Monipuolista arviointia

Lukuvuoden aikana toteutetaan monenlaista arviointia, jolla on erilaisia tavoitteita. Tuusulan arviointikäytänteissä painotetaan oppimisen aikaista, motivoivaa ja ohjaavaa oppimisen arviointia. Oppilasta ohjataan huomaamaan oppimiseen vaikuttavia asioita. Oppimisen arviointi tapahtuu suurimmalta osin oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa, mutta menetelmiin kuuluvat myös itsearviointi ja vertaisarviointi.


Tarkempaa arviointikäytäntöjen kuvausta:

Arviointi lukuvuoden aikana

 

Alta löytyvät linkit opetussuunnitelman kuntakohtaisiin lukuvuositodistuspohjiin ja muihin arviointiin liittyviin asiakirjoihin. Linkit ohjaavat tarkastelemaan liitteitä selaimella (uusi välilehti). Opettajien käyttöön tarkoitetut tulostettavat todistuspohjat sekä tarkempaa ohjeistusta arviointiin löytyy Kaiusta.

Lukuvuositodistus 1. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 2. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 3. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 4. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 5. vuosiluokka

Lukuvuositodistus 6. vuosiluokka 

Käyttäytyminen 1.-5. vuosiluokka, lukuvuositodistuksen liite

Suomi toisena kielenä 1.-6. vuosiluokka

Todistus osallistumisesta perusopetukseen valmistavaan opetukseen

Todistus osallistumisesta oppilaan oman äidinkielen opiskeluun 1. - 5. luokka

Todistus osallistumisesta oppilaan oman äidinkielen opiskeluun 6. - 9. luokka

Arviointikeskustelujen pohjat

Klemetskog lukuvuositodistus 1. vuosiluokka

Klemetskog lukuvuositodistus 2. vuosiluokka

Klemetskog lukuvuositodistus 3. vuosiluokka

Klemetskog lukuvuositodistus 4. vuosiluokka

Klemetskog lukuvuositodistus 5. vuosiluokka

Klemetskog lukuvuositodistus 6. vuosiluokka

Klemetskog käyttäytyminen 1. - 5., lukuvuositodistuksen liite