Etuostolain mukaiset tehtävät

Yhteystiedot

Timo Mattila

Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla.

Tuusulan kunta käsittelee etuosto-oikeuskauppoja silloin, kun oikeudelliset edellytykset etuoston käyttöön ovat olemassa. Tiedot etuosto-oikeuden käyttämisestä lähetetään ostajalle ja kirjaamisviranomaisena toimivalle Maanmittauslaitokselle.

Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla.

Koska kiinteistökauppoja tehdään Tuusulan kunnan alueella varsin paljon, ei kunta pääsääntöisesti anna ennakkolausuntoja etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä.

Mahdolliset tiedustelut lähetetään osoitteella Tuusulan kunta / Maankäyttö, PL 60, 04301 Tuusula.

Etuostolaki