• Pertun päiväkoti

Huoltajien toiminta

Pertun päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, joka on perustettu vuoden 2012 alussa. Yhdistyksen tarkoitus on edistää lasten huoltajien ja päiväkodin välistä yhteistyötä sekä tukea koteja ja päiväkotia niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on myös tuoda esille huoltajien kannanottoja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja kasvattaa huoltajien välistä yhteisöllisyyttä.

Vanhempainyhdistys järjestää palmusunnuntaina Noitajuhla-tapahtuman yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa sekä kerää varoja päiväkodin hankintoihin ja retkirahastoon. Vanhempainyhdistys myös tukee rahallisesti päiväkodin henkilöstön järjestämiä päivätapahtumia.

Vanhempainyhdistys toivoo aktiivisia huoltajia mukaan vapaaehtoistoimintaan erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

Lisätietoja pj. Johanna Laitinen johannanpostit@gmail.com

Vanhempainyhdistyksen yhteystiedot löytyvät myös päiväkodin ryhmien ilmoitustauluilta.