Kielet

Opiston kielten kursseilla voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Uudet kurssit alkavat pääosin syksyisin, mutta mukaan voi tulla keväällä tai kesken vuottakin, jos paikkoja on. Tervetuloa opiskelemaan kieliä!

Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät linkistä: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Kielten alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta ja edetään kohti taitotasoa A1. Jos kurssikuvaukseen on merkitty taitotasoksi A1 tai A2, kyse on alkeis- ja perustason kurssista. Perustason kursseilla rakennetaan kielitaidon perustaa, mutta ne sopivat myös opiskelijoille, jotka kokevat peruskielitaidossaan olevan puutteita. Taitotasoille B1 ja B2 sijoittuvat puolestaan keskitason kurssit, jotka on tarkoitettu perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon kertaamiseen ja täydentämiseen. Keskitason kurssit soveltuvat erinomaisesti käyttöä vaille jääneen kouluenglannin aktivoimiseen. Taitotasojen C1 ja C2 ylimmän tason kursseilla on mahdollista syventää ja sujuvoittaa jo valmiiksi hyvää kielitaitoa.

Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelua, eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että opiston kielten kursseilla perustasolla opiskellaan noin viiden kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen on saavutettu taitotaso B1, ja opiskelija voi alkaa valita keskitason kursseja. Samalla tasolla voi ja saa viihtyä pitempäänkin! 

Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä pitäen, eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Miia Kukkola 2.8.21 alkaen p. 040 314 3417 tai miia.kukkola@tuusula.fi. Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valitsemiseen.

 
fi

SUOMI

120102
Suomi toisena kielenä 1, syksy 25 €

Oppikirjana Suomen Mestari 1
Hyökkälän koulu, A-porras
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1.-7.4.22
Klo 19.00-20.30
FM Sirpa Hutukka
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


 

RUOTSI

120202
Svenska Mingelklubben, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 16.00-17.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet, världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd. Hoppas att vi får träffa dig där! Kursen är avsedd främst för sådana som vill öva att tala vardagssvenska för praktiska ändamål. Taitotaso A2-B1

gb 

ENGLANTI

120302
Englanti 1 – Englannin alkeita senioreille, syksy 25 €
Oppikirjana Everyday English Starter, kpl 1
Etelärinne
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1.-7.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille. Sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään puhuttua englantia ja ennen kaikkea oppia itse puhumaan. Kieltä opitaan arkielämää ja matkailua varten. Taitotaso A1. Opintosetelikurssi!
Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

120304
Englanti 1 – Englannin alkeita ripeästi, syksy 25 €
Oppikirjana Everyday English Starter, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Vasta-alkajille tarkoitetulla ripeästi etenevällä alkeiskurssilla opitaan englannin perusteita ja sanastoa monipuolisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja arjen viestintätilanteita varten. Taitotaso A1. Opintosetelikurssi!
Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia tuusulalaisille eläkkeellä oleville tai senioriväestöön kuuluville. Senioriväestöllä tarkoitetaan 63 vuotta täyttäneitä. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

120306
Englanti 2, syksy 25 €  Kurssi peruttu!
Oppikirjana Destinations 1, kpl 7
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 18.15-19.45
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Sopii noin vuoden englantia opiskelleille. Rauhallisesti etenevällä ja käytännönläheisellä kurssilla opitaan lisää englannin alkeita. Taitotaso A1

120308
Englanti 3, syksy 25 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Sopii ruostuneiden koulutietojen kertaajille tai englantia opistossa noin kaksi tai kolme vuotta opiskelleille. Jatketaan kielen perusteisiin tutustumista monipuolisesti harjoitellen. Kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan ääntämistä ja kehitetään puhevalmiutta erityisesti arjen kielenkäyttötilanteisiin. Taitotaso A1-A2

120310
Englanti 4, syksy 25 €
Oppikirjana Destinations 4, kpl 1
Etelärinne
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii peruskielitaidon viimeistelyyn ja puhevalmiuden kehittämiseen. Kurssin aluksi palautetaan mieleen edeltävien perustason kurssien keskeistä ainesta, minkä jälkeen opitaan lisää rakenteita, kartutetaan sanavarastoa ja harjoitellaan käytännön puhetilanteita. Taitotaso A2

120312
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, syksy 19 €
English Discussion Club for Beginners
Ohjaajan materiaali
Opisto alakerran neuvottelutila
Ma 13.9.-22.11.21 ja 17.1.-28.3.22
Klo 13.15-14.15
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi englannin kielen helpoilla sanoilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2

120314
Talk shop – puhutaan englanniksi, syksy 25 € Kurssi peruttu!
Oppikirjana Catching up, valikoiden
Aunela
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii opiskelijoille, joilla englannin rakenteet ovat jo kohtalaisesti hallussa, mutta puhe kaipaa lisää harjoitusta. Kurssilla tehdään runsaasti puheharjoituksia ja kohennetaan ääntämistä, kartutetaan sanastoa eri aihepiireistä ja keskustellaan sekä ajankohtaisista että ajattomista aiheista. Tavoitteena on hakea varmuutta ja vetreyttä englanniksi puhumiseen. Taitotaso A2-B1

120316
Englantia lauluja kuunnellen, syksy 25 € Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Kuvataidekoulu
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1.-7.4.22
Klo 12.30-14.00
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Kuuntelemme ja käymme läpi englanninkielisiä lauluja. Hyvän meiningin ohessa sanastomme, kielioppimme ja kuullun ymmärtämisemme kohenee sekä saamme rohkeutta avata myös suumme. Tule mukaan! Taitotaso A2->

120318
Brush up your English - Englannin jatkokurssi 1, syksy 25 € Kurssi peruttu!
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 18.15-19.45
FM Miia Kukkola
Sopii opiston peruskurssien jälkeen tai kouluenglannin kertaajille. Kurssilla kerrataan tehokkaasti englannin perusteita ja vahvistetaan kaikkia kielitaidon osa-alueita monipuolisten ja käytännönläheisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on harjoitella erityisesti suullista ilmaisua ja aktivoida kielitaitoa käyttökuntoon. Taitotaso A2-B1

120320
Englantia aamuvirkuille – Englannin jatkokurssi 1, syksy 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 1
Etelärinne
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Sopii opiston peruskurssien jälkeen, kouluenglannin kertaajille ja englannin harrastajille. Kurssilla opitaan käytännönläheistä ja ajan tasalla olevaa kieltä ja kehitetään erityisesti suullista ilmaisua ja kuullun ymmärtämistaitoja. Tarjolla on myös lyhyitä novelleja ja tarinoita välipaloiksi. Taitotaso A2-B1

120322
Englantia Stepping Stones 2 – Englannin jatkokurssi 2, syksy 25 €    Kurssi peruttu!
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 3
Aunela
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1.-4.4.22
Klo 18.30-20.00
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä (tutustutaan myös vaativampiin rakenteisiin) sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1

120324
Update your English - Englannin jatkokurssi 3, syksy 25 €
Oppikirjana Stepping stones 3, kpl 1
Etelärinne
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1-7.4.22
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon ja erityisesti puhevalmiuden ylläpitämiseen. Kurssilla keskustellaan elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2

120326
Sharpen your English - Englannin jatkokurssi 4, syksy 25 €   Kurssi peruttu!
Oppikirjana New Headway Upper-Intermediate Fourth Edition, kpl 1
Aunela
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 18.15-19.45
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville opiskelijoille, jotka haluavat lisähaastetta englannin opiskeluun. Kurssilla terävöitetään puhevalmiutta, syvennetään rakenteiden hallintaa ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssin aluksi opiskellaan pari viimeistä kappaletta viime lukuvuoden oppikirjasta (Life, Upper-Intermediate), jota uusien opiskelijoiden ei tarvitse hankkia. Taitotaso B2

120328
Moving forward - Englannin jatkokurssi 4, syksy 25 € Kurssi peruttu!
Oppikirjana New Headway Upper-Intermediate Fourth Edition, kpl 1
Aunela
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville opiskelijoille, jotka haluavat sujuvoittaa keskustelutaitojaan ja parantaa ääntämystään, laajentaa sanavarastoaan ja vahvistaa kieliopin hallintaa. Tavoitteena on ylläpitää kielitaidon kaikkia osa-alueita monipuolisesti harjoitellen. Kurssin aluksi opiskellaan pari viimeistä kappaletta viime lukuvuoden oppikirjasta (Life, Advanced), jota uusien opiskelijoiden ei tarvitse hankkia. Taitotaso B2

120330
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, syksy 19 €
English Discussion Club for More Experienced Speakers
Ohjaajan materiaali
Opisto alakerran neuvottelutila
Ma 13.9.-22.11.21 ja 17.1.-28.3.22
Klo 12.00-13.00
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1-B2

120332
English Conversation, syksy 34 €
Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1.-4.4.22
Klo 18.00-19.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Taitotaso B2-C1

120334
English Theater Workshop, syksy 36 €
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1-7.4.22
Klo 19.00-20.30, 4.11. lähtien klo 19.00-21.00
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1-C2


de
 

SAKSA

120402
Saksa 2, syksy 25 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 7
Aunela
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1-7.4.22
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Sopii saksaa noin vuoden opiskelleille. Taitotaso A1

120404
Saksa 4, syksy 25 €
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 7
Aunela
To 9.9.21-2.12.21 ja 13.1-7.4.22
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Sopii saksaa noin kolme vuotta opiskelleille. Taitotaso A2

120406
Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 13.9.-13.12.21 ja 10.1.22-4.4.22
Klo 16.00-17.30
MA Natalia Härmä
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, sie anzuwenden? Dann seid ihr bei diesem Kurs richtig! Wir reden über aktuelles Tagesgeschehen, alltägliches Leben und Reiseberichte. Taitotaso B2-C1


fr

RANSKA

120502
Ranska 4, syksy 25 €
Oppikirjana Chez Olivier 2, kpl 7
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 18.00-19.30
Sini Kalke
Sopii sekä ranskaa aiemmin (n. 2-3 vuotta) opiskelleille että edistyneille, jotka haluavat virkistää puhumistaitojaan. Pääpaino on matkailijoille hyödyllisissä arkipäivän teemoissa ja ranskankielisiin alueisiin tutustumisessa. Taitotaso A2

120504
Ranskan keskustelu, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 19.40-21.10
Sini Kalke
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Taitotaso B2-C1


 ru

VENÄJÄ

120602
Venäjän keskustelu- ja kulttuurikurssi, syksy 25 €
Oppikirjana Konetshno! kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 13.9-13.12.21 ja 10.1-4.4.22
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa venäläisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Taitotaso A2-B1

 
es 

ESPANJA

120702
Espanja 1, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 1
Opisto alakerran neuvottelutila
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän puhetilanteita varten. Taitotaso A1

120704
Espanja 1, syksy 25€
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 1
Aunela
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Kurssin aiheet käsittelevät matkailijoille hyödyllisiä aihepiirejä.  Harjoitellaan myös muita arkipäivän puhetilanteita. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen. Erityistä huomiota kiinnitetään suullisen kielitaidon kehittämiseen sekä kuullun ymmärtämisen ja ääntämisen harjoitteluun. Taitotaso A1

120706
Espanja 2, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1-4.4.22
Klo 17.15-18.45
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin vuoden tai kaksi opiskelleille. Rauhallisesti etenevän kurssin pääpaino on matkailussa. Espanjan lisäksi teemoissa liikutaan Latinalaisessa Amerikassa. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen ja opiskeltavan sanaston kertaamiseen. Kieliopin laajuus pidetään kohtuullisena aikuisopiskelijoita ajatellen. Taitotaso A1-A2

120708
Espanja 3, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 6
Opisto alakerran neuvottelutila
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa noin kaksi vuotta opiskelleille. Aihepiirit ovat arkikieleen ja matkailuun liittyviä. Opimme puhumaan menneistä tapahtumista, mutta pääpaino on preteriti-aikamuodon omaksumisessa ja perfektin ja preteritin välisessä erossa. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia. Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso A2

120710
Espanja 3, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1-4.4.22
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin kolme tai neljä vuotta opiskelleille. Kurssin aiheet ovat elämänläheisiä ja monipuolisia. Espanjan ohella aiheissa liikutaan myös Latinalaisessa Amerikassa ja opetellaan kertomaan Suomesta espanjaksi. Harjoituksissa pyritään kommunikatiivisuuteen, opiskeltavan sanaston kertaamiseen ja kieliopin laajentamiseen. Taitotaso A2

120712
Espanja 4, syksy 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 4
Aunela   Espanjan tunnit kokoontuvat toistaiseksi Opiston alakerran neuvottelutilassa D 2.
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1.-7.4.22
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa jo useita vuosia opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja keskitytään käytännönläheisiin arjen puhetilanteisiin. Opimme paljon uutta sanastoa eri aiheista ja tutustumme myös moniin uusiin kieliopin rakenteisiin. Tervetuloa syventämään espanjan taitojasi mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso B1

120714
Espanja 5, syksy 25 €
Oppikirjana ¿Qué tal? 2, kpl 15
Aunela   Espanjan tunnit kokoontuvat toistaiseksi Opiston alakerran neuvottelutilassa D 2.
To 9.9.-2.12.21 ja 13.1.-7.4.22
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa vähintään kuusi vuotta opiskelleille. Este curso está dirigido a todos los alumnos que deseen afianzar sus conocimientos de español de una manera amena y práctica. Profundizaremos en contenidos gramaticales, ampliaremos el léxico y nos sumergiremos en la rica cultura hispanohablante. El objetivo principal será fomentar y mejorar las destrezas en la expresión oral utilizando diversos materiales didácticos. Taitotaso B1-B2

120716
CONVERSACIÓN FÁCIL– helppo keskustelukurssi, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Aunela
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 18.30-20.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los alumnos traen noticias o temas de interés para discutir en clase, activando sus conocimientos de español y ampliando el vocabulario, así también como sus conocimientos gramaticales, que serán reforzados cuando sea necesario. La idea principal es comunicarse en español cada día mejor. La lengua materna de la profesora es el español, pero también puede comunicarse en finés.Taitotaso B1-C1


it
 

ITALIA

120802
Italia 1, syksy 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 17.30-19.00
FM Mattia Retta
Alkeiskurssi, joka ei edellytä aiempaa italian kielen taitoa. Opitaan sanastoa ja kielen perusrakenteita arjen puhetilanteita varten. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa. Kurssilla saat myös hyödyllistä tietoa italialaisesta kulttuurista. Taitotaso A1

120812
Italia 1, B syksy 25 €   Uusi kurssi!
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 18.15-19.45
FM Miia Kukkola
Alkeiskurssi, joka ei edellytä aiempaa italian kielen taitoa. Opitaan sanastoa ja kielen perusrakenteita arjen puhetilanteita varten. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa. Kurssilla saat myös hyödyllistä tietoa italialaisesta kulttuurista. Taitotaso A1

120804
Italia 2, syksy 25€
Oppikirjana Si parte!1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1.-4.4.22
Klo 17.30 -19.00
FM Mattia Retta
Sopii noin vuoden italiaa aiemmin opiskelleille. Aluksi pääpaino on perusasioiden kertaamisessa ja vähitellen edetään uusiin asioihin. Kurssin jälkeen osaat asioida italiaksi kahvilassa, ravintolassa ja ruokaostoksilla! Taitotaso A1

120806
Italia 4, syksy 25 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 13 ja Bella Vista 2
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 18.00-19.30
FM Silvia Pina
Tule jatkamaan italian opiskelua kivan kirjan parissa! Kurssi sopii 3 vuotta italiaa opiskelleille. Ryhmään ovat tervetulleita myös uudet, italian taitojaan kertaavat, jäsenet. Kurssilla syvennytään keskeiseen sanastoon, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään puhetaitoa. Benvenuti! Tunnit toteutetaan joka toinen viikko lähiopetuksena (alkaen 8.9), joka toinen viikko etäopetuksena Zoomin välityksellä. Taitotaso A1.

120808
Italia 5, syksy 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Tervetuloa tälle italian jatkokurssille, joka soveltuu italiaa noin 4 vuotta opiskelleille. Ryhmään ovat tervetulleita myös uudet, italian taitojaan kertaavat, jäsenet. Opetukseen sisältyy pari- ja keskusteluharjoituksia puhumisen rohkaisemiseksi. Teemme myös kuunteluharjoituksia puhutun kielen ymmärtämiseksi, samalla tutustumme Italian kiehtovaan kulttuuriin. Benvenuti! Tunnit toteutetaan joka toinen viikko lähiopetuksena (alkaen 8.9), joka toinen viikko etäopetuksena Zoomin välityksellä. Taitotaso A2.

120810
Italian keskustelu- ja kulttuurikurssi, syksy 34 €   Kurssi peruttu!
Oppikirjana Italiano per passione, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 6.9.-29.11.21 ja 10.1.-4.4.22
Klo 19.05 -20.35
FM Mattia Retta
Sopii italiaa useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa uuden kiehtovan kirjan parissa ja italialaisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi. Aiheet liittyvät italian taiteeseen, maan historiaan ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Taitotaso B1


MUUT KIELET

129802
Japani 1, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Tervetuloa opiskelemaan japania! Kurssi sopii vasta-alkajille, joilla ei ole aiempaa japanin tuntemusta. Kurssin jälkeen osaat mm. tervehtiä ja esittäytyä, tunnet hiragana-merkistön ja pystyt asioimaan yksinkertaisesti kahvilassa tai ravintolassa. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana. Taitotaso A1

129804
Japani 2, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 2 – Tie japanin kieleen, kpl 7 ja Basic Kanji Book vol. 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Tervetuloa jatkamaan japanin opintoja! Kurssi sopii noin vuoden opistossa japania lukeneille. Kurssin jälkeen osaat kertoa yksinkertaisesti arjestasi ja läheisistäsi, kuvailla asioita ja kertoa asioiden sijainteja. Lisäksi tunnet joitakin kanji-merkkejä. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana. Taitotaso A1

129806
Johdanto kiinan kieleen, 20 €
Opettajan materiaali
Aunela
La 6.11., 13.11., 27.11.21
Klo 10.00-13.30
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Tule tutustumaan kiinan kieleen viikonloppuisin toteutettavalla kurssilla. Kurssilla opit kiinan toonit, opit kertomaan mm. itsestä ja omaan elämään liittyvistä asioista. Tutustumme myös kiinan merkkeihin sekä kaiken sivussa kiinalaisiin tapoihin ja hieman myös kulttuuriin. Taitotaso A1

129808
Latina 3, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 7.9.-30.11.21 ja 11.1.-5.4.22
Klo 15.30-17.00
FM Mattia Retta
Sopii noin kaksi vuotta latinaa opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja sitten edetään uusiin asioihin. Opiskelijat tutustuvat antiikin maailmaan kulttuuriin, yhteiskuntaan, elämään ja roomalaiseen kirjallisuuteen. Opettajan laatiman materiaalin avulla tutustutaan myös latinan vaikutukseen suomen kieleen ja kulttuuriin. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana. Taitotaso A1

129810
Viron alkeiskurssi, syksy 25 €
Oppikirjana Meie keelesild, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 17.30-19.00
FM Sirpa Hutukka
Tule mukaan perehtymään viron kieleen ja kulttuuriin. Kurssi sopii vasta-alkajille tai vähän viron perussanastoa taitaville. Taitotaso A1

129812
Viron keskustelukurssi, syksy 34 €    Kurssi peruttu!
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 8.9.-1.12.21 ja 12.1.-6.4.22
Klo 19.05-20.35
FM Sirpa Hutukka
Ylläpidä ja kehitä viron kielen taitoasi mukavassa seurassa! Syvennämme samalla Viron kulttuurin tuntemustamme. Taitotaso A2-B2

129814
Viittomakommunikaatiokurssi, syksy 30 €
Opettajan materiaali
Aunela
La 2. ja 9.10, Su 3. ja 10.10.21
Klo 9.00-13.30
Viittomakielen tulkki, AMK Hetta Innala
Viittomalla on helppo jutella myös turvavälien päästä. Kurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen. Opiskellaan suomalaisia viittomia ja ilmaisutapoja. Samoja viittomia käytetään myös tukiviittomina ja viitotussa puheessa. Lähdetään liikkeelle alkeista ja kerrataan jo mahdollisesti opittua. Kurssilaiset voivat esittää toiveita aihepiirien suhteen. 

129816
Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi etäyhteydellä, 21 €
Opettajan materiaali
To 7.10. - 2.12.21
Klo 18.00-19.30
Rehtori, karjalankielisen musiikin tekijä Mika Saatsi
Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala / eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssille osallistumiseen riittävät Teams-etäyhteysohjelman käytön alkeet. Etäyhteyden käytön opastus Tuusulan pääkirjaston Einari-salissa to 30.9.21. klo 18.00-19.00 tai puhelinneuvontana. Etäohjelman käytön opastusta ei tarvita, jos olet aiemmin käyttänyt jotakin etäyhteysohjelmaa. Puhelinneuvontaan ajanvaraus Opiston toimistosta 30.9. klo 12.00 mennessä.