Asumisen tukeminen

Korjaus- ja energia-avustuksia myönnetään valtion varoista Tuusulan kunnassa sijaitsevien ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuntojen tai asuinrakennusten korjauksiin.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto kutakin avustusta koskien on keskitetty kunkin avustusmuodon sivulle www.ara.fi.

Katso lisätietoja asumisen tukimuodoista:

Ympäristöministeriö

Kansaneläkelaitos