Kurssi on peruttu!
Oppikirjana In viaggio
Kokoustila Ostari D 2
To 27.1.-7.4.22
Klo 13.30-15.00
FM Miia Kukkola
Rauhallisesti etenevällä kurssilla päästään matkailun makuun ja opitaan italian alkeita seuraavaa matkaa varten.
Tutustutaan Italiaan matkailumaana ja harjoitellaan selviytymään italiaksi tavallisissa matkailuun liittyvissä
puhetilanteissa. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Taitotaso A1 

120807
Buon viaggio! Italian alkeita matkailijoille, 21 €
Oppikirjana In viaggio
Kokoustila Ostari D 2
To 27.1.-7.4.22 3.2.-14.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Täsmäitaliaa matkailuun! Valmistaudutaan yhdessä Italian matkaan ja opitaan asioimaan italiaksi julkisilla kulkuvälineillä
matkustaessa, neuvoja kysyttäessä ja hotelliin majoittuessa. Harjoitellaan suullisesti erilaisia matkailun puhetilanteita ja
kuullunymmärtämistä. Kurssi sopii täysin vasta-alkajille ja italian alkeita jo aiemmin opiskelleille, jotka haluavat kerrata oppimaansa. 
Taitotaso A1 

120804
Italia 2, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.1.-4.4.22 17.1.11.4.22
Klo 17.30 -19.00
FM Mattia Retta
Sopii noin vuoden italiaa opiskelleille. Aluksi pääpaino on perusasioiden kertaamisessa ja vähitellen edetään uusiin asioihin.
Kurssin jälkeen osaat asioida italiaksi kahvilassa, ravintolassa ja ruokaostoksilla! Taitotaso A1 

120806 
Italia 4, 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras/etäopetus
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 18.00-19.30
FM Silvia Pina
Kurssi sopii noin 3 vuotta italiaa opiskelleille. Keväällä aloitamme uuden oppikirjan Bella vista 2! Syvennytään keskeiseen sanastoon, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään puhetaitoa. Benvenuti!  Etäopetustunnit: 2.2., 16.2., 9.3., 23.3. ja 30.3. Zoomin välityksellä. Taitotaso A1 

120808 
Italia 5, 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2
Hyökkälän koulu, A-porras/etäopetus
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Tervetuloa italian jatkokurssille, joka soveltuu italiaa aiemmin noin 4 vuotta opiskelleille. Opetukseen sisältyy pari- ja keskusteluharjoituksia puhumisen rohkaisemiseksi. Teemme myös kuunteluharjoituksia puhutun kielen ymmärtämiseksi, samalla tutustumme Italian kiehtovaan kulttuuriin. Benvenuti! Etäopetustunnit: 2.2., 16.2., 9.3., 23.3. ja 30.3. Zoomin välityksellä. Taitotaso A2 

 

MUUT KIELET 

129802 
Japani 1, 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Tervetuloa opiskelemaan japania! Kurssi sopii japania noin puoli vuotta opiskelleille. Kurssin jälkeen osaat mm. tervehtiä ja esittäytyä, tunnet hiragana-merkistön ja pystyt asioimaan yksinkertaisesti kahvilassa tai ravintolassa. Taitotaso A1 

129804 
Japani 2, 25 € 
Oppikirjoina Michi 2 – Tie japanin kieleen ja Basic Kanji Book vol. 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Tervetuloa jatkamaan japanin opintoja! Kurssi sopii noin vuoden opistossa japania lukeneille. Kurssin jälkeen osaat kertoa yksinkertaisesti arjestasi ja läheisistäsi, kuvailla asioita ja kertoa asioiden sijainteja. Lisäksi tunnet joitakin kanji-merkkejä. Taitotaso A1 

129805
Matkailijan Japani, 14 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.4.-10.5.22
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Keskustelemme matkustamisesta Japanissa sekä erilaisista japanilaiseen kulttuuriin liittyvistä asioista kuten esim. ruokakulttuurista. Samalla opimme lisää sanastoa vaihtelevista aihepiireistä. Kurssi sopii parhaiten jonkin verran japania lukeneille, mutta muutkin ovat tervetulleita. Taitotaso A1-A2 

129807 
Luetaan ja opitaan japania, 14 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 12.4.-10.5.22
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Kertaamme sanastoa ja kielioppiasioita erityisesti lukemalla, mutta opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan myös kuuntelemalla ja kirjoittamalla tekstejä. Harjoittelemme samalla japanin merkkien sujuvampaa lukemista ja hallintaa. Kurssi sopii noin pari vuotta kieltä opiskelleille. Taitotaso A2  

129809  Kurssi peruttu!
Johdanto kiinan kieleen, 17 €
Opettajan materiaali
Aunela
La 26.3., 2.4., 9.4.22
Klo 10.00-13.30
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Tule tutustumaan kiinan kieleen viikonloppuisin toteutettavalla kurssilla. Opit kertomaan mm. itsestä ja omaan elämään liittyvistä asioista. Tutustumme myös kiinan merkkeihin sekä kaiken sivussa kiinalaisiin tapoihin ja hieman myös kulttuuriin. Taitotaso A1 

129808 
Latina 3, 34 € 
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras tai etäosallistuminen
Ti 11.1.-5.4.22 18.1.-12.4.22
Klo 15.30-17.00
FM Mattia Retta
Sopii noin kaksi vuotta latinaa opiskelleille. Opiskelijat tutustuvat antiikin maailmaan kulttuuriin, yhteiskuntaan, elämään ja roomalaiseen kirjallisuuteen. Opettajan laatiman materiaalin avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen suomen kieleen ja kulttuuriin. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana. Taitotaso A1 

129810 
Viron alkeiskurssi, 25 €
Oppikirjana Meie keelesild
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.1.-6.4.22 19.1.-13.4.22
Klo 17.30-19.00
FM Sirpa Hutukka
Tule mukaan perehtymään viron kieleen ja kulttuuriin. Kurssi sopii vähän viron perussanastoa taitaville. Taitotaso A1 

129816 
Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi etäyhteydellä, 22 €
Opettajan materiaali
To 20.1.-17.3.22
Klo 18.30-20.00
Rehtori, karjalankielisen musiikin tekijä Mika Saatsi
Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala / eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssille osallistutaan Teamsin välityksellä. J0s tarvitset opastusta Teamsin käyttöön, ota yhteyttä 17.1 klo 16 mennessä Opiston toimistoon 040 3143415.