Kielet

                                                                                                                                                                                                      

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc
Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 6.8.18 klo 10 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.

Huom! Kansalaisopiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetus-menetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmälläpitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.


fi

SUOMI      

 
120102

Suomi toisena kielenä 1 alkeet, syksy 24 €
Finnish 1 (for Beginners)
Oppikirjana Suomen Mestari 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 18.00-19.30
HuK Katri Linjama
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1
 

120104
Suomi toisena kielenä 2, syksy 24 €
Oppikirjana Suomen Mestari 1
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19      Kurssi keskeytyi!
Klo 17.15-18.45
FM Sirpa Hutukka
Aluksi kerrataan aiemmin opittua ja vähitellen siirrytään uusiin asioihin. Taitotaso A1

 
gb

ENGLANTI


120302
Englanti 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 1, alusta
Opisto20180527_194543
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 16.45-18.15
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1
Opintosetelikurssi!

Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä. 


120304
Englanti 2, syksy 24 €

Oppikirjana Destinations 2, alusta
Opisto
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 16.45-18.15  
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta.
Taitotaso A1


120306
Englanti 2 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 7
Opisto
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta.
Taitotaso A1


120308
Englanti 2 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 2, kpl 7
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 16.45-18.15  
FM Kyllikki Tukiainen
Edellisen rinnakkaiskurssi. Sisältö ja taitotaso sama kuin kurssilla 120306
 

120310
Englanti 3 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 5
Opisto
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2


120312
Englantia Stepping Stones 1 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 4
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 18.15-19.45  
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii opiskelijoille, joille englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Taitotaso A2-B1

 
120314
Englantia Stepping Stones 2 jatko, syksy 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl Stop 2
Opisto
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 9.00-10.30
FM Kyllikki Tukiainen  
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1


120316
Englantia Stepping Stones 2 jatko, syksy 24 €

Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl Stop 2
Hyökkälän koulu, A-porras
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 18.45-20.15  
HuK Suvi Simell
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1


120318
Englantia keskustellen, syksy 24 €
Oppikirjana Catching Up!, alusta
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 18.15.-19.45
Fil.yo Lucas Esteban Lasikari
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja arkikielen sanasto ovat tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1

 
120320
Englannin jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, alusta
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2


120322
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, alusta
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
 

120324
Englannin jatkokurssi 3, syksy 24 €
Oppikirjana Life, Upper Intermediate (Cengage Learning, 2016)
Opisto
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
 

120326
Englannin jatkokurssi 4, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Advanced, kpl 9
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso C1


120328
English Conversation, syksy 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1 


120330
Englannin keskustelukerho, syksy 18 €
English Discussion Club
Opisto
Ti 11.9.-20.11.18 ja 15.1.-26.3.19
Klo 10.45-11.45
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin.


120332
Englannin keskustelukerho, syksy 15 €

Kellokosken koulu B1
To 4.10.-22.11.18 (kokoontuu 18.10) ja 17.1.-28.3.19
Klo 9.15.-10.15
Rehtori Timo Rusanen
Sama sisältö kuin kurssilla 120330

 
de

SAKSA


120402
Saksa 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, alusta
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1

 
120404
Saksa 2, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 1 kerraten
Kellokosken koulu B1                          Huom: Kurssi peruttu!
Ma 10.9.-3.12.18  ja 14.1.-8.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Maarit Rouhiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa 2-3 vuotta, mutta kaipaavat kertausta. Syyslukukauden aikana kerrataan Hallo! 1-kirja suullisiin harjoituksiin ja sanavarastoon painottuen ja kielioppia syventäen. Kevätlukukaudella siirrytään Hallo! 2-kirjaan. Taitotaso A1

120406
Saksan jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Hallo! 3, alusta
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Kurssi saksaa useampia vuosia opiskelleille. Oppikirja ilmestyy kesällä/alkusyksyllä 18 sisältäen paljon puhetehtäviä, uutta kielioppia ja sanastoa. Taitotaso A2-B1

120408
Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und haben nur wenig Möglichkei-ten, Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden? Dann besuchen Sie uns in diesem Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre wollen wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur diskutieren. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1


20180507_112209fr

RANSKA


120502
Ranska 1 alkeiden kertaus, syksy 24 €
Oppikirjana Chez Olivier 1
Opisto
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Sopii alkeet aiemmin opiskelleille. Pääpaino matkailussa tarvittavissa puhetilanteissa, joissa harjoitellaan monipuolisesti ääntämistä. Opettaja puhuu ranskaa äidinkielenään, mutta kommunikoi myös suomeksi. Taitotaso A1


120504
Ranskan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti  11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
Klo 19.40-21.10
FM Olivier Lukengu 
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Votre professeur maîtrise le français comme langue maternelle. Avec lui, vous vous sentirez à l’aise de pratiquer votre français. Bienvenue chez Olivier! Taitotaso B2-C1 


ru

VENÄJÄ


120602
Venäjä 3, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 2, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras         
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet venäjää pari-kolme vuotta. Taitotaso A1

120604
Venäjän jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.9.-3.12.8 ja 14.1.-8.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää 4-5 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2


es

ESPANJA
120702
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120704
Espanja 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto!  1, alusta
Opisto
Pe 14.9.-14.12.18 (7.12.) ja 18.1.-12.4.19 
Klo 9.10-10.40
FM Raquel Domenech Martínez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120706
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto!   2, alusta
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1
 

120708
Espanja 2, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto!  2, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120710
Espanja 3, syksy 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto!  2, kpl 7
Opisto
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A1

120712
Espanja 3, syksy 24 €

Oppikirjana  ¡Perfecto! 3, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras  
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19     Huom: Kurssi peruttu!
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A1


120714
Espanjan jatkokurssi 1, syksy 24 €
Oppikirjana  ¿Qué tal? 2, alusta
Opisto  
To 13.9.-13.12.18 ja 17.1.-11.4.19
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech  Martínez
Sopii espanjaa 4-5 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2 
 

120716
Espanjan keskustelu, syksy 24 €
Oppikirjana Nuevo español e marcha 3, kpl 7
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
¡Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120718
Espanjan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1 


it

ITALIA


120802
Italia 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120804
Italia 2, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Alkeita aiemmin opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin, aiheina mm. vapaa-aika ja matkailu. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat tutuksi italialaisen opettajan ohjauksessa. Taitotaso A1

 
120806
Italian kertauskurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1
Opisto
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 17.45-19.15
HuK Mattia Retta
Kerrataan Bella Vista 1 -kirjan tärkeimmät asiat sekä täydennetään opittua opettajan materiaalein. Runsaasti suullisia harjoituksia, joten puhumaan oppiminen ja Italian tapa- ja kulttuurituntemus ovat oleellinen osa kurssin sisältöä. Taitotaso A1-A2


120808
Italian jatkokurssi, syksy 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 8
Opisto
Ma 10.9.-3.12.18 ja 14.1.-8.4.19
Klo 19.15-20.45
HuK Mattia Retta
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa italialaisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso A2


 
MUUT KIELET


japan-1460334_960_720

129802  
Japani 1 alkeet, syksy 24 €
Oppikirjana Michi – Tie japanin kieleen
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.9.-4.12.18 ja 15.1.-9.4.19
klo 19.00-20.30
M.Sc. Henna Valkama
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Suullisten taitojen lisäksi opitaan lukemaan hiragana- ja katakana kirjoitusmerkit sekä tutustutaan japanilaiseen tapakulttuuriin.

Nimetön

129804
Viittomakommunikaatio – Viesti viittomalla 1, 22 €
Opettajan materiaali
Opisto
La ja su 27.-28.10 ja 3.-4.11.18
Klo 10.00-13.30
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Kurssin pääpaino on viittomien opiskelussa ja harjoittelussa. Viittomisen lisäksi kurssilla saa tietoa viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien eroista ja käytöstä. Tervetuloa mukaan viittomisesta kiinnostuneet!


129806
Viittomakommunikaatio -Viesti viittomalla 2, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 18.00-19.30                                                                                     
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Viittomia aiemmin opiskelleille. Keskitytään viittomien omaehtoiseen tuottamiseen ja lauseiden rakentamiseen ja käyttämiseen. Kurssi on jatkoa edellisen kauden kurssille, mutta myös uudet, aiemmin viittoneet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan!

 

ee

129808
Viro 2, syksy 24 €
Oppikirjana Meie Keelesild, kpl 9
Opisto
Ke 12.9.-5.12.18 ja 16.1.-10.4.19
Klo 18.45-20.15  klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka
Aluksi kerrataan aiemmin opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin. Taitotaso A1