A

Vaalit

Kuntavaalit 2017
 
Seu­raa­vat Kun­ta­vaa­lit pidetään sun­nun­tai­na 9.4.2017.
 
Kuulutus ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen toimittamisesta sekä kotiäänestykseen ilmoittautumisesta.
 
En­nak­koää­nes­tys on ko­ti­maas­sa 29.3.-4.4. ja ul­ko­mail­la 29.3.-1.4.
 
Kuntavaalien ehdokkaat
 
Tuusulan ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikat
 

Ajankohtaista