• Mikkolan päiväkoti

Mikkolan varhaiskasvatusykskköön kuuluvat Mikkolan koululla sijaitseva esiopetusryhmä ja Mikkolan päiväkoti, jossa on erilaisia ryhmiä alle esiopetusikäisille lapsille mm. Interoitu erityisryhmä. Lasten arki päiväkodissamme suunnitellaan Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteella yhteistyössä huoltajien kanssa. Tärkeinä asioina pidämme turvallisen kasvuympäristön luomista ja aikuisen kiireetöntä läsnäoloa.

Tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä kasvuprosessia. Lapsi on osallinen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Pedagoginen arki, tarkoituksenmukaiset pienryhmät ja toiminnan porrastaminen ovat lapsen oppimisen tuki.