• Kielet

Kielet

Opiston kielten kursseilla voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Tervetuloa opiskelemaan kieliä!

Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Kielten alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta ja edetään kohti taitotasoa A1. Jos kurssikuvaukseen on merkitty taitotasoksi A1 tai A2, kyse on alkeis- ja perustason kurssista. Perustason kursseilla rakennetaan kielitaidon perustaa, mutta ne sopivat myös opiskelijoille, jotka kokevat peruskielitaidossaan olevan puutteita. Taitotasoille B1 ja B2 sijoittuvat puolestaan keskitason kurssit, jotka on tarkoitettu perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon kertaamiseen ja täydentämiseen. Keskitason kurssit soveltuvat erinomaisesti käyttöä vaille jääneen kouluenglannin aktivoimiseen. Taitotasojen C1 ja C2 ylimmän tason kursseilla on mahdollista syventää ja sujuvoittaa jo valmiiksi hyvää kielitaitoa.

Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelua, eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että opiston kielten kursseilla perustasolla opiskellaan noin viiden kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen on saavutettu taitotaso B1, ja opiskelija voi alkaa valita keskitason kursseja. Samalla tasolla voi ja saa viihtyä pitempäänkin!

Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä pitäen, eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Miia Kukkola 1.8.22 alkaen p. 040 314 3417 tai miia.kukkola@tuusula.fi. Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valitsemiseen.


fi

SUOMI

120102
Suomen alkeet, syksy 25 €

Oppikirjana Suomen Mestari 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 19.10-20.40
FM Sirpa Hutukka
Suomen alkeiskurssi vasta-alkajille. Oppikirja on hankittava erikseen. Huomaa, että oppikirja on uudistettu painos. Taitotaso A1

 
 

RUOTSI

120202
Svenska Mingelklubben,
syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 16.00-17.30
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet, världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd. Hoppas att vi får träffa dig där! Kursen är avsedd främst för sådana som vill öva att tala vardagssvenska för praktiska ändamål. Taitotaso A2-B1


gb 

ENGLANTI

120302
Englannin alkeiden pikakertaus, maksuton
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
To 1.9.22 klo 16.30-19.00   To 8.9.22 klo 18.10-20.30
Pe 2.9.22 klo 15.30-18.00   Ti 13.9.22 klo 18.10-20.30
FM Miia Kukkola
Syksyn opintojen tueksi palautetaan mieleen alkeiskurssilla opittua, mm. be- ja have-verbit, yleispreesens, prepositioita ja artikkelien käyttö. Sopii myös oman kielitason testaukseksi ennen kurssin valintaa. Taitotaso A1

120304
Englanti 1 senioreille, syksy 25 €
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 1
Etelärinne
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1.-6.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille. Sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään puhuttua englantia ja ennen kaikkea oppia itse puhumaan. Kieltä opitaan arkielämää ja matkailua varten. Taitotaso A1. Tämä opintosetelikurssi on ilmainen tuusulalaisille eläkkeellä oleville. Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

120306
Englanti 1 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Sopii vasta-alkajille ja hieman englantia aiemmin opiskelleille. Opitaan englannin perusteita ja sanastoa monipuolisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja arjen viestintätilanteita varten. Oppikirjaa jatketaan kappaleesta 3. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita ja voivat helposti kerrata ensimmäiset kaksi kappaletta itsenäisesti. Taitotaso A1. Tämä opintosetelikurssi on ilmainen tuusulalaisille eläkkeellä oleville . Eläkkeellä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka saavat kansan-, työ- tai sairaseläkettä eivätkä ole ansiotyössä.

120308
Englanti 2, syksy 25 €   Kurssi peruttu!
Oppikirjana Everyday English 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Sopii englantia noin 2 vuotta opistossa opiskelleille ja ruostuneen peruskouluenglannin kertaajille. Oppitunneilla tehdään paljon puheharjoituksia, harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja opitaan hyödyllistä sanastoa arkitilanteisiin ja matkailuun. Otetaan englannin kieli käyttöön! Taitotaso A1

120310
Englanti 3 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 7 (keväällä Destinations 4)
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Sopii ruostuneiden koulutietojen kertaajille tai englantia opistossa noin 3-4 vuotta opiskelleille. Opitaan englannin kielen perusteita, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan ääntämistä ja kehitetään puhevalmiutta erityisesti arjen kielenkäyttötilanteisiin. Taitotaso A1-A2

120312
Englanti 4 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Destinations 4, kpl 7
Etelärinne
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 11.40-13.10
FM Miia Kukkola
Sopii englantia noin 5 vuotta opistossa opiskelleille ja kielitaitoaan aktivoiville. Kurssilla tehdään paljon kuunteluharjoituksia, opiskellaan sanastoa eri arkielämän teemoista ja harjoitellaan englanniksi puhumista. Taitotaso A2

120314
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, syksy 19 €
Opettajan materiaali
Etelärinne
Ke 14.9.-23.11.22 ja 18.1.-29.3.23
Klo 14.30-15.30
Rehtori Timo Rusanen
English Discussion Club for Beginners! Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi helpolla englannilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2

120316
Englantia aamuvirkuille jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 7 (keväällä Stepping Stones 2)
Etelärinne
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 10.00-11.30
FM Miia Kukkola
Sopii opiston peruskurssien jälkeen, kouluenglannin kertaajille ja englannin harrastajille. Kurssilla opitaan käytännönläheistä ja ajan tasalla olevaa kieltä ja kehitetään erityisesti suullista ilmaisua ja kuullun ymmärtämistä. Tarjolla on myös lyhyitä novelleja ja tarinoita välipaloiksi. Taitotaso A2-B1

120318
Update your English jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 3, kpl 5
Etelärinne
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon ja erityisesti puhevalmiuden ylläpitämiseen englantia useamman vuoden opiskelleille, mutta uuttakin opitaan aina! Kurssilla keskustellaan elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2

120320
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, syksy 19 €
Opettajan materiaali
Etelärinne
Ke 14.9.-23.11.22 ja 18.1.-29.3.23
Klo 13.15-14.15
Rehtori Timo Rusanen
English Discussion Club for More Experienced Speakers! Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1-B2 

120322
English Conversation, syksy 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 5.9.-28.11.22 ja 9.1.-3.4.23
Klo 18.00-19.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Taitotaso B2-C1

120324
English Theater Workshop, syksy 36 €
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 22.9.-15.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 19.00-20.30, 17.11. lähtien klo 19.00-21.00
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting? In theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1-C2


de
 

SAKSA 

120402  Kurssi peruttu!
Saksan alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 1
Aunela
Ma 12.9.-5.12.22 ja 9.1-3.4.23
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Alkeista lähtevä rauhallisesti etenevä kurssi, jolla opit mm. esittelemään itsesi, tekemään ostoksia ja asioimaan kahvilassa saksaksi. Teemme heti alusta alkaen paljon puheharjoituksia, jotka valmentavat tehokkaasti tosielämän keskustelutilanteisiin. Puhumisen ohella harjoitellaan myös rakenteita ja tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja arkeen. Taitotaso A1

120404
Saksa 2, syksy 25 €
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 1
Aunela
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Saksan jatkokurssi niille, jotka ovat opiskelleet saksaa opistossa noin 2 vuotta. Kurssilla keskitytään matkustamiseen ja arkeen liittyviin aiheisiin. Tule mukaan laajentamaan sanavarastoasi ja harjoittelemaan rakenteita. Oppitunneilla tehdään paljon puheharjoituksia. Taitotaso A1

120406
Saksa 4, syksy 25 €
Oppikirjana Hallo! 3, kpl 1
Aunela
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Haluaisitko aktivoida saksan taitojasi ja rohkaistua myös puhumaan? Kurssilla keskustellaan ohjatusti arkielämän keskeisistä aiheista. Sanavarasto karttuu ja myös rakenteita kerrataan. Kurssi sopii esim. lukion lyhyen saksan päivitykseen tai saksaa opistossa noin 4 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2

120408  Kurssi peruttu!
Krimikreis - Saksaa dekkareiden ystäville, 12 €
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Teamsin välityksellä
Ke 14.9., 28.9., 12.10., 26.10.22
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Pidätkö saksalaisista rikossarjoista? Tule mukaan oppimaan rikossarjojen keskeisiä sanoja ja ilmaisuja. Kurssilla luet itsenäisesti kolme lyhyttä rikoskertomusta (3-10 sivua), joihin opettaja on laatinut sanaston. Tunneilla keskustellaan teksteistä, katsotaan videopätkiä ja tehdään myös kuunteluharjoituksia. Kurssi sopii saksaa noin 6 vuotta opiskelleille.Taitotaso B1-B2

120410   Kurssi peruttu!
Deutsche Konversation, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 12.9.-5.12.22 ja 23.1.-24.4.23
Klo 16.00-17.30
MA Natalia Härmä
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, sie anzuwenden? Dann seid ihr bei diesem Kurs richtig! Wir reden über aktuelles Tagesgeschehen, alltägliches Leben und Reiseberichte. Taitotaso B2-C1


fr

RANSKA

120502  Kurssi peruttu!
Ranskan alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Chez Olivier 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 16.30-18.00
Fil. yo Sini Kalke
Aloita kauniin ranskan kielen opiskelu ja tutustu samalla ranskankielisen maailman kulttuuriin! Kurssilla pyritään puhumaan ranskaa mahdollisimman paljon alusta saakka rennossa ilmapiirissä ja edetään opiskelijoiden toiveita kuunnellen. Taitotaso A1

120504
Ranska 4, syksy 25 €
Oppikirjana Chez Olivier 3, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 18.15-19.45
Fil. yo Sini Kalke
Sopii ranskaa noin 4 vuotta opistossa opiskelleille. Kurssi sopii myös sinulle, jos ranskan opintosi ovat olleet tauolla tai kaipaat virkistystä puhumiseen. Pääpaino on puhe- ja kuunteluharjoituksissa, matkailijoille hyödyllisissä arkipäivän teemoissa ja ranskankieliseen maailmaan tutustumisessa. Syksyllä tutustutaan erityisesti Bordeaux’n alueeseen. Taitotaso A2

 
ru

VENÄJÄ

129818
Kyrilliset aakkoset tutuiksi, 12 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 29.8. ja ke 31.8.22
Klo 18.00-20.00
BA Natalia Härmä
Opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa kyrillistä kirjaimistoa käyttävän kielen opiskelun tai olet muuten kiinnostunut kyrillisistä kirjaimista. Taitotaso A1

120604
Venäjän alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 12.9.-5.12.22 ja 23.1-24.4.23
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Sopii vasta-alkajille. Opitaan venäjän arkikielen sanastoa, kieliopin alkeita ja tutustutaan kulttuuriin. Erillistä Kyrilliset aakkoset tutuiksi -kurssia 129818 suositellaan suoritettavaksi ennen alkeiden aloittamista. Taitotaso A1

120606   Kurssi peruttu!
Venäjän keskustelu- ja kulttuurikurssi, syksy 25 €
Oppikirjana Konetshno! kpl 10
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 12.9.-5.12.22 ja 23.1.-24.4.23
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää useita vuosia opiskelleille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää erityisesti suullista kielitaitoaan. Harjoitellaan myös kuullun ymmärtämistä, kehitetään kieliopin hallintaa, tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja opitaan hyödyllistä sanastoa eri teemoista. Taitotaso A2-B1


es 

ESPANJA

120702
Espanjan alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 5.9.-28.11.22 ja 16.1.-17.4.23
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan yhdessä espanjaa alusta alkaen rennossa ilmapiirissä. Kurssin aiheet käsittelevät matkailijoille hyödyllisiä aihepiirejä.  Harjoitellaan myös muita arkipäivän puhetilanteita. Erityistä huomiota kiinnitetään suullisen kielitaidon kehittämiseen sekä kuullun ymmärtämisen ja ääntämisen harjoitteluun. Taitotaso A1

120704
Espanja 2, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 1
Kokoustila Ostari D 2, Koskenmäenpolku 4.
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Aihepiirinä on mm. päivärutiineista kertominen, matkustaminen sekä vaateostoksilla ja ravintolassa asiointi. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista perfekti-aikamuodossa ja tutustutaan mm. gerundiin ja refleksiiviverbeihin. Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia tehtäviä. Sopii espanjaa noin vuoden opiskelleille. Taitotaso A1-A2

120706
Espanja 3, syksy 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 2, kpl 1
Aunela
Ke 7.9.-30.11.22 ja 18.1.-12.4.23
Klo 18.35-20.05
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin vuoden tai kaksi opiskelleille. Rauhallisesti etenevän kurssin pääpaino on matkailussa ja hyödyllisissä arkikielen ilmaisuissa. Kieltä opitaan rennossa ja hauskassa ilmapiirissä ja samalla tutustutaan espanjankieliseen maailmaan. Taitotaso A1-A2

120708
Espanja 3 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 3
Kokoustila Ostari D 2, Koskenmäenpolku 4.
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä. Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja opitaan sanastoa matkailua varten. Opitaan kertomaan myös Suomesta espanjaksi ja uutena aikamuotona imperfekti. Taitotaso A2

120710
Espanja 4, syksy 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 5.9.-28.11.22 ja 16.1-17.4.23
Klo 18.35-20.05
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin 2-3 vuotta opiskelleille. Tule mukaan kertaamaan ja oppimaan lisää rennolla otteella! Opitaan selviämään espanjaksi tilanteissa, joita kielenkäyttäjä usein kohtaa matkoillaan ja jokapäiväisessä elämässä kuten apteekissa ja parturissa asiointi, tapaamisten sopiminen ja toiveiden esittäminen. Taitotaso B1

120712
Espanja 4 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 8 (keväällä ¡Avanzamos!)
Kokoustila Ostari D 2, Koskenmäenpolku 4.
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1.-6.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa jo useita vuosia opiskelleille. Kurssilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja keskitytään käytännönläheisiin arjen puhetilanteisiin. Opimme paljon uutta sanastoa eri aiheista ja tutustumme myös moniin uusiin kieliopin rakenteisiin. Tervetuloa syventämään espanjan taitojasi mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso B1

120714   Kurssi peruttu!
Espanja 5 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Avanzamos!, kpl 3
Kokoustila Ostari D 2, Koskenmäenpolku 4.
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1.-6.4.23
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa vähintään 6 vuotta opiskelleille. Este curso está dirigido a todos los alumnos que deseen afianzar sus conocimientos de español de una manera amena y práctica. Profundizaremos en contenidos gramaticales, ampliaremos el léxico y nos sumergiremos en la rica cultura hispanohablante. El objetivo principal será fomentar y mejorar las destrezas en la expresión oral utilizando diversos materiales didácticos. Taitotaso B1-B2

120720
Espanjan päiväalkeet, syksy 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 1
Kokoustila Ostari D 2, Koskenmäenpolku 4.
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1.-6.4.23
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez

120716
CONVERSACIÓN FÁCIL – espanjaa keskustellen, syksy 34 €
Opettajan materiaali
Aunela
Ke 7.9.-30.11.22 ja 18.1.-12.4.23
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
¿Ha estudiado español durante varios años y conoces los conceptos básicos del idioma español?
¡Ven a revisar y aprender más en un ambiente relajado! En el curso, aprenderás a hablar español con más fluidez y ampliarás tu vocabulario con una profesora hispanohablante. Discutiremos temas de interés para el grupo y jugaremos juegos comunicativos, entre otras actividades.
¡Hasta pronto! Taitotaso B1-C1


it
 

ITALIA 

120802
Italian alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan italian kielen ääntämistä, perussanastoa ja rakenteita. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja tavallisia viestintätilanteita ja matkailua varten. Samalla tutustutaan italialaiseen kulttuuriin ja Italiaan matkailumaana. Tervetuloa opiskelemaan italiaa! Taitotaso A1

120804
Buon viaggio! Matkailuitalian alkeita senioreille, syksy 25 €
Oppikirjana In viaggio, kpl 1
Etelärinne
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 12.45-14.15
FM Miia Kukkola
Rauhallisesti etenevällä alkeiskurssilla päästään matkailun makuun ja opitaan italian alkeita seuraavaa matkaa varten. Kurssilla tutustutaan Italiaan matkailumaana ja harjoitellaan selviytymään italiaksi matkailuun liittyvissä yksinkertaisissa puhetilanteissa. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Taitotaso A1

120806
Buon viaggio! Italian alkeita matkailijoille, syksy 25 €
Oppikirjana In viaggio, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
To 8.9.-1.12.22 ja 12.1-6.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Täsmäitaliaa matkailuun! Kurssi sopii italiaa noin puoli vuotta opiskelleille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Valmistaudutaan yhdessä Italian matkaan ja opitaan asioimaan italiaksi hotelliin majoittuessa, kahvilassa ja jäätelöbaarissa. Kevätpuolella harjoitellaan ravintolassa asioimista ja tutustutaan italialaiseen ruokakulttuuriin. Taitotaso A1

120808     Kurssi peruttu!
Suona bene! Italian kuuntelu- ja puhekurssi, 25 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
To 8.9.-1.12.22
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Sopii italiaa noin vuoden opiskelleille ja niille, jotka haluavat kehittää erityisesti kuuntelu- ja puhetaitojaan. Kurssilla ei opiskella kielioppia vaan kuunnellaan paljon, tehdään helppoja puheharjoituksia ja opitaan arkikielen sanastoa. Taitotaso A1

120810
Lauantaimatkalle San Marinoon, 12 €
Opettajan materiaali
Aunela
La 29.10. ja 5.11.22
Klo 11.00-13.30 (puolivälissä 15 min tauko)
Dott. mag. Antonio Di Domenico
Tiesitkö, että italia on virallinen kieli myös pienessä San Marinon tasavallassa? Oletko koskaan kuullut tästä maasta tai käynyt siellä? Tervetuloa tutustumaan San Marinoon ja samalla kertaamaan italian kielen alkeiden valikoituja paloja kahtena lauantaina. Taitotaso A1

120812
Italia 1 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 17.30-19.00
FM Mattia Retta
Sopii noin vuoden italiaa opiskelleille. Aluksi pääpaino on perusasioiden kertauksessa ja vähitellen edetään uusiin asioihin. Kurssin jälkeen osaat asioida italiaksi kahvilassa, ravintolassa ja ruokaostoksilla, ja osaat puhua esim. matkavalmisteluista ja menneen ajan tapahtumista. Benvenuti al corso! Taitotaso A1

120814
Italia 2, syksy 25€
Oppikirjana Si parte! 2, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 19.05-20.35
FM Mattia Retta
Sopii noin 2 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja opitaan uusia italian kielen rakenteita sekä keskeistä sanastoa hienon, uuden kirjan parissa! Kurssin aikana syvennytään myös Italian kulttuuriin ja historiaan. Kurssin jälkeen osaat kertoa mm. omista kokemuksistasi, tulevaisuudensuunnitelmistasi, vapaa-ajan vietosta ja asumisesta. Italialaisen opettajan ohjauksessa otetaan kieli rohkeasti käyttöön. Benvenuti al corso! Taitotaso A2

120816   Kurssi peruttu!
Italia 4 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 2
Hyökkälän koulu, A-porras (joka toinen viikko etäopiskeluna Zoomin välityksellä)
Ke 14.9.-7.12.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 18.00-19.30
FM Silvia Pina
Sopii noin 4 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Alkusyksystä kertaamme aiemmin opittua. Kurssilla syvennytään keskeiseen sanastoon, opitaan lisää rakenteita ja kehitetään puhetaitoa. Tunnit toteutetaan joka toinen viikko lähiopetuksena (alkaen 14.9.), joka toinen viikko etäopetuksena Zoomin välityksellä. Tervetuloa myös uudet opiskelijat! Taitotaso A2 

120818
Italia 5 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras (joka toinen viikko etäopiskeluna Zoomin välityksellä)
Ke 14.9.-7.12.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Sopii italiaa noin 5 vuotta opiskelleille. Alkusyksystä kertaamme aiemmin opittua. Opetukseen sisältyy pari- ja keskusteluharjoituksia puhumisen rohkaisemiseksi. Teemme myös kuunteluharjoituksia puhutun kielen ymmärtämiseksi, samalla tutustumme Italian kiehtovaan kulttuuriin. Tervetuloa myös uudet opiskelijat! Tunnit toteutetaan joka toinen viikko lähiopetuksena (alkaen 14.9.), joka toinen viikko etäopetuksena Zoomin välityksellä. Taitotaso A2


MUUT KIELET

129816  Kurssi peruttu!
Ukrainan alkeet, 28 €
Opettajan materiaali
Aunela
Ti 20.9.-29.11.22
Klo 17.30-19.00
FM Sirpa Hutukka
Tervetuloa oppimaan ukrainan kielen alkeita! Kurssin jälkeen osaat lukusanoja, tervehdyksiä ja hyödyllisiä fraaseja ukrainaksi. Tarjolla on erillinen Kyrilliset aakkoset tutuiksi -kurssi, jonka voi suorittaa ennen kurssin alkua mutta se ei ole välttämätöntä. Kurssilla tutustutaan myös Ukrainan historiaan ja kulttuuriin.

129818
Kyrilliset aakkoset tutuiksi, 12 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 29.8. ja ke 31.8.22
Klo 18.00-20.00
BA Natalia Härmä
Opitaan kyrilliset aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa kyrillistä kirjaimistoa käyttävän kielen opiskelun tai olet muuten kiinnostunut kyrillisistä kirjaimista. Taitotaso A1

129802
Japanin alkeet, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Opetuspäivät syksyllä: To 15.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11., 1.12. ja 15.12.22
Opetuspäivät keväällä: To 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. ja 18.5
Klo 17.30-20.00 (puolivälissä 15 min tauko)
FM Sointu Huvinen
Oletko kiinnostunut japanin kielestä? Tervetuloa opiskelemaan japanin alkeita aivan alusta alkaen! Kurssin jälkeen osaat mm. esittäytyä, kertoa yksinkertaisesti itsestäsi ja perheestäsi sekä tilata kahvilassa tai ravintolassa. Lisäksi osaat lukea ja kirjoittaa hiragana- ja katakana-tavumerkkejä. Kurssi kokoontuu noin joka toinen viikko, ks. opetuspäivät. Etenemme suhteellisen ripeästi, mutta rennolla otteella. Taitotaso A1

129804  Kurssi peruttu!
Japani 1 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 7 ja Basic Kanji Book vol. 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Sopii noin vuoden japania opistossa opiskelleille. Kurssin jälkeen osaat kertoa asioiden sijainneista, käyttää adjektiiveja asioiden kuvailuun ja ilmaista, mistä pidät tai missä olet hyvä. Tunnistat, luet ja kirjoitat myös joitakin kanji-merkkejä. Tervetuloa jatkamaan japanin opintoja! Taitotaso A1

129820
Japani 2 jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 13, Michi 2 – Tie japanin kieleen, kpl 1 ja Basic Kanji Book vol. 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Sopii noin kaksi vuotta opistotasolla japania opiskelleille. Kurssin käytyäsi osaat yhdistää lauseeseen useita verbejä ja kertoa, mitä tällä hetkellä tapahtuu sekä kysyä ja neuvoa tietä. Osaat myös keskustella säästä ja vertailla asioita yksinkertaisesti. Tunnistat, osaat lukea ja kirjoittaa tavallisimpia kanjeja. Taitotaso A1-A2

129822
Kumihimo! Punontaa ja japanin kieltä, 12 €   Uusi kurssi!
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 25.10-8.11.22 3 kertaa
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Tervetuloa punomaan kauniita japanilaisia nauhoja ja nyörejä! Tutustumme lyhyesti kumihimon historiaan ja teemme joitakin yksinkertaisia malleja pyöreistä ja litteistä nauhoista. Samalla opimme keskeistä sanastoa japaniksi. Tule tekemään kirjanmerkkejä, rannekkeita tai vaikka naruja joulun lahjapaketteihin. Taitotaso A1
Opiskelijat hankkivat materiaalit omakustanteisesti. Opettaja lähettää ennen kurssin alkua kaikille ilmoittautuneille viestin, jossa on tietoa materiaaleista ja mistä niitä voi hankkia.

129806
Origami! Paperintaittelua ja japanin kieltä, 12 €   Uusi kurssi!
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 15.-29.11.22
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Tutustumme japanilaiseen paperintaitteluun. Teemme aloittelijoille sopivia origameja ja tutustumme keskeiseen sanastoon japaniksi. Taittelemme sekä perinteisiä malleja että vuodenaikaan sopivia koristeita. Tervetuloa mukaan!
Taitotaso A1
Opiskelijat voivat tuoda kurssille omia papereitaan tai ostaa niitä opettajalta (hinta yhteensä noin 2-5 euroa).

129808
Linguarum regina - Latinan kieltä ja kulttuuria, syksy 34 € (HYBRIDI)
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras (vaihtoehtoisesti etäopiskeluna Zoomin välityksellä)
Ti 6.9.-29.11.22 ja 10.1.-4.4.23
Klo 15.30-17.00
FM Mattia Retta
Sopii noin 2-3 vuotta latinaa opiskelleille ja kertaajille. Oppitunneilla pääpaino on tekstin ymmärtämisessä, sanaston laajentamisessa ja tärkeimpien rakenteiden harjoittelussa. Opiskelijat tutustuvat samalla antiikin kulttuuriin, yhteiskuntaan, roomalaiseen kirjallisuuteen ja siihen, miten latina on vaikuttanut suomen kieleen ja kulttuuriin. Kurssille voi osallistua myös etäopiskelijana. Salvete, discipuli et discipulae! Taitotaso A2

129810   Kurssi peruttu!
Viron alkeiden jatko, syksy 25 €
Oppikirjana Meie keelesild, kpl 8
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 7.9.-30.11.22 ja 11.1.-5.4.23
Klo 17.30-19.00
FM Sirpa Hutukka
Sopii hieman viron alkeita opiskelleille ja kertaajille. Opitaan käytännönläheistä ja arkielämän nykyviroa. Opiskelussa kiinnitetään huomiota suomen ja viron samankaltaisiin sanoihin ja lauserakenteisiin. Kurssilla tutustutaan Viron kulttuuriin ja Viroon matkailumaana. Tervetuloa jatkamaan viron kielen opintojasi! Taitotaso A1

129812
Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi etäyhteydellä, 19 €
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Teamsin välityksellä
Ma 24.10.-28.11.22
Klo 18.30-20.00
KM, erityisopettaja, karjalankielisen musiikin tekijä Mika Saatsi
Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala / eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssi toteutetaan Teams-etäyhteyden avulla. Taitotaso A1 

129814
Tutustutaan tukiviittomiin, 14
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 28.9.-2.11.22
Klo 17.00-18.30
Viittomakielen tulkki, AMK Hetta Innala
Tukiviittomia käytetään puheen rinnalla ja kommunikaation tukena esimerkiksi silloin, kun lapsen puheen kehitys on viivästynyt. Tukiviittomia voi käyttää myös vauvojen kanssa varhaiseen kommunikointiin ennen puhetaidon oppimista. Lisäksi niistä on apua maahanmuuttajalasten kanssa kommunikoidessa. Olisiko sinulle hyötyä tukiviittomista lähipiirissäsi tai työssäsi? Tervetuloa tutustumaan tukiviittomiin!