Työllistämisen kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Tuusulan kunnan myöntämä työllistämisen kuntalisä on tarkoitettu henkilön palkkaamisesta syntyviin rekrytointi-, työtila-, työvaate-, perehdyttämis- ja ohjauskustannuksiin. Yritys, yhdistys tai säätiö voi saada Tuusulan kunnan myöntämää työllistämisen kuntalisää palkatessaan tuusulalaisen seuraavien kriteereiden perusteella:

1. Vähintään 12 kk työttömänä työnhakijana olleen henkilön

2. Ohjaamopalveluiden (15-30v) vaikeassa työmarkkina-asemassa olevan asiakkaan

3. Tuusulan kunnan maahanmuuttopalveluiden (tilapäistä tai kansainvälistä suojelua saavan,  tai kiintiöpakolaistatuksella olevan) asiakkaan

4. Vaikeassa työmarkkina-asemassa/ työttömänä työnhakijana oleva maahanmuuttaja

5. Henkilön, joka on saanut 300 päivää tai enemmän passiivista työmarkkinatukea.

Tuen saamisen edellytykset

Edellytykset palkattaessa henkilö edellä mainittujen kriteereiden 1-2 sekä 4-5 perusteella:

 • Työsuhteen tai oppisopimussuhteen keston tulee olla vähintään 6 kk (poikkeuksena TE-toimiston myöntämää palkkatukea nostettaessa työsuhteen tulee kestää vähintään 8 kk tai niin kauan kuin työvoimapoliittisten kriteereiden mukainen työssäoloehto tulee täytetyksi)
 • Työajan tulee olla vähintään 75 - 80 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta.
  • Tässä voidaan tehdä harkinnanvaraisia poikkeuksia, työllistettävän henkilön työnhakutilanteen perusteella seuraavien kriteerien täyttyessä:
   • työllistettävä henkilö on saanut 1000 päivää tai enemmän kelan myöntämää työmarkkinatukea
   • työllistettävällä on merkittävä työllistymistä haittaava sairaus tai vamma, tai näihin rinnastettava muu haitta
 • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula sen vuoden alusta, jolloin työsuhde alkaa
 • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan 10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla. Perustellusta syystä voidaan kokonaistukisummaa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta, maksettavan kokonaissumman pysyessä 5000e/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla
 • Yllämainitut kriteerit koskevat muita ryhmiä, paitsi maahanmuuttopalveluiden (kansainvälistä suojelua saavia tai kiintiöpakolaistatuksella olevia) asiakkaita

Edellytykset palkattaessa henkilö kriteerin 3 perusteella:

 • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula TAI tilapäistä suojelua saavien kohdalla majoittumispaikan on oltava Tuusulan kunnassa työsuhteen alkaessa.
 • Tukea voidaan voidaan myöntää osa-aikaiseen, tarvittaessa töihin kutsuttavaan ja tilapäiseen työhön
 • Työn tulee olla aikaperusteista, sitä ei voida myöntää provisio- tai urakkaperusteiseen työhön
 • Tuen myöntäminen ei ole sidottu TE-toimiston asiakkuuteen
 • Tukea voidaan myöntää TE-toimiston myöntämän palkkatuen lisäksi
 • Mikäli palkkatukea ei haeta, tuen suuruus voi olla maksimissaan 500€/kk, kuitenkin enintään 50% työnantajan palkkakustannuksista
 • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle 1-10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla. Kokonaistukisummaa voidaan tarvittaessa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta, maksettavan kokonaissumman pysyessä 5000e/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla.
 • Työsopimuksen tulee noudattaa kaikilta osin käytössä olevaa TES:iä tai työsopimuslainsäädäntöä

Tuen myöntäminen ja suuruus

Tuen suuruus on korkeintaan 500e/kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6-10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden neljän vuoden tarkastelujaksolla. Työllistämisen kuntalisää voidaan käyttää kaikkiin palkkauksesta syntyneisiin kuluihin. Työllistämisen kuntalisää voi saada TE-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa samanaikaisesti, mutta kuntalisän saaminen ei edellytä palkkatuen hakemista. Jos palkkatukea haetaan työllistämisen kuntalisän kanssa, maksettavan tuen yhteissumma ei saa ylittää palkkakulujen määrää. Kun tukea haetulle työsuhteelle saadaan TE-toimiston myöntämää palkkatukea, tulee määräaikaista työsuhdetta solmittaessa huomioida työntekijän työssäoloehdon täyttyminen yhtenä työllistämisen kuntalisän myöntämisen kriteerinä (tällä hetkellä työssäoloehto täyttyy n. 8 kuukauden työsuhteen aikana, mikäli koko ajalta saadaan palkkatukea).

Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Määrärahan riittävyys voi vaikuttaa myönnettävään tuen määrään.

Mikäli aloitettavalle työsuhteelle ei olla haettu palkkatukea, ja tukea haetaan 12 kk tai pidempään jatkuneen työttömyyden perusteella, työllistettävän tulee toimittaa todistus työttömyydestä hakulomakkeen liitteenä (todistuksen saa TE-palveluista sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta tai olemalla yhteydessä oman alueen TE-toimistoon).

Työllistämisen kuntalisää ei voi hakea jälkikäteen, kun työsuhde on jo alkanut. Ennen tuen hakemista ja työsuhteen solmimista on hyvä olla yhteydessä työllisyyspalveluihin, tyollisyyspalvelut@tuusula.fi. Lisätietoja antaa toimistosihteeri Anita Väisänen, puh 0403143044.

Hakuohjeet työnantajalle

Kun olet löytänyt tuusulalaisen työnhakijan, joka täyttää työllistämislisän myöntämisperusteet, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin (toimistosihteeri Anita Väisänen, puh 0403143044 tai sposti: tyollisyyspalvelut@tuusula.fi) ja kerro tilanteestasi. 

Täytä työllistämisen kuntalisän hakemus täällä. Hakemuksen löydät myös sivun vasemmasta palkista, Työllistämisen kuntalisän hakulomake -linkin takaa.

Liitä hakemuslomakkeeseen mukaan työsopimus sekä mahdollisesti TE-toimiston päätös palkkatuesta jos sitä ollaan haettu, tai työnhakijan tulostama todistus työttömyydestä (jos työllistämistukea haetaan työttömyyden perusteella).

Kun työsuhde on alkanut, käytä sen jälkeen  työllistämistuen maksatuslomaketta tuen hakemiseksi. Tuki maksetaan 1-3 kuukauden välein maksatuslomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella.