• Kielet

Kielet

Opiston kielten kursseilla voi aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Tervetuloa opiskelemaan kieliä!

Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät osoitteesta: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf

Kielten alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta ja edetään kohti taitotasoa A1. Jos kurssikuvaukseen on merkitty taitotasoksi A1 tai A2, kyse on alkeis- ja perustason kurssista. Perustason kursseilla rakennetaan kielitaidon perustaa, mutta ne sopivat myös opiskelijoille, jotka kokevat peruskielitaidossaan olevan puutteita. Taitotasoille B1 ja B2 sijoittuvat puolestaan keskitason kurssit, jotka on tarkoitettu perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon kertaamiseen ja täydentämiseen. Keskitason kurssit soveltuvat erinomaisesti käyttöä vaille jääneen kouluenglannin aktivoimiseen. Taitotasojen C1 ja C2 ylimmän tason kursseilla on mahdollista syventää ja sujuvoittaa jo valmiiksi hyvää kielitaitoa.

Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelua, eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Suuntaa antavasti voidaan sanoa, että opiston kielten kursseilla perustasolla opiskellaan noin viiden kuuden vuoden ajan. Tämän jälkeen on saavutettu taitotaso B1, ja opiskelija voi alkaa valita keskitason kursseja. Samalla tasolla voi ja saa viihtyä pitempäänkin!

Opiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetusmenetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä pitäen, eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppikirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Miia Kukkola p. 040 314 3417 tai miia.kukkola@tuusula.fi. Ole rohkeasti yhteydessä, jos tarvitset apua sopivan kurssin valitsemiseen.


fi

SUOMI

120101      
Suomen alkeet A, 25 €
Oppikirjana No niin! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23    17.1.-11.4.23
Klo 16.50-18.20
FM Sirpa Hutukka
Suomen alkeiskurssi vasta-alkajille. Oppikirja on hankittava erikseen. Apukielinä englanti ja ukraina. Taitotaso A

120103
Suomen alkeet B, 25 €
Oppikirjana No niin! 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23  17.1.-11.4.23
Klo 18.30-20.00
FM Sirpa Hutukka
Suomen alkeiskurssi vasta-alkajille. Oppikirja on hankittava erikseen. Apukielinä englanti ja ukraina. Taitotaso A1

120102
Suomen alkeet jatko, 25 €

Oppikirjana Suomen Mestari 1, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
To 12.1.-6.4.23
Klo 18.30-20.00
FM Sirpa Hutukka
Suomen alkeiskurssi noin yhden lukukauden suomea opiskelleille. Oppikirja on hankittava erikseen. Huomaa, että oppikirja on uudistettu painos. Taitotaso A1

gb 

ENGLANTI

120301    Kurssi peruttu!
Englannin alkeet, 25 € (opintosetelikurssi ja opintopistekurssi)Opintopiste logo
Oppikirjana Everyday English Starter, kpl 1
Kellotupa
Ke 11.1.-5.4.22                                                                                          
Klo 9.30-11.00
FM Miia Kukkola
Rauhallisesti etenevä alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1. 
Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia tuusulalaisille eläkkeellä oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Poikkeuksena ovat opintosetelikursseiksi merkityt muistijooga- ja senioritanssikurssit, josta em. ryhmät saavat 50 % alennuksen. 
Opintopistekurssit tulevat kevätkaudella Opiston ohjelmaan. Halutessaan opiskelija voi saada tällaisesta kurssista arvioinnin ja todistuksen. Kurssin kuvaus on laadittu osaamisperusteisesti, joten osaamistavoitteet, laajuus opintopisteinä ja arviointikriteerit tullaan kertomaan myöhemmin. Kurssit on merkitty oppaaseen oranssilla Opintopistekurssi-kuvakkeella. Huomaa, että opintopistekursseille voi myös osallistua samalla tavoin kuin muihinkin opistomme kursseihin, tavoittelematta opintosuoritusta.
Tarkempia tietoja opintopistekursseista saa Tuusulan Opiston nettisivuilta.

120303 Kurssi peruttu!
English in English for Beginners, 34 €
Opettajan materiaali / Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23  17.1.-11.4.23
Klo 16.14.235-17.45
Kielikouluttaja Sven FernandezEnglannin alkeiskurssi vasta-alkajille. Kurssilla opitaan englantia alusta lähtien englanniksi, kielikylpymäisesti. Oppitunneilla ei puhuta suomea, joten kurssi sopii myös opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. An English course for absolute beginners. No Finnish is used in class, only English, so everyone is welcome
regardless of one’s native language. Taitotaso A1

120304
Englanti 1 senioreille, 25 €
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 3
Etelärinne
To 12.1.-6.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi englantia hieman opiskelleille. Sopii opiskelijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään puhuttua englantia ja ennen kaikkea oppia itse puhumaan. Kieltä opitaan arkielämää ja matkailua varten. Taitotaso A1.

120306
Englanti 1 jatko, 25 € (opintosetelikurssi)
Oppikirjana Everyday English 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 16.00-17.30
FM Miia Kukkola
Sopii vasta-alkajille ja hieman englantia aiemmin opiskelleille. Opitaan englannin perusteita ja sanastoa monipuolisten harjoitusten parissa. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja arjen viestintätilanteita varten. Taitotaso A1.
Opintosetelikursseiksi merkityt kurssit ovat ilmaisia tuusulalaisille eläkkeellä oleville, jotka eivät ole ansiotyössä. Poikkeuksena ovat opintosetelikursseiksi merkityt muistijooga- ja senioritanssikurssit, josta em. ryhmät saavat 50 % alennuksen.

120310
Englanti 3 jatko, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 1
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.1.-5.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Sopii ruostuneiden koulutietojen kertaajille tai englantia opistossa noin 3-4 vuotta opiskelleille. Opitaan englannin kielen perusteita, kartutetaan sanavarastoa, harjoitellaan ääntämistä ja kehitetään puhevalmiutta erityisesti arjen kielenkäyttötilanteisiin. Taitotaso A1-A2

120312
Englanti 4 jatko, 25 €

Oppikirjana Destinations 4, kpl 8
Etelärinne
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 11.40-13.10
FM Miia Kukkola
Sopii englantia noin 5 vuotta opistossa opiskelleille ja kielitaitoaan aktivoiville. Tehdään kuunteluharjoituksia, opiskellaan sanastoa eri arkielämän teemoista ja harjoitellaan englanniksi puhumista. Taitotaso A2

120305
Englannin kieliopin kertaus, 25 €   etäkurssi
Opettajan materiaali
Etäopetuksena Zoom-etäyhteydellä
Ti ja to 25.4.-25.5.23
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Sopii englannin perusteet omaaville. Kerrataan englannin peruskieliopista keskeisiä rakenteita kuten verbien perusaikamuodot, artikkelit, yksikkö ja monikko sekä prepositioita. Oppitunneilla keskitytään kielioppisääntöjen opiskeluun ja suulliseen harjoitteluun. Kotitehtävinä on kirjallisia harjoituksia. Taitotaso A2-B1

120314
Englannin keskustelukerho aloittelijoille, 19 €
Opettajan materiaali
Etelärinne
Ke 18.1.-29.3.23
Klo 14.30-15.30
Rehtori Timo Rusanen
English Discussion Club for Beginners! Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella ilmaisemaan itseäsi helpolla englannilla rennossa ilmapiirissä. Saat harjoitusta englannin puhumiseen omista lähtökohdistasi. Voit puhua niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso A1-A2

120307
Englantia lauluja kuunnellen, 12 €
Opettajan materiaali
Kokoustila Ostari D 2
To 9.-23.3.2023
Klo 13.00-14.30
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Kuuntelemme ja käymme läpi englanninkielisiä lauluja. Hyvän meiningin ohessa sanastomme, kielioppimme ja kuullun ymmärtämisemme kohenee sekä saamme rohkeutta avata myös suumme. Laulutaitoa ei kuitenkaan vaadita. Tule mukaan! Taitotaso A2-B1

120316
Englantia aamuvirkuille jatko, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 1
Etelärinne
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 10.00-11.30
FM Miia Kukkola
Sopii opiston peruskurssien jälkeen, kouluenglannin kertaajille ja englannin harrastajille. Kurssilla opitaan käytännönläheistä ja ajan tasalla olevaa kieltä ja kehitetään erityisesti suullista ilmaisua ja kuullun ymmärtämistä. Taitotaso A2-B2

120318
Update your English jatko, 25 €
Oppikirjana Stepping Stones 3, kpl 7
Etelärinne
To 12.1-6.4.23
Klo 11.00-12.30
FM Miia Kukkola
Sopii hyvän peruskielitaidon ja erityisesti puhevalmiuden ylläpitämiseen englantia useamman vuoden opiskelleille mutta uuttakin opitaan aina! Kurssilla keskustellaan elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2

120320
Englannin keskustelukerho kokeneemmille keskustelijoille, 19 €
Opettajan materiaali
Etelärinne
Ke 18.1.-29.3.23
Klo 13.15-14.15
Rehtori Timo Rusanen
English Discussion Club for More Experienced Speakers! Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Taitotaso B1-B2

120322
English Conversation, 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 16.1.-17.4.23
Klo 18.00-19.30
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Taitotaso B2-C1

120324
English Theater Workshop, 36 €
Teacher’s material
Nahkelan koulu
To 12.1-6.4.23
Klo 19.00-20.30, 9.3. lähtien klo 19.00-21.00
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Are you interested in acting or theater? Have you always wanted to explore your acting skills but never had the opportunity? This is your chance!  Join us for an insanely fun, relaxed and motivating workshop where you'll learn to develop your acting skills in a supportive environment. We'll work through acting games, breathing techniques, voice projection, body language, and many, many more wonderful things. See you there! Taitotaso B1-C2

de 

SAKSA 

120404
Saksa 2, 25 €
Oppikirjana Hallo! 2, kpl 4
Aunela
To 12.1-6.4.23
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Saksan jatkokurssi niille, jotka ovat opiskelleet saksaa opistossa noin 2 vuotta. Keskitytään matkustamiseen ja arkeen liittyviin aiheisiin. Tule mukaan laajentamaan sanavarastoasi ja harjoittelemaan rakenteita. Oppitunneilla tehdään paljon puheharjoituksia. Taitotaso A1

120406
Saksa 4, 25 €
Oppikirjana Hallo! 3, kpl 4
Aunela
To 12.1-6.4.23
Klo 18.50-20.20
Diplom-Germanist Eva Kauppi 
Haluaisitko aktivoida saksan taitojasi ja rohkaistua myös puhumaan? Keskustellaan ohjatusti arkielämän keskeisistä aiheista. Sanavarasto karttuu ja myös rakenteita kerrataan. Kurssi sopii esim. lukion lyhyen saksan päivitykseen tai saksaa opistossa noin 4 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2

120410   Kurssi peruttu!
Deutsche Konversation, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 23.1.-24.4.23
Klo 17.15-18.45
MA Natalia Härmä
Verfügen Sie über Grundkenntnisse in der deutschen Sprache und haben nur wenige Möglichkeiten, sie anzuwenden? Dann seid ihr bei diesem Kurs richtig! Wir reden über aktuelles Tagesgeschehen, alltägliches Leben und Reiseberichte. Taitotaso B2-C1

fr

RANSKA

120501
Ranskan matkailualkeita, 21 €   etäkurssi
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Zoom-etäyhteydellä
Ma ja ke 24.4.-29.5.2023
Klo 17.00-18.30
FM Hanna Nevala
Ranskan alkeiskurssi matkailijoille. Opitaan matkailussa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Tutustutaan myös Ranskaan matkailumaana. Taitotaso A1

120504
Ranska 4, 25 €
Oppikirjana Chez Olivier 3, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 18.15-19.45
HuK Sini Kalke
Sopii ranskaa noin 4 vuotta opistossa opiskelleille. Kurssi sopii myös sinulle, jos ranskan opintosi ovat olleet tauolla tai kaipaat virkistystä puhumiseen. Pääpaino on puheharjoituksissa, matkailijoille hyödyllisissä arkipäivän teemoissa ja ranskankieliseen maailmaan tutustumisessa. Taitotaso A2

ru

VENÄJÄ

120604
Venäjän alkeet jatko, 25 €
Oppikirjana Pora! 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 23.1-24.4.23
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää noin yhden lukukauden opiskelleille. Opitaan venäjän arkikielen sanastoa, kieliopin alkeita ja tutustutaan kulttuuriin. Taitotaso A1

es 

ESPANJA

120701
Espanjan ABC matkailijoille, 17 €
Opettajan materiaali
Aunela
To 20.4.-11.5.23
Klo 17.30-20.00 (sis. 15 min. tauon)
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Espanjan alkeiskurssi matkailijoille. Tule oppimaan espanjan perusteet kuukaudessa espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan ohjauksessa ja hauskasti harjoitellen! Opitaan mm. tervehtimään, tilaamaan ravintolassa, ostamaan lippuja ja varaamaan hotellihuone. Opetuskielenä suomi.Taitotaso A1

120720
Espanjan päiväalkeet jatko, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 5
Aunela
To 12.1.-6.4.23
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martinez
Espanjan alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan espanjaa matkailua ja arkipäivän tilanteita varten. Taitotaso A1

120702
Espanjan alkeet jatko, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 16.1.-17.4.23
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Syksyllä alkanut kurssi on täynnä, voit ilmoittautua jonoon.

120704
Espanja 2, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 3
Aunela
Ke 11.1.-5.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martinez
Sopii espanjaa noin vuoden tai kaksi opiskelleille. Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua mukavassa ilmapiirissä! Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia tehtäviä ja opitaan hyödyllistä sanastoa matkustamista ja arkitilanteita varten. Taitotaso A1-A2

120706
Espanja 3, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 2, kpl 6
Aunela
Ke 18.1.-12.4.23
Klo 18.35-20.05
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin vuoden tai kaksi opiskelleille. Rauhallisesti etenevän kurssin pääpaino on matkailussa ja hyödyllisissä arkikielen ilmaisuissa. Kieltä opitaan rennossa ja hauskassa ilmapiirissä ja samalla tutustutaan espanjankieliseen maailmaan. Taitotaso A1-A2

120708
Espanja 3 jatko, 25 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, kpl 5
Aunela
Ke 11.1.-5.4.23
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa noin kolme vuotta opiskelleille. Tervetuloa opiskelemaan espanjaa mukavassa ilmapiirissä! Oppitunneilla tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja opitaan sanastoa matkailua varten. Opitaan kertomaan myös Suomesta espanjaksi ja uutena aikamuotona imperfekti. Taitotaso A2

120710
Espanja 4, 25 €
Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 16.1-17.4.23
Klo 18.35-20.05
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Sopii espanjaa noin 2-3 vuotta opiskelleille. Tule mukaan kertaamaan ja oppimaan lisää rennolla otteella! Opitaan selviämään espanjaksi tilanteissa, joita kielenkäyttäjä usein kohtaa matkoillaan ja jokapäiväisessä elämässä kuten apteekissa ja parturissa asiointi, tapaamisten sopiminen ja toiveiden esittäminen. Taitotaso B1

120712
Espanja 4 jatko, 25 €

Oppikirjana Buenas Migas 3, kpl 10 ja Avanzamos, kpl 1
Aunela
To 12.1.-6.4.23
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Sopii espanjaa jo usean vuoden opiskelleille. Tehdään runsaasti suullisia harjoituksia ja keskitytään käytännönläheisiin arjen puhetilanteisiin. Opimme paljon uutta sanastoa eri aiheista ja tutustumme myös moniin uusiin kieliopin rakenteisiin. Tervetuloa syventämään espanjan taitojasi mukavassa ilmapiirissä! Taitotaso B1

120716
CONVERSACIÓN FÁCIL – espanjaa keskustellen, 34 €
Opettajan materiaali
Aunela
Ke 18.1.-12.4.23
Klo 17.00-18.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
¿Ha estudiado español durante varios años y conoces los conceptos básicos del idioma español? ¡Ven a revisar y aprender más en un ambiente relajado! Aprenderás a hablar español con más fluidez y ampliarás tu vocabulario con una profesora hispanohablante. Discutiremos temas de interés para el grupo y jugaremos juegos comunicativos, entre otras actividades. ¡Hasta pronto! Taitotaso B1-C1

it 

ITALIA 

120801
Italian alkeiden verkkokurssi, 25 €    etäkurssi
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 1
Etäopetuksena Zoomin välityksellä
To 12.1-6.4.23
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Italian alkeiskurssi vasta-alkajille etäopetuksena reaaliaikaisesti Zoomin välityksellä. Opitaan italian kielen ääntämistä, perussanastoa ja rakenteita. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja tavallisia viestintätilanteita ja matkailua varten. Samalla tutustutaan italialaiseen kulttuuriin ja Italiaan matkailumaana. Opettaja lähettää ilmoittautuneille osallistumislinkin ja ohjeet ennen kurssin alkua. Tervetuloa opiskelemaan italiaa! Taitotaso A1

120802
Italian alkeet jatko, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 11.1.-5.4.23
Klo 18.10-19.40
FM Miia Kukkola
Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi italiaa noin yhden lukuvuoden opiskelleille. Opitaan italian kielen ääntämistä, perussanastoa ja rakenteita. Tavoitteena on kehittää etenkin puhe- ja kuuntelutaitoja tavallisia viestintätilanteita ja matkailua varten. Samalla tutustutaan italialaiseen kulttuuriin ja Italiaan matkailumaana. Tervetuloa opiskelemaan italiaa! Taitotaso A1

120804
Buon viaggio! Matkailuitalian alkeita senioreille, 25 €
Oppikirjana In viaggio, kpl 3
Etelärinne
To 12.1-6.4.23
Klo 13.00-14.30
FM Miia Kukkola
Sopii italiaa noin yhden lukukauden opiskelleille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Rauhallisesti etenevällä alkeiskurssilla päästään matkailun makuun ja opitaan italian alkeita seuraavaa matkaa varten. Tutustutaan Italiaan matkailumaana ja harjoitellaan selviytymään italiaksi matkailuun liittyvissä yksinkertaisissa puhetilanteissa. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Taitotaso A1

120806
Buon viaggio! Italian alkeita matkailijoille, 25 €
Oppikirjana In viaggio, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
To 12.1-6.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Miia Kukkola
Täsmäitaliaa matkailuun! Kurssi sopii italiaa noin vuoden opiskelleille ja matkailusta kiinnostuneille kertaajille. Valmistaudutaan yhdessä Italian matkaan ja harjoitellaan ravintolassa asioimista ja tutustutaan italialaiseen ruokakulttuuriin. Taitotaso A1

120812
Italia 1 jatko, 25 €
Oppikirjana Si parte! 1, kpl 9
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 17.30-19.00
BA Emanuela Ronchini
Sopii noin vuoden tai kaksi italiaa opiskelleille. Opitaan, kuinka asioida italiaksi kahvilassa, ravintolassa ja ruokaostoksilla sekä puhua esim. matkavalmisteluista ja menneen ajan tapahtumista. Benvenuti al corso! Taitotaso A1

120803
Italian kieliopin kertaus, 17 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma ja ke 17.4.-26.4.23
Klo 17.30-19.45
FM Silvia Pina
Sopii italian alkeiskurssin (esim. Bella vista 1 -kirjan) opiskelleille. Kerrataan italian kieliopin keskeiset asiat. Aiheina mm. substantiivit ja artikkelit, adjektiivit, lukusanat, persoonapronominit, prepositiot, preesens ja passato prossimo. Kurssilla tehdään pari- ja ryhmätöitä ja monipuolisia harjoituksia musiikkia unohtamatta! Taitotaso A1

120814
Italia 2, 25 €
Oppikirjana Si parte! 2, kpl 3
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 19.05-20.35
BA Emanuela Ronchini
Sopii noin 2 vuotta italiaa opiskelleille ja kertaajille. Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja opitaan uusia rakenteita sekä keskeistä sanastoa hienon, uuden kirjan parissa! Syvennytään myös Italian kulttuuriin ja historiaan. Italialaisen opettajan ohjauksessa otetaan kieli rohkeasti käyttöön. Benvenuti al corso! Taitotaso A2

120818
Italia 5 jatko, 25 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 8
Hyökkälän koulu, A-porras (joka toinen viikko etäopiskeluna Zoomin välityksellä)
Ke 11.1.-5.4.23
Klo 16.30-18.00
FM Silvia Pina
Sopii italiaa noin 5 vuotta opiskelleille. Rohkaistutaan puhumaan, tehdään myös kuunteluharjoituksia puhutun kielen ymmärtämiseksi ja tutustutaan Italian kiehtovaan kulttuuriin. Alkaa lähiopetuksena 11.1.23.Tervetuloa myös uudet opiskelijat! Taitotaso A2

MUUT KIELET

129801
Ukrainan alkeet, 28 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
To 26.1.-6.4.2023
Klo 16.50-18.20
FM Sirpa Hutukka
Tervetuloa opiskelemaan ukrainan kielen alkeita! Kurssin jälkeen osaat lukusanoja, tervehdyksiä ja hyödyllisiä fraaseja ukrainaksi. Taitotaso A

129803
Japani 1 jatko, 25 €
Oppikirjana Michi 1 - Tie japanin kieleen, kpl 8
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Sopii noin vuoden japania opistossa opiskelleille. Kurssin jälkeen osaat kertoa asioiden sijainneista, käyttää adjektiiveja asioiden kuvailuun ja ilmaista, mistä pidät tai missä olet hyvä. Tunnistat, luet ja kirjoitat myös joitakin kanji-merkkejä. Tervetuloa jatkamaan japanin opintoja! Taitotaso A1

129806
Japani 2 jatko, 25 €
Oppikirjana Michi 2 – Vuosi Japanissa, kpl 2 ja Basic Kanji Book vol. 1, kpl 9
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Sopii noin kaksi vuotta opistotasolla japania opiskelleille. Kurssin käytyäsi osaat yhdistää lauseeseen useita verbejä ja kertoa, mitä tällä hetkellä tapahtuu sekä kysyä ja neuvoa tietä. Osaat myös keskustella säästä ja vertailla asioita yksinkertaisesti. Tunnistat, osaat lukea ja kirjoittaa tavallisimpia kanjeja. Taitotaso A1-A2

129805
Japanin keskustelu ja kuullun ymmärtäminen, 13 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.4.-16.5.2023
Klo 17.20-18.50
FM Sointu Huvinen
Sopii japania vuoden tai kaksi opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa suullista kielitaitoaan ja parantaa kuullun ymmärtämistä. Keskustellaan pareittain ja pienissä ryhmissä tutuista aiheista kuten sijainneista, tien neuvomisesta ja säästä. Lisäksi samoista aiheista kuunnellaan lyhyitä tekstejä ja kartutetaan lisää sanastoa. Taitotaso A1-A2

129807
Japanin luetun ymmärtäminen ja kanjit, 13 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 11.4.-16.5.2023
Klo 19.00-20.30
FM Sointu Huvinen
Sopii japania vuoden tai kaksi opiskelleille, jotka osaavat noin 130 kanji-merkkiä ja haluavat kerrata merkkien lukutapoja. Luetaan tekstejä, jotka sisältävät kyseisiä merkkejä. Samalla sanavarasto laajenee, kun tutuista kanjeista opitaan uusia merkkiyhdistelmiä.

129808
Linguarum regina - Latinan kieltä ja kulttuuria, 34 €   etäkurssi
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Zoomin välityksellä
Ti 10.1.-4.4.23
Klo 15.30-17.00
FM Mattia Retta
Sopii latinaa noin 2-3 vuotta opiskelleille ja kertaajille. Oppitunneilla pääpaino on tekstin ymmärtämisessä, sanaston laajentamisessa ja tärkeimpien rakenteiden harjoittelussa. Opiskelijat tutustuvat samalla antiikin kulttuuriin, yhteiskuntaan, roomalaiseen kirjallisuuteen ja siihen, miten latina on vaikuttanut suomen kieleen ja kulttuuriin. Salvete, discipuli et discipulae! Taitotaso A2

129809
Johdanto kiinan kieleen, 22 €
Oppikirjana Chi le ma?
Aunela
La 15.4.-13.5.2023
Klo 10.00-13.30 (sis. 30 min. lounastauon)
Kielikouluttaja Janne Heikkinen
Kiinan kielen alkeiskurssi vasta-alkajille. Tule tutustumaan kiinan kieleen viikonloppuisin toteutettavalla kurssilla. Opit kiinan toonit ja kertomaan mm. itsestä ja omaan elämään liittyvistä asioista. Tutustumme myös kiinan merkkeihin sekä kiinalaisiin tapoihin ja hieman myös kulttuuriin. Taitotaso A1