Vaalit

Kuntavaalit 13.6.2021

 

Kuulutukset päivitetään heti, kun ao. päivämäärät tarkentuvat.


Kuulutus

Valtuutettujen lukumäärä

Tuusulan kunnassa 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 51 valtuutettua.

Ehdokashakemusten ja muiden ehdokkaiden asettamista koskevien asiakirjojen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen tulee antaa ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16. Ehdokashakemuksia ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja otetaan vastaan Tuusulan kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Kotorannankuja 10, Tuusula, to 4.3.2021 klo 13-16, ma 8.3.2021 klo 13-16 ja ti 9.3.2021 klo 13-16. Vaaliasiamiesten toivotaan varaavan ajan etukäteen ehdokashakemusten jättämistä varten keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Hyttiseltä, p. 040 314 3011, tuula.hyttinen(at)tuusula.fi. 

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävissä välittömästi sen valmistuttua Tuusulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Tuusula 15.2.2021
Keskusvaalilautakunta

 

Kuntavaalit Tuusulassa 2021

Vaalipäivän äänestyspaikat

Kuntavaalien äänestyspaikat ovat 18.4.2021 Tuusulan kunnassa seuraavat:
001 Kirkonkylä Kirkonkylän koulu Tuusulantie 131, 04310 Tuusula
002 Rusutjärvi Rusutjärven koulu Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi
003 Paijala Paijalan koulu Paijalantie 44, 04300 Tuusula
004 Tuomala Tuomalan koulu Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula
005 Ruotsinkylä Ruotsinkylän koulu Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula
006 Jokela Jokela-talo Keskustie 20, 05400 Jokela
007 Vanhakylä Vanhankylän koulu Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna
008 Kellokoski l Kellokosken koulu Koulutie 7, 04500 Kellokoski
009 Hyrylä Mikkolan koulu Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula
010 Vaunukangas Vaunukankaan koulu Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula
011 Riihikallio I Riihikallion koulu Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
012 Lepola Lepolan koulu Visantie 1, 05400 Jokela
013 Riihikallio II Riihikallion koulu Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula
014 Hyökkälä Hyökkälän koulu Kirkkotie 11, 04300 Tuusula
015 Kellokoski i. Kellokosken koulu Koulutie 7, 04500 Kellokoski

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää 7.– 13.4.2021 alla mainituissa viidessä ennakkoäänestyspaikassa
seuraavasti:

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula
– 7.–9.4.2021 klo 9–20
– 10.4.2021 klo 10–16
– 11.4.2021 klo 12–16
– 12.–13.4.2021 klo 9–20

Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio
– 7.–9.4.2021 klo 12–20
– 10.–11.4.2021 klo 12–16
– 12.–13.4.2021 klo 12–20

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin kunnallisvaaleissa äänestämistä varten (korttia haettaessa on oltava mukana passikuva). Ilmoituskortin esittäminen nopeuttaa äänestystä, mutta ei riitä henkilöllisyyden todistamiseen. Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen
kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse
040 314 2006 tiistaihin 6.4.2021 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on
saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Tuusula 3.3.2021
Keskusvaalilautakunta

 

 

Lisätietoja tulevista kuntavaaleista saat myös oikeusministeriön vaalit.fi -verkkosivulta.