Arviointi

Opetussuunnitelman valtakunnalliseen normiin tehtiin muutoksia, jotka täsmentävät oppilaan arvioinnin tavoitteita ja käytänteitä. Nämä muutokset ja niihin tehtävät paikalliset täsmennykset otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen.  

Arvioinnin uudistamisen tavoitteena on  

• yhdenmukaistaa oppilaiden arviointia valtakunnallisesti niin, että koulussa tapahtuva arviointi perustuu mahdollisimman yksiselitteisiin ja ymmärrettäviin linjauksiin.
• lisätä oppilaiden osaamisen arvioinnin yhdenvertaisuutta ja vähentää osaamisen arvioinnin tulkinnanvaraisuutta. 
• edistää koulussa tehtävän arvioinnin suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja avoimuutta. 
• lisätä arviointiin liittyvää oppilaiden osallisuutta sekä koulujen ja kotien yhteistyötä. 
Opetussuunnitelman arviointiluku 6 kuntakohtaisine täsmennyksineen löytyy tästä:

Opetussuunnitelman arviointiluku

Bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen

Alta löytyvät linkit opetussuunnitelman kuntakohtaisiin lukuvuositodistuspohjiin ja muihin arviointiin liittyviin asiakirjoihin. Linkit ohjaavat tarkastelemaan liitteitä selaimella (uusi välilehti). Opettajien käyttöön tarkoitetut tulostettavat todistuspohjat löytyvät alta.

Lukuvuositodistus 1. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 2. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 3. vuosiluokka

Käyttäytymisen arviointi luokilla 1-3

Lukuvuositodistus 4. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 5. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 6. vuosiluokka 

Lukuvuositodistus 7. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 8. vuosiluokka

Perusopetuksen päättötodistus

 

Suomi toisena kielenä, liite lukuvuositodistukseen kaikilla vuosiluokilla

Todistus osallistumisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Oman äidinkielen opiskelu, liite todistukseen kaikille vuosiluokille

 

Oppimiskeskustelun kirjaaminen, alakoulun pohja

Oppimiskeskustelun kirjaaminen, 7. ja 8. vuosiluokka

Oppimiskeskustelun kirjaaminen, 9. vuosiluokka

 

Klemetskog skola, läsårsbetyg, årskurs 1-3

Biliga till läsårsbetyget, årskurs 1-3

Läsårsbetyg, årskurs 4-6

Inlärningssamtal, årskurs 1-6