Työllistämisen kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Tukikokonaisuus on muuttunut, huomioithan muuttuneet kriteerit tuen myöntämiselle

Tuusulan kunnan myöntämä työllistämisen kuntalisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Yritys, yhdistys tai säätiö voi saada Tuusulan kunnan myöntämää työllistämisen kuntalisää palkatessaan tuusulalaisen seuraavien kriteereiden perusteella:

1. Vähintään 12 kk työttömänä työnhakijana olleen henkilön

2. Ohjaamopalveluiden (15–30v) vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan asiakkaan

3. Tuusulan kunnan maahanmuuttajapalveluiden (tilapäistä tai kansainvälistä suojelua saavan tai kiintiöpakolaistatuksella olevan) asiakkaan

4. Vaikeassa työmarkkina-asemassa / työttömänä työnhakijana oleva maahanmuuttaja

5. Henkilön, joka on saanut 300 päivää tai enemmän passiivista työmarkkinatukea.

Tuen saamisen edellytykset

Edellytykset palkattaessa henkilö edellä mainittujen kriteereiden 1, 2, 4 ja 5 perusteella:

 • Työsuhteen tai oppisopimussuhteen keston tulee olla vähintään 8 kk (poikkeuksena TE-toimiston myöntämää palkkatukea nostettaessa, työsuhteen työvoimapoliittisten kriteereiden mukainen työssäoloehto ei tule täytetyksi, palkkatukea käytettäessä emme voi myöntää kuntalisää)
 • 1.9.2024 työsuhteen kesto tulee olla vähintään 12 kk ja työssäoloehdon kertymisen ansion mukainen vähimmäistuloraja.
 • Työajan tulee olla vähintään 75–80 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta.
  • Tässä voidaan tehdä harkinnanvaraisia poikkeuksia, työllistettävän henkilön työnhakutilanteen perusteella seuraavien kriteerien täyttyessä:
   • työllistettävä henkilö on saanut 1000 päivää tai enemmän Kelan myöntämää työmarkkinatukea
   • työllistettävällä on merkittävä työllistymistä haittaava sairaus tai vamma, tai näihin rinnastettava muu haitta
 • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula sen vuoden alusta, jolloin työsuhde alkaa
 • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan 10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla, korkeintaan 31.12.2024 saakka. Perustellusta syystä voidaan kokonaistukisummaa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta. Maksettava kokonaissumma on enintään 3000 €/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla

Yllä mainitut kriteerit koskevat muita ryhmiä paitsi maahanmuuttajapalveluiden (kansainvälistä suojelua saavia tai kiintiöpakolaistatuksella olevia) asiakkaita

Edellytykset palkattaessa henkilö kriteerin 3 perusteella:

 • Työllistettävän tulee olla ollut 12 kk työttömänä
 • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula TAI tilapäistä suojelua saavien kohdalla majoittumispaikan on oltava Tuusulan kunnassa työsuhteen alkaessa.
 • Tukea voidaan voidaan myöntää osa-aikaiseen, tarvittaessa töihin kutsuttavaan ja tilapäiseen työhön
 • Työn tulee olla aikaperusteista, sitä ei voida myöntää provisio- tai urakkaperusteiseen työhön
 • Tuen myöntäminen ei ole sidottu TE-toimiston asiakkuuteen
 • Tuen suuruus voi olla maksimissaan 300 €/kk, kuitenkin enintään 50 % työnantajan palkkakustannuksista
 • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle 1–10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla. Kokonaistukisummaa voidaan tarvittaessa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta. Maksettava kokonaissumma on enintään 3000 €/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla.
 • Työsopimuksen tulee noudattaa kaikilta osin käytössä olevaa TES:iä tai työsopimuslainsäädäntöä

Tuen myöntäminen ja suuruus

Tuen suuruus on korkeintaan 300 €/kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6–10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden neljän vuoden tarkastelujaksolla. Työllistämisen kuntalisää voidaan käyttää kaikkiin palkkauksesta syntyneisiin kuluihin. 

Kun tukea haetulle työsuhteelle saadaan TE-toimiston myöntämää palkkatukea, tulee määräaikaista työsuhdetta somittaessa huomioida työntekijän työssäoloehdon täyttyminen yhtenä työllistämisen kuntalisän myöntämisen kriteerinä. Henkilö jolle on haettu TE-toimiston myöntämää palkkatukea ei voi saada kuntalisää, koska palkkatukea saavan henkilön työssäoloehdon kertyminen muuttuu ja työssäoloehdon kertymisen muoto muuttuu 1.9.2024 (työsuhteen jatkuessa 2.9.2024 ja työssäoloehto ei ole täyttynyt 1.9.2024 mennessä, muutetaan kertyneet työssäoloehtoviikot uuden lain mukaisiksi)

Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Määrärahan riittävyys voi vaikuttaa myönnettävään tuen määrään. Vuoden 2024 myönnetyt tuet ovat kestoltaan korkeintaan 31.12.2024 saakka.

Uusia kuntalisäpäätöksiä ei anneta enään palkkatuen kanssa, ilman palkkatukea  on vielä mahdollista hakea kuntalisää. 

Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Määrärahan riittävyys voi vaikuttaa myönnettävään tuen määrään.

Tukea haetaan 12 kk tai pidempään jatkuneen työttömyyden perusteella, työllistettävän tulee toimittaa todistus työttömyydestä hakulomakkeen liitteenä (todistuksen saa TE-palveluista sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta tai olemalla yhteydessä oman alueen TE-toimistoon).

Työllistämisen kuntalisää ei voi hakea jälkikäteen, kun työsuhde on jo alkanut. Ennen tuen hakemista ja työsuhteen solmimista on hyvä olla yhteydessä työllisyyspalveluihin, tyollisyyspalvelut@tuusula.fi. Lisätietoja antaa toimistosihteeri, puh 040 314 3044.

Huomaathan, että kesä-heinäkuussa kuntalisähakemusten käsittelyajoissa voi olla viivettä. Hakemukset kannattaa silti toimittaa ajoissa ennen työsuhteen alkamista, jotta tuki voidaan myöntää.

Hakuohjeet työnantajalle

Kun olet löytänyt tuusulalaisen työnhakijan, joka täyttää työllistämislisän myöntämisperusteet, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin (sähköposti tyollisyyspalvelut@tuusula.fi) ja kerro tilanteestasi. 

Täytä työllistämisen kuntalisän hakemus täällä. Hakemuksen löydät myös sivun vasemmasta palkista, Työllistämisen kuntalisän hakulomake -linkin takaa.

Liitä hakemuslomakkeeseen mukaan työsopimus, työnhakijan tulostama todistus työttömyydestä (jos työllistämistukea haetaan työttömyyden perusteella).

Kun työsuhde on alkanut, käytä sen jälkeen  työllistämistuen maksatuslomaketta tuen hakemiseksi. Tuki maksetaan 1–3 kuukauden välein maksatuslomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella.