Miten energiaa säästetään?

Kunnan energiansäästöä ohjaa energiatehokkuussopimuksen sitoumusten pohjalta laadittu ja vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa on määritelty millä keinoin kunta aikoo saavuttaa energiansäästön tavoitteensa. Toimintasuunnitelman mukaisesti keinot vähentää kunnan energiankulutusta ovat:

 • energiatehokkuuden huomiointi hankinnoissa
 • energiatehokkuuden huomiointi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelun ohjauksessa
 • kiinteistöjen energiakatselmukset ja niissä havaittujen energiansäästötoimien toteuttaminen
 • katu- ja liikennevalojen vaihtaminen vähemmän energiaa kuluttaviin valoihin
 • katuvalaistuksen käyttöaikojen säätö
 • energiankulutusseurannan kehittäminen ja hyödyntäminen
 • uusien toimintamallien käyttöönottaminen (mm. ekotukihenkilöverkosto, kiinteistöjen sähköinen huoltokirja, energiansäästön palkitsemismalli)
 • energiatehokkuusviestintä laajasti eri viestintäkanavia hyödyntäen
 • uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto

Edellisen energiatehokkuussopimuskauden 2013-2016 energiansäästön vuositavoite (4 389 MWh) on ylitetty jo vuoden 2016 alussa. Suurimmat säästöt on saavutettu vaihtamalla katu- ja liikennevaloja vähemmän energiaa kuluttaviin valoihin, säätämällä katuvalaistuksen käyttöaikoja sekä toteuttamalla kiinteistöjen energiakatselmuksissa ehdotettuja toimenpiteitä. 


Esimerkki energiatehokkuuden huomioinnista: kunnan IT-laitteet

 • Kunnan IT-laitteita ovat tietokoneet, tulostimet ja verkkolaitteet.
 • IT-laitteiden vuotuinen energiankulutus on noin 300 MWh, mikä on 0,5 % kunnan energiankulutuksesta.
 • Kaikissa IT-laitehankinnoissa otetaan huomioon energiatehokkuus, huomioiden laitteiden koko elinkaari.
 • Käyttäjät on ohjeistettu sammuttamaan kaikki tietokoneet, kun niitä ei käytetä.
 • Käyttäjiä myös informoidaan kuukausittain tietokoneiden sähkönkulutuksesta kunnan intrassa.
 • Henkilökohtaisista tulostimista ollaan luopumassa hallinnossa lähes kokonaan.
 • Tietokoneiden määrä on kasvanut kunnassa voimakkaasti, mutta siirtyminen enenevissä määrin kannettaviin tietokoneisiin on hillinnyt tietokoneiden energiankulutusta huomattavasti.