Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa yhdessä ratkaisuja pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa löytämään juuri ne palvelut, joita nuori tarvitsee. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena kohdenryhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelun.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Ismo Sato
040 314 3671
ismo.sato@tuusula.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä
Heidi Hemminki
040 314 4409
heidi.hemminki@tuusula.fi
Etsivä nuorisotyöntekijä

Sami Tiainen
040 314 2216
sami.tiainen@tuusula.fi