• Poissaolojen seuranta

Poissaolojen seuranta

Alakoulu, luokat 1-6

puuttumisen rajat:

 • yksi päivä viikossa poissa säännöllisesti, syy selvitettävä
 • poissaolot lisääntyvät huomattavasti tai opettajalla herää huoli poissaolojen syystä, opiskelun edistymisestä tai muusta koulunkäyntiin liittyvästä syystä
 • Tarkistuspäivät: Wilman kautta opettajille muistutus poissaolojen tarkistamisesta:
  • 1.11 tarkistuspäivä, jos poissaolojakertynyt 50h edellyttää toimenpiteitä
  • 1.3. tarkistuspäivä, jos poissaolojakertynyt 50hlisää edellisestä tarkistamisesta edellyttää toimenpiteitä

miten toimitaan:

 • luokanopettaja on yhteydessä kotiin ja kutsuu tarvittaessa oppilaan ja huoltajat tapaamiseen
  • arviointikeskustelussa otetaan esille oppilaan poissaolot, tarvittaessa pyydetään mukaan toinen opettaja/rehtori
  • poissaolon selvitämiseksi järjestettävät palaverit:
   • palaverissa läsnä ainakin opettaja ja toinen opettaja/rehtori
    • palaverista ohjataan tarvittaessa koululääkärille, puuttumisen rajat
 • jos tarve tehdään palvelutarpeen arviointipyyntö
 • jos palaverissa läsnä oppilashuollon edustajia toimitaan yksilöllisen oppilashuollon ohjeiden mukaisesti
 • palaverista huolimattahuoltaherättävät poissaolot jatkuvat
  • järjestetään yksilöllisen oppilashuollon palaveri ja tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointipyyntö

                            

Yläkoulu, luokat 7-9

puuttumisen rajat ja miten toimitaan:

luokanvalvoja seuraa säännöllisesti poissaoloja

 • poissa säännöllisesti ( esim. sama oppiaine tai viikonpäivä), syy selvitettävä

luokanvalvoja pitää keskustelun oppilaan kanssa

 • poissaolot lisääntyvät huomattavasti tai opettajalla herää huoli poissaolojen syystä, opiskelun edistymisestä tai muusta koulunkäyntiin liittyvästä syystä
 • silloin kun oppilas opiskelee jaksolukujärjestyksen mukaisesti poissaoloja enemmän kuin

50 h jaksossa poislukien ainoastaanennalta anotut lomat

 • säännölliset aamumyöhästymiset ovat luvattomia poissaoloja

luokanvalvoja on yhteydessä kotiin ja kutsuu tarvittaessa oppilaan ja huoltajat tapaamiseen

 • palaverista huolimattahuoltaherättävät poissaolot jatkuvat
  • järjestetään yksilöllisen oppilashuollon palaveri ja tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointipyyntö