Ilmoita poissaoloista viipymättä

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa viipymättä luokanopettajalle Wilma-ilmoituksella. Sairaan lapsen paikka on kotona, jossa hänelle on myös taattava riittävä toipumisaika sairauden jälkeen.

Oppilaan sairaudesta tai muusta syystä johtuva yllättäen tullut poissaolo ilmoitetaan Wilman kautta. Wilman kautta voidaan myös anoa ylimääräistä vapaata, jos sellainen on tarpeen. Tämä tapahtuu Wilman hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Luokanopettaja voi myöntää vapaata enintään kolme vuorokautta. Tätä pidemmät loma-anomukset osoitetaan rehtorille. Rehtorin oppilaalle myöntämästä lomasta ei kulje automaattisesti tietoa luokanopettajalle. Huoltaja onkin velvollinen välittämään tiedon lapselleen myönnetystä lomasta tämän opettajalle.

Oppilas on velvollinen opiskelemaan hänelle myönnetyn ylimääräisen vapaan aikana. Opettaja ei anna ylimääräiselle lomalle tarkkaa listaa tehtävistä, vaan hän voi esimerkiksi kertoa aiheet, joita koulussa tänä aikana opiskellaan. Mikäli suinkin on mahdollista kannattaa perheen lomareissut pyrkiä tekemään koulujen loma-aikoina, sillä poissaolot tuovat aina omat haasteensa lapsen koulutyöhön.

Oppilaan ollessa poissa koulusta tulee oppilaan itse selvittää poissaolon aikana koulussa tehdyt koti- ja koulutehtävät esimerkiksi luokkakaverilta kysymällä. Taksilla kulkevan oppilaan tulee muistaa ilmoittaa poissaolostaan myös taksille. Lisäksi A2-kieltä opiskelevien oppilaiden tulee informoida kieltenopettajaa poissaolosta, jotta heitä ei odoteta tunneille turhaan.