Maksut ja jakoperusteet

Yhteystiedot

Kirjaudu tilavarausohjelmaan tai selaile kirjautumatta

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:

TuusInfo
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puh. 09 8718 3070

Näin varaat tiloja

 

Koulutilojen hinnasto alkaen 1.8.2023

Hinnoitteluun vaikuttaa käyttäjän sijoittuminen maksuperusteissa ja käytettävän koulun liikuntasalin koko.

Maksuperusteluokat I-III

Maksuluokka I

 • Paikkakunnan yhdistysten ja yhteisöjen alle 20v toiminta
 • Ulkopaikkakuntalaiset yhteisöt, joiden toiminta kohdistuu alle 20v paikkakuntalaisiin
 • Paikkakuntalaiset eläkeläis- ja erityisryhmät sekä kansalaisjärjestöt
 • Kunnan oma toiminta tai kunnan kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta
 • Paikkakunnan alueellisten kehittämisverkostojen toiminta
 • Jokelan kansalaisopisto

Maksuluokka II

 • Paikkakuntalaiset aikuisryhmät ja kunnan toimintaa tukeva elinkeinon harjoittaminen
 • Ulkopaikkakuntalaiset yhteisöt, joiden toiminta kohdistuu paikkakuntalaisiin

Maksuluokka III

 • Työpaikkaliikunta (yritykset)
 • Liiketoiminta sekä ulkopaikkakuntalaiset
 • Yksityistilaisuus

Maksuperusteet I-III:                                                                       

 Tilat

I

II
(vuorokausi*)

  III
 
(vuorokausi*)

 • Liikuntasali 0-299 m2
 • Luokat ja kerhotilat
 • Päiväkoti- ja perhekeskustilat
 • Monion neuvotteluhuoneet

Ei maksua

9,00€/h

18,00€/h

 • Liikuntasali 300-599m2
 • Erikoisluokat (taide- ja taitoaineet)
 • Auditorio, ruokala, Monio-monttu

Ei maksua

12,00€/h

24,00€/h

 • Liikuntasali 600m2 -->
Ei maksua

15,00/h

30,00€/h

 • * vuorokausihinta 3 x tuntihinta
 • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmien koulujen liikuntasalien viikonloppuvuorot huomioidaan -50 % hinnanalennuksella (alennus lasketaan maksuperusteen II hinnaston mukaisesta maksusta). 
 • Maksut sisältävät arvonlisäveron.
 • Säännöllisen työajan ulkopuolisen vahtimestaripalvelun tai muun lisäpalvelun veloitus sovitaan tapauskohtaisesti.


Tuusulan sivistyksen toimialueen tiloja koskevat maksuperusteet ja -luokat 1.1.2023 alkaen

Maksuperusteet koskevat seuraavia kunnan hallinnassa olevia tiloja: Jäähallin kaukalo ja juoksusuora, ulkokentät, uimahallin tilat, Keudan liikuntasali, koulutilat, päiväkoti- ja perhekeskustilat, nuorisotilat ja pääkirjaston tilat.

Jokelan Monitoimitalo Monarin, Kellokosken koulun ja Hyrylän pääkirjaston kokoontumistilat ovat maksuttomia tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmien käyttöön.

Korkeimmalla kansallisella sarja- tai luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat ryhmät sekä Tuusulalle positiivista julkisuutta tuovat tapahtumat ja tilaisuudet voidaan myöntää maksutta erikseen (harkinnanvarainen, vapaa-aikapalveluiden päällikön päätöksellä)

Ulkopaikkakuntalaisten käyttö voi muodostaa poikkeuksen, mikäli toiminta kohdistuu paikkakuntalaisiin. Tällöin maksuperuste voi määräytyä annetun selvityksen perusteella maksuluokan 1-3 mukaan.

Vakiovuorojen myöntäminen ja jakoperusteet

Luovutettaessa Tuusulan koulujen liikuntatiloja ja muita koulutiloja ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan seuraavia kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita:

 1. Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset lukuvuoden jatkuvat vakiovuorot seuraavalle lukuvuodelle haetaan vuosittain maaliskuun alussa. 
 2. Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, otetaan huomioon tilat ja niiden varustus kunkin lajin harrastamisen kannalta. Joidenkin lajien käyttövuoroja keskitetään määrättyihin liikuntasaleihin.
 3. Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, hakijoihin noudatetaan seuraavaa järjestystä:
  • koulun toiminta
  • kasvatus- ja sivistystoimen toiminta
  • rekisteröityjen tuusulalaisten toimijoiden ryhmät ja ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät (huomioiden lasten ja nuorten toiminta)
  • tuusulalaiset rekisteröimättömät ryhmät
  • liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen ja ulkopaikkakuntalaiset
 4. Yksittäiset koulujen muiden kuin liikuntasalitilojen käyttövuorot on haettavissa lukuvuoden aikana koulun rehtorilta koulutilojen käyttöhakemuksella viimeistään kuukautta ennen käyttöajankohtaa. Rehtorin kirjallinen päätös toimitetaan hakijalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuoron toteutumista.
 5. Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.
 6. Koulutiloja myönnettäessä ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan lautakunnan vahvistamia koulutilojen käyttökorvauksia.
Lisätietoja koulujen liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.