Notkopuiston varhaiskasvatusyksikkö

 

Notkopuiston varhaiskasvatusyksikkö koostuu päiväkodista ja perhekeskuksesta. Päiväkodissa on seitsemän lapsiryhmää. Tuohituvan ryhmässä toteutetaan ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja Vanamoiden ryhmä toimii integroituna erityisryhmänä. Esiopetusta järjestetään Metsätähtien, Tuulenpesän ja Vanamoiden ryhmissä. 

Perhekeskuksessa toimii Perhetupa, jossa järjestetään avointa varhaiskasvatusta sekä kerhotoimintaa 2-5-vuotiaille lapsille.