• Kesätyösetelillä töihin

 • Kesätyöseteli työntekijälle

 • Kesätöitä kunnassa

Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä

Näin haet

 1. Hae kesätyöpaikkaa.
 2. Täytä nettihakemus työnantajan kanssa täällä
 3. Toimi nopeasti! Kesätyöseteleitä on jaossa 250 kpl+100 kpl asuntomessuyrittäjille ja ne jaetaan hakujärjestyksessä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15–25-vuotiaalle nuorelle.
 • Työsuhteen alkaessa nuoren on oltava täyttänyt jo 15 vuotta, mutta alle 26 vuotta työsuhteen lopussa.
 • Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
 • Työllistämisaika on touko-syyskuu, mutta jos kesäseteleitä jää jakamatta, seteliä voi hakea työsuhteeseen myös loka-marraskuun ajalle.
 • Setelin arvo on 200 euroa työllistettävää kohden vähintään 30 tuntia kestävältä työsuhteelta.
 • Yhdelle henkilölle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
 • Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5-10 kesätyöntekijää)
 • Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 10.2.2020. Setelihakemusten palautusaikaa jatketaan jonotusjärjestelmän avulla niin kauan kuin kaikki kesäseteleihin varatut määrärahat on käytetty, kuitenkin enintään 29.11.2020 saakka.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.

Kesätyösetelihakemuksen voi palauttaa 10.2.2020 alkaen täällä. Nettilomake avataan käyttäjille tuolloin.

Kesätyösetelin maksatuslomakkeen löydät vasemmasta alanurkasta. Maksatusta voi hakea aina 29.11.2020 asti.

(ensisijainen lomakkeen palautuskanava)

 • Paperiset hakemukset vain pyydettäessä
 • jättämällä täytetyn ja allekirjoitetun paperihakemuksen Tuusinfoon Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula tai
 • postittamalla täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen osoitteeseen Tuusulan kunta / Kesätyöseteli, PL 60, 04301 Tuusula
 • Kesätyöseteleitä voidaan myöntää 250 kpl + 100 kpl asuntomessutyöpaikoille. Lisätietoja kesätyöseteleistä antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen asiakaspalvelusihteeri, p. 040 314 3044.

Asuntomessutyöpaikkoihin olisi kesätyöseteleitä vielä 90kpl vapaana (23.7.2020) 

Setelihakemuksia kannattaa laittaa tulemaan, sillä jo myönnettyjä kesäseteleitä vapautuu kesän ja syksyn mittaan, jos jo sovitut työsuhteet jäävät toteutumatta. Vuonna 2019 jokainen kesäseteliä hakenut, myös jonotuspaikoilta, saivat kesäsetelin.  

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi:

 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä), kuitenkin siten, että maksettava palkka on vähintään alalla noudatettavan työehto- sopimuksen minimitason mukainen (harjoittelu- tai koululaispalkka on ok, jos TES:ssä nämä määritelty). Palkkaus joko tunti- tai kuukausiperusteinen.
 • Palkaksi ei lasketa työmatkatukia, ateriakorvauksia sekä vuosilomakorvauksia. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.-9. -luokkalaisten osalta).
 • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TES:in tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkatodistuksesta.
 • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. https://kesaduuni.org/tyonantajalle/tyonantajan-muistilista/

 

Tuusulan kunnan kesätyöpaikat

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15–19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa. 

Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon ja osa kuukauden mittaisia työsuhteita. Kesätyöt sijoittuvat kesä-heinäkuulle.

Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. 

Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 400 euroa ja kolmenkymmenen kalenteripäivän ajalta 850 euroa. 

Nuorten kesätyöpaikat ovat haettavissa 15.2.–14.3.2021. Linkki sähköiseen hakemukseen julkaistaan tässä, kun kesätyön haku alkaa.

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Henkilöstöpalvelut arpoo ensin kesätyötä hakeneiden joukosta haastatteluun pääsevät hakijat. Sen jälkeen kesätöitä tarjoavien työyksiköiden esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan huhtikuussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Lisätietoja kunnan kesätyöpaikoista antaa henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho, 040 314 3041 tai sinikka.aho@tuusula.fi.