A

Kielet

KIELET

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 2.1.18 klo 10.00 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.

Huom! Kansalaisopiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmälläpitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

                                                                                                                                                                                                              englanti_saksa

    suomi_ruotsi                                                                   

 ranska_espanja

 


 

Suomi
 

120103

Suomi toisena kielenä 1, alkeiden jatko A, 24 €
Oppikirjana Oma Suomi 1, kpl 5
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18                    
Klo 17.15-18.45
FM Sirpa Hutukka
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1
  

120105
Suomi toisena kielenä 1, alkeiden jatko B, 24 €
Oppikirjana Oma Suomi 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 10.1.-4.4.18                       Huom: Kurssi keskeytyi!
Klo 18.45-20.15
Fil.yo. Katri Linjama
Nopeammin etenevä kurssi alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120107
Suomi toisena kielenä jatkokurssi, 24 €
Oppikirjana Suomen mestari 2, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras       Huom: Kurssi keskeytyi!
Ke 10.1.-4.4.18 
Klo 17.15-18.45
Fil.yo. Katri Linjama
Kurssi sopii Yleiseen kielitutkintoon (YKI) valmentautuville, mutta ei velvoita tutkinnon suoritta-miseen. Taitotaso A2


Ruotsi
 

120203

Ruotsi 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Häng Med! 1, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras           Huom: Kurssi peruttu!
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 17.15-18.45
FM Johanna Sipinen
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1
 

120205
Ruotsin keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras        Huom: Kurssi keskeytyi!
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 18.45-20.15
FM Eva Kauppi
Vill du förbättra dina muntliga färdigheter i svenska? Då är det här en kurs för Dig! Kursens målsättning är att utveckla deltagarnas muntliga färdigheter genom diskussioner och presenta-tioner om aktuella ämnen. Välkommen med! Taitotaso B2-C1 
Englanti 
 

120303

Englanti 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Destinations 1, kpl 5
Opisto
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120305
Englanti 2, 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 4
Opisto
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1
 
120307
Englanti 2, 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 4
Opisto
To 11.1.-12.4.18
Klo 16.45-18.15 (ei 29.3.)  
FM Kyllikki Tukiainen
Edellisen rinnakkaiskurssi. Sisältö ja taitotaso sama kuin kurssilla 120305

120309

Englanti 3, 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 3
Opisto
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

120311
Englanti 4, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, alusta
Opisto
To 11.1.-12.4.18 (ei 29.3.)
Klo 18.15-19.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii opiskelijoille, joille englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Taitotaso A2-B1


120313

Englantia Stepping Stones 2, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 4
Opisto
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 9.00-10.30
FM Kyllikki Tukiainen 
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1

120315
Englantia Stepping Stones 2, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 4
Opisto
To 11.1.-12.4.18
Klo 18.45-20.15 (ei 29.3.) 
HuK Essi Niemi
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1

120317

Englannin jatkokurssi 1, 24 €
Oppikirjana New Total English, Pre-intermediate, kpl 11
Opisto
To 11.1.-5.4.18
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1 
 
120319
Englannin jatkokurssi 2, 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 9
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2

120321

Englannin jatkokurssi 3, 24 €
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, kpl 9
Opisto
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 17.50-19.20
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
 
120323
Englannin jatkokurssi 4, 24 €
Oppikirjana New Total English, Advanced, kpl 8
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso C1 
 
120325
English Conversation, 34 €
Teacher’s material
Opisto
Ma 15.1.-16.4.18
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1 

120327
Englannin keskustelukerho, 18 €
English Discussion Club
Opisto
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 10.45-11.45
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin.


Saksa
 

 
120403
Saksa 2, 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 8
Kellokosken yläkoulu
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 18.00-19.30
FM Maarit Rouhiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa ja kaipaavat kertausta. Taitotaso A1
 

120405
Saksan jatkokurssi, 24 €
Oppikirjana Einverstanden 3, kpl 8
Opisto
To 11.1.-12.4.18
Klo 17.15-18.45 (ei 29.3.)
HuK Essi Niemi 
Kurssi saksaa useampia vuosia opiskelleille. Vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitetaan suullista viestintää. Taitotaso B1

120407
Deutsche Konversation, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und haben nur wenig Möglichkei-ten, Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden? Dann besuchen Sie uns in diesem Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre wollen wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur diskutieren. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1

Ranska 
 

120505

Ranskan keskustelu, 24 €
Oppikirjana Vite et Bien 2
Opisto
Ti  9.1.-3.4.18
Klo 19.30-21.00
FM Olivier Lukengu
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur  connaissance du francais oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets de la vie quotidienne. Venez pratiquer votre francais avec un professeur francophone dans une ambiance  détendue. Bienvenue chez Claire et Olivier! Taitotaso B2-C1  

  

Venäjä


120603
Venäjää matkailijalle, 34 €
Opettajan materiaali
Ke 10.1.-4.4.18                       Huom: Kurssi peruttu!
Hyökkälän koulu, A-porras
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista, ruoasta tai vaikka tulevista jalkapallon MM-kisoista? Kun matkustat Venäjälle, kielen alkeet ovat hyödyksi eri tilanteissa kuten kaupassa, kahvilassa, taksissa tai stadionilla. Opit turistille hyödylliset alkeet ennen matkaan lähtöä. Taitotaso A1

120605
Venäjä 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


120607
Venäjä 2, 24 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 8
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita ja kaipaavat kertausta. Taitotaso A1

120609
Venäjä 4, 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää aiemmin opiskelleille. Taitotaso A2

Espanja
 

120703
Espanja 1 (36t), alkeet 36 €
Oppikirjana Perfecto! 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
To 11.1.-12.4.18 (ei 29.3.)
Klo 18.00-20.15
FM Manuela Solis Silva
Uusi tiivistahtinen kurssi vasta-alkajille. Tervetuloa mukaan! Taitotaso A1.


120705
Espanja 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Perfecto! 1, kpl 5
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


120707
Espanja 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Perfecto! 1, kpl 5
Opisto 
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1 

 
120709
Espanja 2, 24 €
Oppikirjana Perfecto! 2, kpl 4
Opisto
To 11.1.-5.4.18
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Sopii espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


120711
Espanja 2, 24 €
Oppikirjana Perfecto! 2, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras 
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Sopii espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


120713
Espanjan jatkokurssi 1, 24 €
Oppikirjana Fantástico 3, kpl 8
Opisto 
To 11.1.-5.4.18
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martinez
Sopii espanjaa noin 4 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2

120715
Espanjan jatkokurssi 2, 24 €
Oppikirjana Fantástico 4, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 8.1.-9.4.18
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
Sopii espanjaa noin 5 vuotta opiskelleille. Taitotaso B1

120717
Espanjan keskustelu, 24 €
Oppikirjana Nuevo español e marcha 3, kpl 5
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martinez
Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120719
Espanjan keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1

Italia


120803
Italia 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1


120805
Italia 2, 24 € 
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 11
Opisto 
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 18.00-19.30 
FK Carmelo Carnabuci 
Sopii italiaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1
 

120807
Italia 3, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 5
Opisto
Ti 9.1.-3.4.18
Klo 19.30-21.00
FK Carmelo Carnabuci
Sopii kieltä aiemmin opiskelleille. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat myös kurssilla tutuksi. Taitotaso A2


120809
Italian helppo keskustelu (12 t), 18 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 17.1. ,31.1. ,14.2., 28.2.,14.3. ja 28.3.18  Huom: Kurssi peruttu!
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Askarruttavatko prepositiot tai verbit? Tule mukaan oppimaan uutta ja kertaamaan italian kieltä keskustelemalla, kuuntelemalla musiikkia ja pelaamalla. Kurssi sopii noin neljä/viisi vuotta italiaa opiskelleille. Opettajan äidinkieli on italia. Tervetuloa mukaan! Taitotaso B1
 

129811
L’ITALIANO IN CUCINA (9 t), 14 €

Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.4.,18.4. ja 25.4.18
Klo 17.30-19.45
FM Silvia Pina
Kurssilla käsitellään italialaisen ruokakulttuurin tärkeimpiä perinteitä. Jokaisella kurssikerralla italialaista ruokakulttuuria käsitellään alkuperäisten tekstien, reseptien ja videomateriaalin avulla. Näin opiskelijat voivat samalla kehittää omaa italian kielen osaamistaan. Kurssin opetuskieli on italia. Kurssi soveltuu opiskelijoille A2/B1-tasosta alkaen. Benvenuti!

 
 
Muut kielet 


129805
Viittomakommunikaatio -Viesti viittomalla, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 18.00-19.30
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Kurssi on tarkoitettu viittomia aiemmin opiskelleille. Kurssilla keskitytään viittomien omaehtoiseen tuottamiseen ja lauseiden rakentamiseen ja käyttämiseen. Kurssi on jatkoa edellisen kauden kurssille, mutta myös uudet, aiemmin viittoneet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan!

 
129807
Viro 1 alkeiden jatko, 24 €
Oppikirjana Keelesild, kpl 5
Opisto
Ke 10.1.-4.4.18
Klo 18.45-20.15
FM Sirpa Hutukka
Alkeita aiemmin opiskelleille.Taitotaso A1