Hyvää alkanutta lukuvuotta 2022-23

Hyvät Hyökkälän koulun oppilaat ja huoltajat!                         10.8.2022 

 

Olemme saaneet nauttia kesän lämmöstä ja valosta, ja elää kiireetöntä aikaa kukin omissa lempipuuhissamme. Toivottavasti kaikkien mieli ja keho on levännyt ja olemme valmiita palaamaan arkeen aikatauluineen ja velvoitteineen.

Koronapandemia on muuttunut koronaendemiaksi eli virusta esiintyy kaikkialla maailmassa. Sen ilmaantuvuus vaihtelee ja se aiheuttaa toistuvia epidemioita, joihin liittyy kausivaihtelua. Väestön immuniteetti virusta vastaan laajenee vähitellen rokotusten ja viruskierron kautta. THL:n mukaan yhteiskunnan sulkemisella ei voida saavuttaa pysyviä vaikutuksia viruksen kiertoon. Tästä voi tehdä helpottavan päätelmän. Koulua käytäneen lähiopetuksena koko lukuvuoden ajan hyviksi testattuja, toki aiempaa väljempiä käytänteitä noudattaen. Edelleen on tärkeä pitää huolta käsihygieniasta pesemällä tai desinfioimalla käsiä. Käsihygienia on hyvää ennalta ehkäisyä myös monenlaisia muitakin tartuntatauteja vastaan. Sairaana tai oireisena ei ole syytä tulla kouluun. Koulun ja kodin välistä yhteistyötä on mahdollista hoitaa sekä lähitapaamisina että etäyhteyksin.

Oppilaat käyttävät sähköisiä alustoja entistä enemmän ja seiskaluokkalaisilla on käytössään omat läppärit. Näin ollen on tärkeää, että oppilaiden tunnukset laitteille ja sovelluksiin ovat kunnossa heti koulun alettua.

Alkavana lukuvuonna otamme käyttöön Agenda 2030 portaat, jotka määrittävät kunkin 1-9 luokkatasojen tavoitteet kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin kannalta.

Lisäksi aloitamme yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa ProKoulu –toiminnan rakentamisen osaksi Hyökkälän koulun toimintakulttuuria. ProKoulu on prosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten sisältäen mm. yhteisesti asetetut käyttäytymisen tavoitteet, konkreetit toimintaohjeet tavoitteiden mukaiseen käyttäytymiseen, toimintaohjeiden mukaisen käyttäytymisen opettamisen, kannustuksen, positiivisen palautteen ja yhteisen palkitsemisen sekä ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumisen yhteisesti sovituilla tavoilla.

Työrauha ja turvallinen ilmapiiri luokassa ovat tärkeitä oppimisen ja koulussa viihtymisen edellytyksiä. Pyrkikäämme siis yhdessä luomaan Hyökkälän kouluun rauhallinen, toisia kunnioittava ja kannustava sekä erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri. Jätetään kännykät parkkiin oppitunnin ajaksi oman opiskelurauhan turvaamiseksi.

Oppimista tapahtuu lukuisilla eri tavoilla. Jokaisen kannattaa välillä pysähtyä pohtimaan, miten voisi oppia paremmin ja tehokkaammin. Kun oikea opiskelutapa löytyy, niin oppiminen tehostuu ja aikaa säästyy. Oppitunnit kannattaa aina käyttää opiskeluun. Läksyt tulee lukea ja kotitehtävät tehdä säännöllisesti. Tällöin kokeisiin valmistautumiseen riittää pieni kertaus valtavan valmistautumisurakan sijaan. Varsinkin välineaineissa, (kielet ja matematiikka) jatkuva ja pitkäjänteinen asioiden mieleenpainaminen ja harjoittelu on ainoa tie pysyviin oppimistuloksiin.

 

Yleisen hyvinvoinnin ja oppimisen takia kannattaa nukkua säännöllisesti riittävän pitkät yöunet. Kunnon aamupala auttaa jaksamisessa. Asianmukaiset tavarat mukana opiskelu sujuu. Koulupäivän päätyttyä läksyt on hyvä tehdä vaikka etukäteen suunniteltuna ajankohtana, jotta ne tulee tehtyä. Sen jälkeen voi lähteä hyvillä mielin harrastuksiin tai kavereita tapaamaan.

On tärkeää, että oppilaat tuovat oman kädenjälkensä koulun toimintaan ja edesauttavat viihtymistä koulussa. Yläkoulun oppilailla on käytössään sähköinen aloitelaatikko ja alakoulun käytävällä sijaitsee aloitepostilaatikko. Lisäksi oppilaskunnan hallituksen kautta on oiva mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

Yläkoulun viikoittaiset luokanohjaajavartit, syys- ja kevätlukukaudella järjestettävät urheilupäivät sekä erilaiset tapahtumat ja juhlat vahvistavat korona-aikana heikentynyttä yhteisöllisyyttä. Alakoululla on edelleen ohjelmassa yhteiset päivänavaukset ja aamulenkit vuoroviikoin.

Muistammehan toistemme kanssa kohtaamisissa käyttäytyä kunnioittavasti toisiamme kohtaan. Se lisää kaikkien hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussamme. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan!

 

Antoisaa alkavaa lukuvuotta toivottaen

Hyökkälän koulun henkilökunta