Etuostolain mukaiset tehtävät

Yhteystiedot

maankäyttöasiantuntija
Tuija Palkki

maankäyttöneuvottelija
Mirka Kekki

 

 

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Tuusulan kunta käsittelee etuosto-oikeuskauppoja silloin, kun oikeudelliset edellytykset etuoston käyttöön ovat olemassa. Tiedot etuosto-oikeuden käyttämisestä lähetetään ostajalle ja kirjaamisviranomaisena toimivalle Maanmittauslaitokselle.

Koska kiinteistökauppoja tehdään Tuusulan kunnan alueella varsin paljon, ei kunta pääsääntöisesti anna ennakkolausuntoja etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä.

Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Etuostolaki