Tietoa huoltajalle palvelusetelin hakemiseen

Palveluseteliä tulee hakea neljää kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteliä haetaan erikseen jokaiselle lapselle ja sen arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. 

Palveluseteliä myönnettäessä perheen tulot otetaan huomioon samoin periaattein kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja tulotiedot toimitetaan kunnalle eDaisy -palvelun kautta viimeistään lapsen ensimmäisen hoitokuukauden loppuun mennessä. Tulotiedot voidaan myös tarkastaa pitkin vuotta, jos ne muuttuvat olennaisesti. Perheen varhaiskasvatusmaksun laskuttaa yksityinen päiväkoti. Yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa lapsen varhaiskasvatusmaksu voi olla enintään 30 euroa vastaavaa kunnallista maksua suurempi. Lisätietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja tulorajoista löydät Tuusulan kunnan verkkosivuilta.

Palvelusetelihakemuksen voi käydä täyttämässä Tuusulan kunnan eDaisy -palvelussa: https://tuusula.daisynet.fi/eDaisy
Ohje huoltajalle palvelusetelin hakemiseen

Palvelusetelin hakemisen lisäksi perheen tulee tehdä päiväkodin kanssa varhaiskasvatussopimus ja täyttää päiväkodin kanssa Palvelusetelipalvelusopimuksen liite , jolla voidaan jatkossa ilmoittaa myös mahdollisista muutoksista palvelutarpeessa ja irtisanoa palveluseteli. Lisätietoa palvelusopimuksen ja liitteen tekemisestä antaa päiväkodin johtaja.