Oppilaan valinta urheiluvalmennusohjelmaan

Kenelle urheiluvalmennusohjelma on tarkoitettu?

Tuusulan urheiluvalmennusohjelma on tarkoitettu Tuusulassa asuville 7.-9.-luokan oppilaille.

Aiemmin hyväksyimme urheiluvalmennusohjelmaan vain ne oppilasurheilijat, joiden harrastama urheilulaji oli mukana Tuusulan urheiluvalmennusohjelmassa. Nyt hakumenettelyn kelpoisuusehtoja on muutettu. Mahdollistamme jatkossa kaikkien organisoidussa seuratoiminnassa mukana olevien urheilijoiden osallistumisen soveltuvuuskokeeseen ja sitä kautta pääsyn ohjelmaan. Tällä muutoksella haluamme laajentaa urheiluvalmennusohjelman lajikirjoa, samalla lisäten aitoa kilpailua oppilaiden kesken päästä kehittämään itseään urheilijana yläkoulu vuosien aikana.

Tuusulan urheiluvalmennusohjelma painottuu jatkossakin seurojen järjestämään tiistai-aamuvalmennukseen ja 8.-luokasta alkaen kouluissa järjestettyyn Kasva urheilijaksi-kurssiin. 

Hakijalla on oltava voimassaoleva lajiliiton vakuutus.

Valinta urheiluvalmennusohjelmaan

Esityksen urheiluvalmennusohjelmaan valittavista oppilaista tekee soveltuvuuskokeesta saatujen tulosten perusteella Hyökkälän koulun rehtori (urheiluvalmennuksen koordinaattori Tuusulassa) yhdessä Tuusulan yläkoulujen liikunnanopettajien kanssa. Urheiluvalmennusohjelmassa mukana olevien seurojen kanssa tehdään yhteistyötä hakuprosessin kaikissa vaiheissa. Päätökset urheiluvalmennusohjelmaan valitsemisesta tehdään vuosittain huhtikuussa. Varsinaisen päätöksen tekee kyseisen koulun rehtori.

Hyökkälän koulun ja Hyrylän koulukeskuksen urheiluvalmennusohjelmaan valitaan max. 22 oppilasta/luokka/vuosi.

Riihikallion koulun urheiluvalmennusohjelmaan valitaan max. 12 oppilasta/luokka/vuosi.

Kellokosken koulun urheiluvalmennusohjelmaan valitaan max. 22 oppilasta/luokka/vuosi.

Jokelan koulun urheiluvalmennusohjelmaan valitaan max. 22 oppilasta/luokka/vuosi.

Urheiluvalmennusohjelmaan valittavista oppilaista on noin puolet tyttöjä ja noin puolet poikia.