Vuokra-asunnot

Tuusulassa on tarjolla sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemia vuokra-asuntoja. Vuokra-asuntoja tarjoavat yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, yritykset sekä yksityiset vuokranantajat. Vuokra-asuntoa haetaan suoraan vuokranantajilta heidän omilla hakemuksillaan. Kukin vuokranantaja päättää itsenäisesti asukasvalinnoistaan.

Tuusulan kunnan tytäryhtiö Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Tukuki, omistaa noin 900 asuntoa. Tukukin vuokra-asuntoa haetaan sähköisellä asuntohakemuksella. Lisätietoja löytyy Tukukin verkkosivuilta.

Tuusulassa vuokra-asuntoja tarjoavat kunnan vuokrataloyhtiö Tukukin lisäksi esimerkiksi:

Lisäksi Roselius-säätiö vuokraa asuntoja ikääntyneille ja ylläpitää kolmea senioritaloa Tuusulassa. Lisätietoja asunnoista saa Roselius-säätiöstä.

Valtion tukemiin ARA-vuokra-asuntoihin asukkaat valitaan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin ei ole varallisuus- ja tulorajoja.

Muita hyödyllisiä linkkejä

ARAn Lainat ja avustukset

Ympäristöministeriön Asuminen-sivut

Kelan asumisen tuet