Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen julkaisi kesäkuussa Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan (Työsuojeluhallinnon julkaisuja 2/2021), jossa kerrotaan vastuista ja tyypillisistä vaaroista pientalotyömailla.

 

Opas on nyt ilmestynyt myös ruotsinkielisenä. Linkki ruotsinkieliseen oppaaseen työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa: Arbetarskyddshandbok för småhusbyggare (Arbetarskyddsförvaltningens publikationer 2/2021)