Kielet

KIELET

Opiston kursseilla voi pääosin syksyisin aloittaa uuden kielen opiskelun tai parantaa ja ylläpitää kielitaitoa. Pääpaino kursseilla on suullisen kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen opetuksessa. Kurssikuvausten loppuun on merkitty taitotaso, jolle opinnot tähtäävät.  Perustason kurssit A1 ja A2 etenevät kielen perusteista selviytymistasolle. Alkeiskursseilla lähdetään liikkeelle nollatasolta. Keskitason kurssit B1 ja B2 sopivat perustason opintojen jatkoksi tai olemassa olevan kielitaidon täydentämiseen ja syventämiseen. Tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän, osaajan taso, jonka saavutettuaan kielenkäyttäjä pystyy sujuvaan vuorovaikutukseen syntyperäisen kielenpuhujan kanssa. Ylimmän tason kurssit C1 ja C2 syventävät jo valmiiksi hyvää kielitaitoa tähdäten taitajan tasolle eli lähes äidinkielisen tasolle. Taitotasolta toiselle siirtymiseen vaaditaan useiden vuosien opiskelu eikä tarkoituksena ole kiirehtiä tasolta toiselle, vaan edetä omien lähtökohtien mukaisesti. Taitotasoluokitus perustuu EU-maissa käytössä oleviin eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-C2. Taitotasojen tarkemmat kuvaukset löytyvät oheisesta linkistä: www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc Lisätietoja kursseista antaa kieltenopettaja Kyllikki Tukiainen 2.1.19 klo 10 alkaen puhelimitse 040 3143417 tai sähköpostitse kyllikki.tukiainen@tuusula.fi.

Huom! Kansalaisopiston kielikurssit on suunnattu aikuisopiskelijoille. Sekä kurssien opetus-menetelmät että oppimateriaalit on suunniteltu aikuisten oppimis- ja työskentelytapoja silmällä-pitäen eivätkä ne sovellu alle 16-vuotiaille. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla käytettävät oppi-kirjat. Jos käytössä on opettajan materiaali, materiaalikulut on huomioitu kurssin hinnassa.

Koko lukuvuoden jatkuville pitkille kursseille on ilmoittauduttu jo syksyllä. Kysy mahdollisia vapaita paikkoja.

                      

fi

SUOMI    

120103
Suomi toisena kielenä 1 alkeet, 24 €
Finnish 1 (for Beginners) Oppikirjana Suomen Mestari 1, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras                 
Ti 15.1.-9.4.19                                   Kurssi peruttu!
Klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka Alkeiskurssi vasta-alkajille. Taitotaso A1


120105
Suomi toisena kielenä 1, jatko 24 €
Finnish 1 (for Beginners)
Oppikirjana Suomen Mestari 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Tanja Vauhkonen
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1RUOTSI

120203
Svenska Mingelklubben, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 18.45-20.15
Kielikouluttaja Sven Fernandez
Hej på dig! Vill du öva lite svenska på en engagerande och dynamisk sätt? Kom o' snacka svenska med Sven! Sven pratar riksvenska och kommer från Sverige. Tillsammans kommer vi att tala om allmänna ämnen om vardagslivet, världsnyheter, kulturliv, samt lära oss nytt ordförråd. Hoppas att vi får träffa dig där! Kursen är avsedd främst för sådana som behärskar svenskan på A2 eller B1 nivå, som vill öva att tala vardagssvenska för praktiska ändamål. Taitotaso A2-B1

 
gb

ENGLANTI

120303
Englanti 1 jatko, 24 €
Oppikirjana Destinations 1, kpl 6
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 16.30-18.00
Fil. yo Lucas Esteban Lasikari
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1
Opintosetelikurssi


120305
Englanti 2 jatko, 24 €

Oppikirjana Destinations 2, kpl 4
Opisto
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat joskus opiskelleet alkeet, mutta kaipaavat kertausta.
Taitotaso A1


120307
Englanti 3, 24 €
Oppikirjana Destinations 3, alusta
Opisto
Ti 15.1.-9.4.19
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2

 
120309
Englanti 3, 24 €
Oppikirjana Destinations 3, alusta
Opisto
To 17.1.-11.4.19
Klo 16.45-18.15 
FM Kyllikki Tukiainen
Edellisen rinnakkaiskurssi. Sisältö ja taitotaso sama kuin kurssilla 12030720180330_162415

120311
Englanti 3 jatko, 24 €
Oppikirjana Destinations 3, kpl 7
Opisto
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 18.15-19.45
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kieltä joitakin vuosia opiskelleille, esim. perus-/keskikoulun opintojen jälkeen. Taitotaso A2


120313
Englantia Stepping Stones 1 jatko, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 1, kpl 6
Opisto
To 17.1.-11.4.19
Klo 18.15-19.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii opiskelijoille, joille englannin keskeisimmät perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka kertaamisen lisäksi kaipaavat kannustusta puhumisen harjoitteluun ja omakohtaiseen kielen käyttöön. Taitotaso A2-B1


120315
Englantia Stepping Stones 2, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, alusta
Hyökkälän koulu, A-porras
To 17.1.-11.4.19                              Kurssi peruttu!
Klo 18.45-20.15
HuK Suvi Simell
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1


120317
Englantia Stepping Stones 2 jatko, 24 €
Oppikirjana Stepping Stones 2, kpl 8
Opisto
Ti 15.1.-9.4.19
Klo 9.00-10.30
FM Kyllikki Tukiainen
Sopii kielitaidon syventämiseen opiskelijoille, joille perusrakenteet ovat tuttuja. Puhumiseen kannustava, aiemmin opittuja rakenteita kertaava ja syventävä sekä sanavarastoa laajentava kurssi. Taitotaso B1 


120319
Englantia keskustellen jatko, 24 €
Oppikirjana Catching Up!, kpl 7
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19                  Kurssin viimeinen kokoontuminen on 13.2.19
Klo 18.00.-19.30
Fil.yo Lucas Esteban Lasikari
Kurssi on tarkoitettu etupäässä suullisen kielitaidon kehittämiseen. Soveltuu opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet ja arkikielen sanasto ovat tuttuja, mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat rohkaisua ja sanavarasto päivittämistä. Taitotaso B1


120321
Englannin jatkokurssi 2, syksy 24 €
Oppikirjana New Total English, Intermediate, kpl 3
Opisto
To 17.1.-11.4.19
Klo 10.30-12.00
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin kertaamiseen/syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B1-B2


120323
Englannin jatkokurssi 3, 24 €
Oppikirjana New Total English, Upper Intermediate, kpl 3
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 10.45-12.15
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
 

120325
Englannin jatkokurssi 3, 24 €
Oppikirjana Life, Upper Intermediate (Cengage Learning, 2016), kpl 3
Opisto
Ti 15.1.-9.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso B2
  

120327
Englannin jatkokurssi 4, 24 €
Oppikirjana New Total English, Advanced, kpl 1020180507_112209
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 9.15-10.45 
FM Kyllikki Tukiainen
Kurssi on tarkoitettu olemassa olevan vankan kielitaidon ylläpitämiseen, puhevalmiuden kehittämiseen, kieliopin syventämiseen ja sanavaraston laajentamiseen. Kirja on täysin englanninkielinen, joten luetun ja kuullun ymmärtämistaitoja edellytetään, sillä tunneilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Taitotaso C1


120329
English Conversation, 34 €

Teacher’s material
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 18.00-19.30
B.F.A.,graaf.suunn. Susan Reed
Come and enjoy a casual evening of English conversation, where you can practice your speaking and listening skills and expand your vocabulary. We will discuss a variety of topics according to participants' interests. New and continuing students are welcome! Native English-speaking teacher. Taitotaso B2-C1 

 
120331
Travel Conscious Conversation, 10 €
Teacher’s material
Opisto
Pe 1.2.,8.2. ja 15.2.19             Kurssi peruttu!
Klo 18.00-19.30
B.A. Matt Savage
For those interested in touring the United Kingdom, this course offers the chance to improve conversation skills with a native speaker and learn about the hidden ins and outs of exploring these legendary isles. Learn about the best ways to travel and how to best experience the many delights on offer from the historical and natural to the culinary and extraordinary! Prepare to experience regional accents and dialects.


120333
Englannin keskustelukerho, 18 €
English Discussion Club
Opettajan materiaali
Opisto
Ti 15.1.-2.4.19 (ei 12.2.)
Klo 10.45-11.45
Rehtori Timo Rusanen
Englannin keskustelukerho on tarkoitettu sinulle, joka haluat harjoitella englannin suullista ilmaisua rennossa ilmapiirissä. Samalla saat lisää harjoitusta englannin puhumiseen. Kerhossa voit puhua englanniksi niistä asioista, jotka sinua kiinnostavat ja joihin koet kielitaitosi riittävän. Kerhossa ei pingoteta. Ohjaaja valmistelee tapaamisiin vaihtuvia puheenaiheita. Kerho on kaikille avoin.

  
 
de

SAKSA


120403
Saksa 1 jatko, 24 €
Oppikirjana Hallo! 1,
kpl 4 Opisto
To 10.1.-11.4.19
Klo 18.45-20.15
Diplom-Germanist Eva Kauppi Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1


120405
Saksan jatkokurssi, 24 €
Oppikirjana Hallo! 3, kpl 4
Opisto
To 10.1.-11.4.19
Klo 17.15-18.45
Diplom-Germanist Eva Kauppi
Kurssi saksaa useampia vuosia opiskelleille. Kurssilla on paljon puhetehtäviä, uutta kielioppia ja sanastoa. Taitotaso A2-B1

120407
Deutsche Konversation, 34 €
Opettajan materiaali Hyökkälän koulu, A-porras Ti 15.1.-9.4.19 Klo 18.30-20.00 MA Edeltraud Berger-Thorström Verfügen Sie über Grundkenntnisse der deutschen Sprache und haben nur wenig Möglichkei-ten, Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden? Dann besuchen Sie uns in diesem Konversationskurs. In entspannter Atmosphäre wollen wir über aktuelles Tagesgeschehen, Themen des alltäglichen Lebens, über Reiseberichte, sowie über Ereignisse aus Sport und Kultur diskutieren. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Interessen bei der Programmgestaltung miteinbringen. Die Kursleiterin spricht Deutsch als Muttersprache. Taitotaso B2-C1fr

RANSKA


120503
Ranska 1 alkeiden kertaus, 24 €
Oppikirjana Chez Olivier 1
Opisto
Ti 15.1.-9.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Olivier Lukengu
Sopii alkeet aiemmin opiskelleille. Pääpaino matkailussa tarvittavissa puhetilanteissa, joissa harjoitellaan monipuolisesti ääntämistä. Opettaja puhuu ranskaa äidinkielenään, mutta kommunikoi myös suomeksi. Taitotaso A1

 
120505
Ranskan keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Opisto
Ti  15.1.-9.4.19
Klo 19.40-21.10
FM Olivier Lukengu 
Le cours de conversation s'adresse aux personnes qui souhaitent activer leur connaissance du français oral. Pendant le cours, nous traitons de sujets divers liés à la France et au monde francophone d’aujourd’hui. Votre professeur maîtrise le français comme langue maternelle. Avec lui, vous vous sentirez à l’aise de pratiquer votre français. Bienvenue chez Olivier! Taitotaso B2-C1 ru

VENÄJÄ


120603
Venäjä 3, jatko 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 3 Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 19.00-20.30
BA Natalia Härmä
Soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet venäjää pari-kolme vuotta. Taitotaso A1

120605
Venäjän jatkokurssi, 24 €
Oppikirjana Pora! 2, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Natalia Härmä
Sopii venäjää 4-5 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2es

ESPANJA


120703
Matkailijan espanjaa, 20 €
 Huom! Oppikirja on loppunut kustantajalta. Kurssilla käytetään opettajan materiaalia.
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 28.1.-8.4.19
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Vasta-alkajan kurssi matkailijalle. Opetellaan matkalla tarvittavia puhetilanteita ja sanastoa ilman kieliopin pänttäämistä. Harjoitellaan esimerkiksi ruoan ja juoman tilaamista, hotellissa asiointia, ostoksilla tarvittavaa sanastoa ja pienten ongelmatilanteiden hoitamista. Opettajan äidinkieli on espanja, mutta hän puhuu myös suomea. Taitotaso A1

 
120705
Espanja 1 jatko, 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 6
Hyökkälän koulu, A-porras
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1


120707
Espanja 1 jatko, 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 1, kpl 5
Opisto
Pe 18.1.-12.4.19 
Klo 9.15.-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1


120709
Espanja 2 jatko, 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 4
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1
 

120711
Espanja 2 jatko, 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 2, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 19.00-20.30
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
Alkeita aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1

120713
Espanja 3, 24 €
Oppikirjana ¡Perfecto! 3, alusta
Opisto
To 17.1.-11.4.19
Klo 9.15-10.45
FM Raquel Domenech Martínez
Espanjaa muutamia vuosia opiskelleille. Taitotaso A1

 
120715
Espanjan jatkokurssi 1, 24 €
Oppikirjana  ¿Qué tal? 2, kpl 4
Opisto 
To 17.1.-11.4.19
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech  Martínez
Sopii espanjaa 4-5 vuotta opiskelleille. Taitotaso A2


120717
Espanjaa espanjaksi, jatko 24 €
Oppikirjana Nuevo español e marcha 3, kpl 9
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 10.55-12.25
FM Raquel Domenech Martínez
¡Hablemos español! Curso de conversación para los que han concluido recientemente los estudios de Gramática española y necesitan activar la comunicación oral. Se utilizará una amplia variedad de materiales escritos y audiovisuales que ayudarán también a ampliar el vocabulario. Taitotaso B1

120719
Espanjan keskustelu, 34 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 17.30-19.00
BA Maria Mastropaolo-Särkijärvi
El profesor y los estudiantes traen textos y temas de interés tales como:  culturas diversas, acontecimientos del diario vivir etc. Los textos son  analizados y discutidos activando más el español. La gramática y los ejercicios  están presentes en cada clase. Taitotaso B2-C1

 

it

ITALIA


120803
Italiaa matkailijoille, 17 €
Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 17.4., 24.4.,8.5. ja 15.5.19
Klo 17.30-19.45
FM Silvia Pina
Haluatko nopeasti oppia matkailussa tarvittavia italian kielisiä fraaseja kielioppia pänttäämättä? Tule tälle konstailemattomalle kurssille saamaan harjoitusta esimerkiksi ruoan ja juoman tilaamisessa, hotellissa asioimisessa ja pienten ongelmatilanteiden selvittelyssä. Kurssilla saat myös tärkeää tietoa italialaisesta tapakulttuurista. Ei edellytä italian kielen taitoa. Opettajan materiaali. Opettajan äidinkieli on italia, mutta puhuu myös suomea. Taitotaso A1

 
120805
Italia 1 jatko, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 4
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 17.30-19.00
FM Silvia Pina
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Taitotaso A1


120807
Italia 2 jatko, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 1, kpl 9
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 19.00-20.30
FM Silvia Pina
Alkeita aiemmin opiskelleille. Aluksi kerrataan opittua ja vähitellen edetään uusiin asioihin, aiheina mm. vapaa-aika ja matkailu. Italialaisuus, tavat ja kulttuuri tulevat tutuksi italialaisen opettajan ohjauksessa. Taitotaso A1


120809
Italian kertauskurssi, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, alusta
Opisto
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 17.45-19.15
HuK Mattia Retta
Italiaa aiemmin opiskelleille. Runsaasti suullisia harjoituksia, joten puhumaan oppiminen ja Italian tapa- ja kulttuurituntemus ovat oleellinen osa kurssin sisältöä. Taitotaso A2


120811
Italian jatko- ja keskustelukurssi, 24 €
Oppikirjana Bella Vista 2, kpl 10
Opisto
Ma 14.1.-8.4.19
Klo 19.15-20.45
HuK Mattia Retta
Sopii kieltä useita vuosia opiskelleille. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa italialaisen opettajan ohjauksessa, joten maan tavat ja kulttuuri tulevat tutuiksi.Taitotaso A2


 

MUUT KIELET

japan-1460334_960_720


129803
Japani 1 jatko, 24 €
Oppikirjana Michi – Tie japanin kieleen, kpl 5
Hyökkälän koulu, A-porras
Ti 15.1.-9.4.19
klo 18.45-20.15
M.Sc. Henna Valkama
Syksyllä alkeista alkanut kurssi. Suullisten taitojen lisäksi opitaan lukemaan hiragana- ja katakana kirjoitusmerkit sekä tutustutaan japanilaiseen tapakulttuuriin.Nimetön


129805
Viittomakommunikaatio -Viesti viittomalla jatko, 34 €

Opettajan materiaali
Hyökkälän koulu, A-porras
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 18.00-19.30
Viittomakielen tulkki (AMK) Hetta Innala
Viittomia aiemmin opiskelleille. Keskitytään viittomien omaehtoiseen tuottamiseen ja lauseiden rakentamiseen ja käyttämiseen. Kurssi on jatkoa edellisen kauden kurssille, mutta myös uudet, aiemmin viittoneet opiskelijat ovat tervetulleita mukaan!

 

ee

129807
Viro 2 jatko, 24 €
Oppikirjana Meie Keelesild, kpl 13
Opisto
Ke 16.1.-10.4.19
Klo 18.00-19.30
FM Sirpa Hutukka
Viroa aiemmin opiskelleille. Taitotaso A1