Tuusula kaavoittaa

Löydät näiltä sivuilta tietoa Tuusulan kunnan maankäytön suunnitelmista ja päätöksenteosta. Kunkin kaavan omalle sivulle on koottu kaavamateriaalia, tietoa tehdyistä päätöksistä ja yhteystiedot. Lisäksi sivulla on julkisen nähtävilläolon aikana mahdollisuus jättää palautetta.

Yleisesti suunnittelusta saa lisätietoa Tuusula rakentaa 2021-2022 -tiedotteesta ja Kaavoitussuunnitelma 2020-2024:sta sekä ottamalla yhteyttä kaavoituksen henkilöstöön

Kuntakehityslautakunta kokoontuu noin joka kolmas viikko päättämään kaavoista sekä muista kaavoitukseen liittyvistä asioista. Lautakunnan esittelijänä kaava-asioissa toimii kaavoituspäällikkö.