Puiden kaataminen ja maisemaa muuttavat toimenpiteet

Puiden kaatamiset ja maisemaa muuttavat maanrakennustyöt asemakaava-, rakennuskielto ja erityisesti määrätyillä yleiskaava-alueilla vaativat maisematyöluvan. Lupapäätöksen rakentamista ennakoiviin maisematyölupiin ja puiden kaatoihin tekee johtava rakennustarkastaja. Muista maisemaa muuttavista maarakennustöistä päättää rakennuslautakunta.


Puiden kaato

Puiden kaato ei yleensä edellytä lupaa, mikäli kyse on pientalon pihapiiristä ja kaadettavia puita ei ole paljon. Lupatarpeen voit tarkistaa ohjeestamme. Jos puita kaadetaan muualta, tulee luvan tarve tarkistaa rakennusvalvonnasta valvontatarkastajilta.

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja


Maisemaa muuttavat toimenpiteet

Maisemaa muuttavat maanmuokkaustoimenpiteet esimerkiksi täyttötyöt edellyttävät maisematyölupaa, jos kiinteistö on asemakaava-alueella tai sellaisella alueelle, jossa on esimerkiksi rakennuskielto.


Tarkista aina rakennusvalvonnasta tarvitseeko suunniteltu täyttötyö lupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §