Erimielisyyksien ratkaiseminen

Asiakaspalvelumme käsittelee palautelomakkeen kautta saapuneet kirjalliset reklamaatiot.

Jos sopimusta, laskua tai vesihuoltolaitoksen toimintaa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

www.kuluttajaneuvonta.fi