• Valinnaisaineet

  • Valinnaisaineet

  • Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Seitsemännen luokan keväällä oppilaat tekevät valinnaisainevalinnat seuraavalle kahdelle lukuvuodelle.

Valinnaisaineita valitaan 3 pitkää valinnaisainetta, joita opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia 8. ja 9. vuosiluokalla eli samat valinnaisaineet jatkuvat läpi yläkoulun.

Valinnaat tehdään seuraavasti pakollisten taito - ja taideaineiden korista 2 vuosiviikkotuntia sekä muista valinnaisaineista 2 x 2 vuosiviikkotuntia. Jälkimmäisiin valintoihin kuuluu myös ala-asteella aloitetta pitkä kieli sekä urheiluvalmennus.

Valinnaisaineiden valinnat sekä varavalinnat tehdään wilman lomakkeen kautta.

 

Keväällä 2018 tarjottavina oli seuraavasta liitteestä löytyvät valinnaisaineet.

Valinnaisaineopas 2018

 

Seuraavasta tiedostosta löytyy tietoa tärkemmin valinnaisaineiden tavoitteista, sisällöistä sekä tavoitteista.

Valinnaisaineiden opetussuunnitelma


Tammikuussa 2019 valinnaisaineisiin tutustutaan valinnaisaineviikolla. Viikolla on  opon pitämä tilaisuus valinnaisaineista ja aineenopettajat kertovat oppilaille omista valinnaisaineistaan. 

Valinnaisaineopas 2019 liitetään tähän myöhemmin. 

 

Tammikuussa 2018 valinnaisaineisiin tutustuttiin valinnaisaineillassa, joka tehtiin yhdessä oppilaiden kanssa. Illan aikana seurattiin erilaisia esityksiä ja tutustuttiin valinnaisaineiseen toiminnallisten pisteiden kautta sekä herkuteltiin kotitaloudessa tehdyilla suolaisilla ja makeilla leivonnaisilla. Illan aikana kerätyllä vapaaehtoisella kahvimaksulla maksetaan tulevasta luokkaretken toiminnasta.

IMG_0416 (1)

IMG_0827

IMG_0838