Lisätietoa sisäilmasta

Etsitkö tietoa?

Jos haluat kysyä Tuusulan kunnalta sisäilmaan liittyvistä yleisistä asioista, ota yhteyttä sisailma@tuusula.fi.

Etsitkö edeltäviä sisäilma-sivujamme? Ne ovat edelleenkin saavutettavissasi. Siirry edeltäville sisäilmasivuille.

Olemme koonneet käyttöösi myös muutamia keskeisiä valtakunnallisia sisäilmatoimijoita, ohjelmia ja hankkeita, joiden sivuilta löydät runsaasti tietoa sisäilmasta eri näkökulmista. Lue lisää sisäilma-asioista alta löytyvien linkkien kautta. 

 

 

 

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla on kerrottu laadukkaasta sisäilmasta ja laatua heikentävistä haittatekijöistä:
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma

Hengitysliitto kokoaa sivuillaan yleisiä sisäilmaan liittyviä haasteita ja niiden korjausneuvontaa:
https://www.hengitysliitto.fi/fi/sisailma

Sisäilmayhdistys tarjoaa sinulle puolueetonta tietoa sisäilmasta:
https://www.sisailmayhdistys.fi/

Terveet tilat 2028 -ohjelman
tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti:
https://vnk.fi/hanke?tunnus=VNK008:00/2018

Kansallinen sisäilma ja terveysohjelma 2018-2028
koostuu neljästä osa-alueesta, joiden tavoitteena on lisätä ymmärrystä sisäympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, kehittää sisäympäristöön liittyvien ongelmien hallintaa, parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä ja vahvistaa toimijoiden osaamista sisäympäristöasioissa:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-sisailma-ja-terveys-ohjelma-2018-2028

Satakunta-hankkeen tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön tilaa uusimmilla, tutkimukseen perustuvilla menetelmillä sekä kiinteistöjen kunnon ja arvon säilyttäminen, rakennusten terveellisyys ja turvallisuus oikea-aikaisten korjausinterventioiden avulla:
https://sites.utu.fi/satakunta-hanke/

Ratkaistaan yhdessä -hankkeen tavoitteena on auttaa kuntia löytämään ratkaisuja lasten ja perheiden tukemiseksi silloin, kun koulun sisäilma aiheuttaa oireiluja:
https://www.hengitysliitto.fi/fi/hengityssairaudet/sisailmasta-oireilevat-ja-sairastavat/ratkaistaan-yhdessa