• Kesätyösetelillä töihin

 • Kesätyöseteli työntekijälle

 • Kesätöitä kunnassa

Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä

Näin haet

 1. Hae kesätyöpaikkaa.
 2. Täytä nettihakemus työnantajan kanssa täällä
 3. Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 250 kpl ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15–20-vuotiaalle nuorelle.
 • Nuoren tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2021 aikana, mutta olla alle 21 vuotta työsuhteen lopussa.
 • Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
 • Työllistämisaika on touko-syyskuu, mutta jos kesäseteleitä jää jakamatta, seteliä voi hakea työsuhteeseen myös loka-marraskuun ajalle.
 • Setelin arvo on 200 euroa työllistettävää kohden vähintään 30 tuntia kestävältä työsuhteelta.
 • Yhdelle henkilölle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
 • Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5-10 kesätyöntekijää)
 • Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 8.2.2021. Setelihakemusten palautusaikaa jatketaan jonotusjärjestelmän avulla niin kauan kuin kaikki kesäseteleihin varatut määrärahat on käytetty, kuitenkin enintään 26.11.2021 saakka.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.

Kesätyösetelihakemuksen voi palauttaa 8.2.2021 alkaen. 

Kesätyösetelin maksatuslomakkeen löydät vasemmasta linkkipalkista toukokuun puolivälistä alkaen. Maksatusta voi hakea aina 26.11.2021 asti.

Kaikki kesätyösetelit 2021 on nyt myönnetty, mutta setelihakemuksia kannattaa laittaa tulemaan, sillä jo myönnettyjä kesäseteleitä vapautuu kesän ja syksyn mittaan, jos jo sovitut työsuhteet jäävät toteutumatta. Vuonna 2020 jokainen kesäseteliä hakenut, myös jonotuspaikoilta, saivat kesäsetelin, jos muut myöntämisen ehdot täyttyivät.

Lisätietoja kesätyöseteleistä antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen asiakaspalvelusihteeri, p. 040 314 3044.

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi ja maksatusta hakiessasi:

 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä), kuitenkin siten, että maksettava palkka on vähintään alalla noudatettavan työehto- sopimuksen minimitason mukainen (harjoittelu- tai koululaispalkka on ok, jos TES:ssä nämä määritelty). Palkkaus joko tunti- tai kuukausiperusteinen.
 • Palkaksi ei lasketa työmatkatukia, ateriakorvauksia sekä vuosilomakorvauksia. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).
 • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkatodistuksesta.
 • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. https://kesaduuni.org/tyonantajalle/tyonantajan-muistilista/

 

Tuusulan kunnan kesätyöpaikat

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15–19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa. 

Kesätyöt sijoittuvat koulujen loma-aikaan, kesä-elokuulle. Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon ja osa kuukauden mittaisia työsuhteita. Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 400 euroa ja kolmenkymmenen kalenteripäivän ajalta 850 euroa. 

Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. 

Voit hakea kunnan kesätyötä, jos täytät kesätyön hakuvuonna 15 vuotta.

Kesätyöpaikat ovat haettavissa helmikuussa. Tällä sivulla julkaistaan linkki kesätöiden hakulomakkeeseen, kun kesätyöhaku on auki.

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Henkilöstöpalvelut arpoo ensin kesätyötä hakeneiden joukosta haastatteluun pääsevät hakijat. Sen jälkeen kesätöitä tarjoavien työyksiköiden esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan huhtikuussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Lisätietoja kunnan kesätyöpaikoista antaa henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho, 040 314 3041 tai sinikka.aho@tuusula.fi.