Tuusula kaavoittaa

Löydät tältä sivustolta tietoa Tuusulan kunnan maankäytön suunnitelmista ja päätöksenteosta. Kunkin kaavan omalle sivulle tai hankekortille karttapalvelussa on koottu kaavamateriaalia, tietoa tehdyistä päätöksistä ja yhteystiedot. Käynnissä olevien kaavahankeiden hankekorteille pääset "Vireillä olevat kaavahankeet" -linkistä tai karttapalvelusta. Lisäksi sivulla on julkisen nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää palautetta.

Yleisesti suunnittelusta saa lisätietoa Tuusula rakentaa 2023-2024 -tiedotteesta ja Kaavoitussuunnitelma 2024-2027 :sta sekä ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilöstöön

Kuntakehityslautakunta kokoontuu noin joka kolmas viikko päättämään kaavoista sekä muista kaavoitukseen liittyvistä asioista. Lautakunnan esittelijänä kaava-asioissa toimii kaavoituspäällikkö.

Yleistä palautetta kaavoitukselle voit antaa Palaute Tuusulan kunnalle sivun kautta.