Päiväaikataulu

1. oppitunti                klo 8.15 - 9.00

2. oppitunti                klo 9.00 - 9.45
3. oppitunti                klo 10.00 - 11.00

        (ruokailu 3. oppitunnin keskellä)

4. oppitunti                klo 11.15 - 12.00
5. oppitunti                klo 12.15 - 13.00
6. oppitunti                klo 13.15 - 14.00
7. oppitunti                klo 14.15 - 15.00

Kun päivä päättyy kahteen taito- ja taideaineen tuntiin (li,ku, tn/ts) välitunteja ei pidetä ja päivä päättyy 12.45; 13.45 tai 14.45.