Pajakoulu on Hyrylän yläasteen alainen erityisopetuksen muoto, jonka tavoitteena on oppilaan elämänhallinnan parantaminen, peruskoulun loppuunsaattaminen, ammatinvalinnan selkiyttäminen sekä yhteiskuntaan sijoittuminen.

Oppilaat ovat peruskoulun päättöluokkalaisia, joiden opintoihin sisältyy painotetusti käytännön työtaitoja. 
Yhteydenpitokoulun ja kodin välillä on runsasta ja jatko-opintojen suunnitteluun panostetaan.

Pajakouluun hakemisen kuvaus

Hakulomake_pajakouluun

Tutustumiskäynti
Ota yhteyttä Rita Nygreniin tai Antti Rahkolaan ja sovi tutustumiskäynti.
Tervetuloa!

Pajakoulun yhteystiedot löydät tästä linkistä.