Etuostolain mukaiset tehtävät

Yhteystiedot

Timo Mattila

Tiedustelut kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti. Liitteeksi tulevat kopio kauppakirjasta, kohdetta osoittava kartta sekä lähettäjän yhteystiedot.

Koska kiinteistökauppoja tehdään Tuusulan kunnan alueella varsin paljon, ei kunta pääsääntöisesti anna ennakkolausuntoja etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Tiedustelut lähetetään osoitteella Tuusulan kunta / Maankäyttö, PL 60, 04301 Tuusula.

Tuusulan kunta käsittelee etuosto-oikeuskauppoja silloin, kun oikeudelliset edellytykset etuoston käyttöön on olemassa. Tiedot etuosto-oikeuden käyttämisestä lähetetään ostajalle ja kirjaamisviranomaisena toimivalle Maanmittauslaitokselle.

Kunnan etuosto-oikeus (etuostolaki 5.8.1977/608 )