Oppilashuolto

Oppilashuoltotyö on toimintaa oppilaiden ja koko kouluyhteisön psyykkisen sekä fyysisen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Työtä tehdään pääsääntöisesti oppilaan ehdoilla yhteistyössä kotien ja koulun henkilöstön kanssa.

KURAATTORIN JA OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGIN tehtävä koulussa on tukea oppilaiden hyvinvointia ja ennalta ehkäistä mahdollisia kasvun- ja oppimisen haasteita. Heidän kanssaan voi keskustella esimerkiksi koulunkäyntiin ja oppimiseen, perheeseen, vapaa-aikaan tai sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Lisäksi heihin voi olla yhteydessä, mikäli olo on alavireinen, ahdistunut tai mielessä on jokin asia, josta haluaisit keskustella luottamuksellisesti.

Oppilaat voivat tulla itse varaamaan aikaa kuraattorilta tai psykologilta heidän ollessaan vapaana. Ajan voi varata myös lähettämällä Wilma-viestin tai puhelimitse. Myös huoltajat voivat olla yhteydessä ja varata ajan.

Kuraattori on paikalla ma-to ja psykologi ma, to, pe.

 

Ollaan yhteydessä!

Jarkko Levola, kuraattori 040 807 4197

Kirsi Vikström-Hytönen, opiskeluhuollon psykologi 040 807 4211