Ilmastojohtamisen toimintamallin hanke 2021

Vauhditamme ilmastotoimia Tuusulassa asettamalla kunnalle selkeät ilmastotavoitteet. Haluamme lisätä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi.  

Tätä työtä varten olemme Tuusulassa laatineet ilmastojohtamisen toimintamallin. 

Tavoitteenamme on 

  • päästöjen vähentäminen
  • kokonaiskestävyyden parantaminen
  • ilmastojohtamisen liittäminen osaksi kunnan strategista johtamista.  

Teimme ilmastojohtamisen toimintamallin projektiyhteistyössä suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finland Oy:n kanssa. Hanke sai ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet –avustusta vuonna 2021. Lisätietoa ympäristöministeriön verkkosivulla.

Hankkeen eteneminen

Tuusula haluaa liittää ilmastojohtamisen osaksi kunnan strategista johtamista ja ottaa toimintamallin käyttöön kaikilla kunnan toimialoilla.
 
Vuonna 2021 laadittu toimintamalli auttaa kunnan toimialojen päättäjiä
  • yhteisten ilmastotavoitteiden asettamisessa, 
  • päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä 
  • toimintojen vaikuttavuuden arvioinnissa.
Hankkeen alussa kunnassa toimiville yrityksille on lähetetty ilmastotoimien kysely, jonka tuloksista on saatu lähtötietoa toimintamallin rakentamiseksi. Hankkeen aikana järjestetään kick off -tilaisuuksia ja työpajoja kunnan päättäjille ja yrityksille. 
 
Toimintamallia testataan Martta Wendelin -päiväkodin rakennushankkeessa tarkastelemalla projektille asetettuja ilmastotavoitteita ja niiden toteutumista.

Pilottikohde päiväkoti Martta Wendelin

Tuusulan kunnan rakennuttama puurakenteinen päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa 2022 Tuusulan Hyrylässä.
 
Ilmastojohtamisen toimintamallia testataan päiväkoti Martta Wendelin -rakennushankkeessa tarkastelemalla projektille asetettuja ilmastotavoitteita ja niiden toteutumista.

Käyttöönoton jälkeen tehdyssä selvityksessä on todettu mm. seuraavaa:
Uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttö toteutui; talo on rakennettu massiivipuusta.
Rakennusjätteet on kierrätetty Joutsenmerkin mukaisesti ja maamassat on käytetty paikallisesti Lahelan hulevesialtaiden maisemoinnissa.

Rakennuksen energiatehokkuustavoitteet on saavutettu ja lisäksi tavoitteet uusiutuvan energian käytöstä toteutuvat aurinkopaneelien tuottaessa n. 10% rakennuksen sähkön kokonaiskulutuksesta.

Rakennuksessa käytetään energiatehokkaita koneita ja vesikalusteita.

Rakenteet, pintamateriaalit sekä kalusteet on valittu huomioiden kulutuksenkesto, helppo puhdistettavuus ja kunnostettavuus sekä kierrätys.

Monien tavoitteiden toteutuminen selviää lopulta vasta ajan kuluessa, kun taloa käytetään, mutta jo nyt voidaan todeta, että suurin osa tavoitteista on saavutettu.

Hankkeen tulokset

Tavoitteenamme on päästöjen vähentäminen ja kokonaiskestävyyden parantaminen liittämällä ilmastojohtaminen osaksi kunnan strategista johtamista.
 
Ilmastojohtaminen parantaa kunnan kykyä ennakointiin ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Samalla tavoitellaan muita hyötyjä, kuten kustannussäästöjä, elinkeinoelämän kilpailuetuja, osaamisen kasvattamista ja kunnan vetovoiman lisäämistä.

Hankkeen tuloksena on tiekartta ilmastotoimille, joilla ilmastotavoite voidaan saavuttaa.
 
Lue lisää Ilmastojohtamisen toimintamalli -hankkeen loppuraportista: