Työllistämisen kuntalisän myöntämisperusteet ja hakuohjeet

Yritys, yhdistys tai säätiö voi saada Tuusulan kunnan myöntämää työllistämisen kuntalisää palkatessaan tuusulalaisen
1.    vähintään 12 kk työttömänä olleen henkilön
2.    henkilön, joka on saanut 300 päivää tai enemmän passiivista työmarkkinatukea.

Tuen saamisen edellytykset

 • Työsuhteen tai oppisopimussuhteen keston tulee olla vähintään 6 kk (poikkeuksena TE-toimiston myöntämää palkkatukea nostettaessa työsuhteen tulee kestää vähintään 8 kk tai niin kauan kuin työvoimapoliittisten kriteereiden mukainen työssäoloehto tulee täytetyksi)
 • Työajan tulee olla vähintään 75 - 80 % alalla noudatettavasta täydestä työajasta.
  • Tässä voidaan tehdä harkinnanvaraisia poikkeuksia, työllistettävän henkilön työnhakutilanteen perusteella seuraavien kriteerien täyttyessä:
   • työllistettävä henkilö on saanut 1000 päivää tai enemmän kelan myöntämää työmarkkinatukea
   • työllistettävällä on merkittävä työllistymistä haittaava sairaus tai vamma, tai näihin rinnastettava muu haitta
 • Työllistettävän kotikuntana on oltava Tuusula sen vuoden alusta, jolloin työsuhde alkaa
 • Työllistämisen kuntalisää voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan 10 kk:n ajaksi neljän vuoden ajanjaksolla. Perustellusta syystä voidaan kokonaistukisummaa maksaa kymmentä kuukautta pidemmältä ajalta, maksettavan kokonaissumman pysyessä 5000e/työntekijä neljän vuoden ajanjaksolla.
 • Yrityksen palkatessa ensimmäistä kuntalisää saavaa henkilöä tuen myöntämisessä voidaan noudattaa madallettua kriteeristöä: palkattavan henkilön tulee olla työtön työnhakija vähintään 12 kk:n ajan ennen palkkausta. Seuraavia kuntalisän avulla palkattavia henkilöitä palkattaessa neljän vuoden ajanjaksolla, henkilöiden tulee olla 300 päivää tai yli työmarkkinatukea saaneita.

Tuen suuruus on korkeintaan 500€/kk ja sitä voidaan myöntää harkinnan perusteella 6-10 kuukauden ajaksi yhtä työsuhdetta kohden neljän vuoden tarkastelujaksolla. Työllistämisen kuntalisää voidaan käyttää palkkauksesta syntyneisiin kuluihin. Työllistämisen kuntalisää voi saada TE-toimiston myöntämän palkkatuen kanssa samanaikaisesti, mutta kuntalisän saaminen ei edellytä palkkatuen hakemista. Jos palkkatukea haetaan työllistämisen kuntalisän kanssa, maksettavan tuen yhteissumma ei saa ylittää palkkakulujen määrää. Kun tukea haetulle työsuhteelle saadaan TE-toimiston myöntämää palkkatukea, tulee määräaikaista työsuhdetta solmittaessa huomioida työntekijän työssäoloehdon täyttyminen yhtenä työllistämisen kuntalisän myöntämisen kriteerinä (tällä hetkellä työssäoloehto täyttyy n. 8 kuukauden työsuhteen aikana, mikäli koko ajalta saadaan palkkatukea).

Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin. Osa määrärahoista kohdennetaan yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneille työnhakijoille.

Mikäli aloitettavalle työsuhteelle ei olla haettu palkkatukea, ja tukea haetaan 12 kk tai pidempään jatkuneen työttömyyden perusteella, työllistettävän tulee toimittaa todistus työttömyydestä hakulomakkeen liitteenä (todistuksen saa TE-palveluista sähköisen Oma asiointi -verkkopalvelun kautta tai olemalla yhteydessä oman alueen TE-toimistoon).

Työllistämisen kuntalisää ei voi hakea jälkikäteen, kun työsuhde on jo alkanut. Ennen tuen hakemista ja työsuhteen solmimista on hyvä olla yhteydessä työllisyyspalveluihin, tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.

Hakuohjeet työnantajalle

Kun olet löytänyt tuusulalaisen työnhakijan, joka täyttää työllistämislisän myöntämisperusteet, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin (sposti: tyollisyyspalvelut@tuusula.fi) ja kerro tilanteestasi. Saat työllistämisen kuntalisän hakemuslomakkeet viimeistään tässä vaiheessa.

Täytä työllistämisen kuntalisän hakulomake ja palauta se postitse osoitteeseen

Tuusulan kunta, työllisyyspalvelut, PL 60, 04301 Tuusula.

Liitä hakemuslomakkeeseen mukaan työsopimus sekä mahdollisesti TE-toimiston päätös palkkatuesta jos sitä ollaan haettu, tai työnhakijan tulostama todistus työttömyydestä (jos työllistämistukea haetaan työttömyyden perusteella).

Kun työsuhde on alkanut, täytä ensimmäinen työllistämistuen maksatuslomake. Tuki maksetaan kahden kuukauden välein maksatuslomakkeessa ilmoitettujen tietojen perusteella.