• Pertun päiväkoti

Huoltajien toiminta

Pertun päiväkodissa toimii vanhempainyhdistys, joka on perustettu vuoden 2012 alussa. Yhdistyksen tarkoitus on edistää lasten huoltajien ja päiväkodin välistä yhteistyötä sekä tukea koteja ja päiväkotia niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä kasvuympäristö. Vanhempaintoimikunnan tarkoituksena on myös tuoda esille huoltajien kannanottoja kasvatusta koskevissa kysymyksissä ja kasvattaa huoltajien välistä yhteisöllisyyttä.

Vanhempaintoimikunta järjestää palmusunnuntaina Noitajuhla-tapahtuman yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa sekä kerää varoja päiväkodin hankintoihin ja retkirahastoon. Vanhempaintoimikunta tukee rahallisesti myös päiväkodin henkilöstön järjestämiä päivätapahtumia.

Vanhempaintoimikunta toivoo aktiivisia huoltajia mukaan vapaaehtoistoimintaan erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.

Lisätietoja pj. Niina Lämsä niina.liiman@gmail.com