A

Kielet

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitai-toa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssi-kuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kieli-taidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 2.1.17 klo 10 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.

Huom! Kansalaisopiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetus-menetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä-pitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.
ranska_espanjasuomi_ruotsienglanti_saksa

 

 

SUOMI 

120103
Suomi toisena kielenä 1, jatko 24 €
Finnish 1 (for Beginners)
Oppikirjana Oma Suomi 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, B-porras
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 17.30-19.00
FT Marjut Alho
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan. Taitotaso A1

120105
Suomi toisena kielenä 2, 24 €
 
Finnish 2
Oppikirjana Suomen mestari 2, kpl 3
Hyökkälän koulu, B-porras
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 19.00-20.30
FT Marjut Alho
Kurssi sopii Yleiseen kielitutkintoon (YKI) valmentautuville, mutta ei velvoita tutkinnon suoritta-miseen. Taitotaso A2

RUOTSI 
 
120203
Ruotsin keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
To 12.1.-6.4.17 
Klo 18.50-20.20
FM Katja Kela
Vill du förbättra dina muntliga färdigheter i svenska? Då är det här en kurs för Dig! Kursens målsättning är att utveckla deltagarnas muntliga färdigheter genom diskussioner och presenta-tioner om aktuella ämnen. Välkommen med! Taitotaso B2-C1 


ENGLANTI 
 
120303
Englanti 1, jatko 24 €
Oppikirjana Destinations 1, kpl 5
Opisto
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan.Taitotaso A1

120305
Englanti 1, 24 €
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 4
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 16.45-18.15
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeita, mutta kaipaavat kertausta. Taitotaso A1

120307
Englanti 2, 24 €
Oppikirjana Steps into English 2, kpl 7
Opisto
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120309
Englanti 3, 24 €
Oppikirjana Steps into English 3, kpl 5
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille esim. perus/keskikoulun jälkeen. Taitotaso A2

120311
Englanti 3, 24 €

Oppikirjana Steps into English 3, kpl 7
Opisto
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 16.45-18.15
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille esim. perus/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

120313
Englanti 4, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 7
Hyökkälän koulu, B-porras
To 12.1.-6.4.17
Klo 19.00-20.30
FM Maarit Rouhiainen
Sopii kertauskurssiksi kieltä useampia vuosia opiskelleille. Taitotaso A2-B1

120315
Englanti 4, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 8
Opisto
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 9.00-10.30
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kertauskurssiksi kieltä useampia vuosia opiskelleille. Kevään aikana opiskellaan Stepping Stones 1 –kirja loppuun ja kerrataan kirjan pääasioita. Taitotaso A2-B1

120317
Englannin jatkokurssi 1, 24 €
Oppikirjana New Total English, Pre-intermediate, kpl  7
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso A2-B1

120319
Englantia keskustellen, 24 €
Oppikirjana Catching Up!, kpl 10
Opiston alakerran neuvottelutila
Ke 11.1.-5.4.17
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja -sanasto ovat jo tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat hiomista ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1

120321
Englannin jatkokurssi 2, 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 6
Opisto
Ke 11.1.-5.4.17
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1

120323
Englannin jatkokurssi 3, 24 €
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, kpl 6
Hyökkälän koulu, B-porras
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2

120325
Englannin jatkokurssi 4, 24 €
Oppikirjana New Total English, Advanced, kpl  6
Opisto
Ke 11.1.-5.4.17
Klo 9.00-10.30 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso C1

120327
English Conversation, 34 €

Teacher’s material
Opisto
Ma 16.1.-10.4.17
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1 

120329
Englannin keskustelukerho, 18 €
English Discussion Club
Opisto
Ti 10.1-4.4.16
Klo 10.45-11.45
Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin.

 

SAKSA 
 
120403
Saksa 1, jatko 24 €
Oppikirjana Hallo! 1, kpl 4
Kellokosken yläkoulu
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 18.00-19.30
FM Maarit Rouhiainen
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan. Taitotaso A1

120405
Saksa 3, 24 €
Oppikirjana Einverstanden 3, kpl 3
Hyökkälän koulu, B-porras
To 12.1.-6.4.17
Klo 17.30-19.00
FM Maarit Rouhiainen 
Kurssilla vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitetaan suullista viestintää. Taitotaso B1

120407
Deutsche Konversation, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, B-porras
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 18.30-20.00
MA Edeltraud Berger-Thorström
Verfügen Sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und haben nur wenig Möglichkei-ten, Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden? Dann besuchen Sie uns in diesem Konversa-tionskurs. In entspannter Atmosphäre wollen wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur diskutieren. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1

RANSKA 

120503
Ranska 1, alkeet 24 €
Oppikirjana Chez Olivier, ranskaa aikuisille 1, alusta
Opisto
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 18.00 - 19.30
FM Olivier Lukengu
Uusi kurssi vasta-alkajille. Tervetuloa mukaan! Taitotaso A1 

120505
Ranska 2, 24 €

Oppikirjana Parfait 1, kpl 11
Hyökkälän koulu, B-porras
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 18.00-19.30
FM Milla Rantanen
Kurssi ranskan alkeiden kertaajille. Kerrataan Parfait 1 –kirjassa opittua taitoja syventäen, kuunnellen, keskustellen. Taitotaso A1 

120507
Ranskan keskustelu, 24 €
Oppikirjana Vite et Bien 2
Opisto
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 19.30-21.00
FM Olivier Lukengu
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur  connaissance du francais oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets de la vie quotidienne. Venez pratiquer votre francais avec un professeur francophone dans une ambiance  détendue. Bienvenue chez Claire et Olivier! Taitotaso B2-C1

VENÄJÄ
 

120603
Venäjä 1, jatko 24 €
Oppikirjana Pora 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, B-porras
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan. Taitotaso A1

120605
Venäjä 3, 24 €
Oppikirjana Kafe Piter 1, kpl 17
Hyökkälän koulu, B-porras
Ma 9.1.-3.4.17
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

ESPANJA

120703
Espanja 1 (36 t), alkeet 36 €
Oppikirjana Perfecto! 1, alusta
Hyökkälän koulu, B-porras
To 12.1.-6.4.17
Klo 18.00-20.15
FM Manueal Solis Silva
Uusi tiivistahtinen kurssi vasta-alkajille. Tervetuloa mukaan! Taitotaso A1

120705
Espanja 1, jatko 24 €
Oppikirjana Perfecto!1, kpl 5
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan. Taitotaso A1

120707
Espanja 1, jatko 24 €

Oppikirjana Perfecto!1, kpl 6
Hyökkälän koulu, B-porras
Ma 16.1.-10.4.17
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan.
Taitotaso A1 

120709
Espanja 2, 24 €
Oppikirjana Buenas Migas 1, kpl 10
Opisto
Ke 18.1.-12.4.17
Klo 9.00-10.30
Lisensiaatti Laureano Dominguez
Sopii alkeet aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120711
Espanja 4, 24 €
Oppikirjana Fantástico 2, kpl 12
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 10.45-12.15
FM Raquel Domenech Martinez
Sopii espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120713
Espanja 5, 24 €
Oppikirjana Fantástico 3, kpl 10
Hyökkälän koulu, B-porras
Ma 16.1.-10.4.17
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
Sopii espanjaa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120715
Espanja 6, 24 €

Oppikirjana Fantástico 4, kpl 6
Opisto
Ke 11.1.-5.4.17
Klo 19.00-20.30
FM Manuela Solis Silva
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille. Taitotaso A2

120717
Espanjan keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 18.1.-12.4.17
Klo 10.40-12.10
Lisensiaatti Laureano Dominguez
Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B 2

120719
Espanjan keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 11.1.-5.4.17
Klo 17.30-19.00
FM Manuela Solis Silva
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1

ITALIA 

120803
Italia 1, jatko 24 €
 
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 6
Opisto 
Ti 10.1.-4.4.17 
Klo 18.00-19.30 
FK Carmelo Carnabuci 
Syksyllä alkeista aloittanut kurssi. Kieltä aiemmin opiskelleet voivat tulla mukaan.Taitotaso A1 

120805
Italia 2, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 12
Opisto
Ti 10.1.-4.4.17
Klo 19.30-21.00
FK Carmelo Carnabuci
Sopii alkeet aiemmin opiskelleille. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat myös kurssilla tutuksi. Taitotaso A1

120807
Italia 3, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 12
Opisto
Ke 11.1.-5.4.17                 Kurssi peruttu!
Klo 18.00-19.30
FM Rosario Fina
Sopii italiaa aiemmin opiskelleille. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat myös kurssilla tutuksi. Taitotaso A1

120809
Matka Italian maakuntiin- Le Regioni italiane 12 t, 17

Opettajan materiaali
Opisto la 4.2.,18.2.,4.3. ja 11.3.17
Klo 10.00-12.15                 Kurssi peruttu!
FM Silvia Pina
Un viaggio attraverso quattro regioni italiane. Durante il corso leggeremo testi, guarderemo video e discuteremo insieme. Il corso è rivolto a studenti che abbiano studiato l’italiano almeno 6 anni. Benvenuti!  Taitotaso B1-B2

MUUT KIELET 

129803
Latina 1 alkeet, 24 €
Oppikirjana Clavis Latina I, (Grammatica&exercitia ja Textus&cultura)
Opisto
To 12.1.-6.4.17
Klo 17.15-18.45                                  Kurssi peruttu!
FM Katja kela
Salve! Kaipaatko mukavaa aivojumppaa? Tervetuloarauhallisesti etenevälle kurssille, jolla tutustutaan latinan peruskielioppiin, kiehtovaan antiikin kulttuuriin sekä sen vaikutukseen.

129805
Viittomakommunikaatio-Viesti viittomalla, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, B-porras
Ke 11.1.-5.4.17Klo 18.00-19.30
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Kurssin pääpaino on viittomien opiskelussa ja harjoittelussa. Viittomisen lisäksi kurssilla saa tietoa viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien eroista ja käytöstä. Kurssi on jatkoa
syksyn kurssille, mutta myös viittomien alkeiden kertaajat voivat tulla mukaan!