Pientalon kosteudenhallinta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) mukaan vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta. Kosteudenhallintasuunnitelman laatijan tulee olla asiantuntija, joka tuntee rakennuskohteen ja toteutustavan. Kyseeseen tulee esim. hankkeen rakennesuunnittelija tai vastaava työnjohtaja. Kosteudenhallintasuunnitelma tulee olla laadittuna ennen aloituskokousta tai ennen rakennustyön aloittamista ja se tulee liittää hankkeelle lupapisteeseen. Kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa.

Tämän suunnitelman lisäksi rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt täyttävät omalta osaltaan pientalotyömaan kosteudenhallinta-asiakirjaa. Asiakirja on pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteinen lomake, jota myös Tuusulassa käytetään.

Pientalon kosteudenhallinta-asiakirja