• Mikkolan päiväkoti

Mikkolan päiväkoti ja Mikkolan koululla sijaitseva esiopetusryhmä kuuluvat Mikkolan varhaiskasvatusyksikköön. Lasten arki päiväkodissamme suunnitellaan Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteella yhteistyössä huoltajien kanssa. Tärkeinä asioina pidämme turvallisen kasvuympäristön luomista ja aikuisen kiireetöntä läsnäoloa.

Tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä kasvuprosessia. Lapsi on osallinen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Pedagoginen arki, tarkoituksenmukaiset pienryhmät ja toiminnan porrastaminen ovat lapsen oppimisen tuki.