Meidän koulumme

Ruotsinkylän koulu on yhteisö, jossa jokainen yksilö on arvokas ja aktiivinen toimija. Koulussamme opitaan ja opiskellaan joustavasti, monipuolisesti ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen - niin fyysisiä kuin digitaalisiakin. Sekä oppimaan oppimisen taidot että arjen hallinnan taidot ovat keskiössä jokaisessa koulupäivässä.

Toimimme yhdessä jakaen vastuuta ja tukien toisiamme, sekä oppilaat että henkilökunta. Pienessä koulussa kaikki aikuiset ovat yhdenvertaisia kasvattajia, jotka toimivat monialaisesti yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Koulussamme on yhtenäinen toimintakulttuuri.