Nuorten kesätyöllistäminen Tuusulassa

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä – kesätyösetelit

Kesän 2024 kesätyösetelit on jaettu. Voit edelleen jättää hakemuksen. Tällöin kesätyöhakemus asetetaan jonoon ja vapautuvia seteleitä jaetaan saapumisjärjestyksessä kesän mittaan. Aiempina vuosina melkein kaikki jonossa olleet ovat saaneet Tuusulan kunnan kesätyösetelin/-setelit. Tällä hetkellä kesätyösetelijono on melko pitkä, joten alkaa olla epätodennäköistä saada kesätyöseteli/-seteleitä kesälle 2024. 

Näin haet kesätyöseteliä

 • Hae kesätyöpaikkaa.
 • Täytä nettihakemus työnantajan kanssa (löytyy vasemmasta sivupalkista työpöytänäkymässä ja sivun alalaidasta mobiilinäkymässä.

Kesätyösetelin myöntämisen ehdot

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15–20-vuotiaalle nuorelle.
 • Nuoren tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2024 aikana, mutta olla alle 21 vuotta työsuhteen lopussa.
 • Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä yrityksen omistajalle tai muulle vastuuhenkilölle kuten toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenelle.
 • Työllistämisaika on touko-syyskuu, mutta jos kesätyöseteleitä jää jakamatta, seteliä voi hakea työsuhteeseen myös loka-marraskuun ajalle.
 • Setelin arvo on 200 euroa työllistettävää kohden vähintään 30 tuntia kestävästä työsuhteesta. Kahden setelin arvo on 400 euroa työllistettävää kohden vähintään 60 tuntia kestävästä työsuhteesta.
 • Yhdelle nuorelle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
 • Yksi työnantaja voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000 €) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5–10 kesätyöntekijää)
 • Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 5.2.2024 ja päättyy 31.10.2024. Setelihakemusten palautusaikaa voidaan jatkaa jonotusjärjestelmän avulla niin kauan kuin kaikki kesäseteleihin varatut määrärahat on käytetty, kuitenkin enintään 30.11.2024 saakka.
 • Sama nuori ei voi hyödyntää kesätyöseteliä sekä Tuusulan kunnan kesätyöpaikkaa. Jos käytät kesätyösetelin, et voi olla mukana Tuusulan kunnan kesätyöpaikka-arvonnassa.
 • Sama nuori ei myöskään voi hyödyntää kesätyöseteliä ja olla mukana kesäyrittäjäohjelmassa (4H ja Oppimo).
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä, jos työnantaja on jokin Tuusulan kunnan oma yksikkö. Kunta ei voi maksaa tukea itselleen.
 • Nuorelle myönnettyä seteliä ei voi siirtää toiselle työnantajalle. Jos aiottu kesätyöpaikka vaihtuu, alkuperäisen setelin voi perua ilmoittamalla työllisyyspalveluihin ja lähettää uuden kesätyösetelihakemuksen. Kaikki hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Huom! Nuorelle tulee ilmoittaa hakemuksessa oma sähköpostiosoite, ei esim. huoltajan sähköpostiosoitetta. Päätökset lähetetään tiedoksi sekä työnantajalle että nuorelle sähköpostitse.

Kesätyösetelin maksatuslomakkeen löydät vasemmasta linkkipalkista toukokuun puolivälistä alkaen. Maksatusta voi hakea aina 31.10.2024 asti. Jonotusajalla vapautuneita seteleitä voi hakea maksatukseen 30.11.2024 asti.

Lisätietoja kesätyöseteleistä antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen sihteeri, p. 040 314 3044 / tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.

Ohjeita työnantajalle

Huomioithan työsopimusta tehdessäsi ja maksatusta hakiessasi:

 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa vähintään 350 euroa vähintään 30 tuntia sisältävältä työjaksolta (1 seteli) ja 700 euroa vähintään 60 tuntia sisältävältä työjaksolta (2 seteliä), kuitenkin siten, että maksettava palkka on vähintään alalla noudatettavan työehto- sopimuksen minimitason mukainen (harjoittelu- tai koululaispalkka on ok, jos sellainen on TESissä määritelty. Vähintään palkan tulee 350 € suuruinen, mikäli muut edellä mainitut kriteerit täyttyvät). Palkkaus on joko tunti- tai kuukausiperusteinen.
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
 • Palkaksi ei lasketa työmatkatukia, ateriakorvauksia eikä vuosilomakorvauksia. Tukea ei voida maksaa niiltä ajanjaksoilta, jolloin nuoren työntekijän oppivelvollisuus on voimassa (esimerkiksi peruskoulujen lukuvuoden aikana 8.–9.-luokkalaisten osalta).
 • Työtuntien tulee ajoittua käytössä olevan TESin tai työsopimuslainsäädännön edellyttämällä tavalla. Alle 18-vuotiaiden osalta tulee noudattaa lakia nuorista työntekijöistä (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998).
 • Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen täytettyä maksatuslomaketta vastaan. Lomakkeeseen liitetään kopio kesätyöntekijän palkkatodistuksesta tai muusta tositteesta, josta ilmenee maksettu palkka ja tehdyt työtunnit tai työaika.
 • Kesätyöseteli myönnetään henkilökohtaisesti kesätyöntekijälle, ja näin ollen sitä ei voi siirtää yrityksessä työskentelevälle toiselle kesätyöntekijälle. 
 • Ohjeita kesätyöntekijöiden palkkaamiseen: https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esihenkilon-kesatyoopas/tyonantajan-muistilista/

Voit hakea myös Ukrainasta tulleelle tilapäistä suojelua saavalle, Tuusulassa majoittuvalle nuorelle kesätyöseteliä

 • 15–20-vuotias nuori pitää tunnistaa henkilötunnuksen ja kotikunnan perusteella. Henkilöllä on henkilötunnus oleskelulupakortilla, tämä pyydetään lähettämään valokuvana hakemuksen mukana
 • Kotimajoituksessa olevien  nuorten kohdalla tarvitsemme majoituspaikan varmistumiseen kotimajoittajan yhteystiedot ja syntymäajan, osoite varmistetaan kunnan osoiterekisteristä.

Lisätietoja tilapäistä suojelua saavien kesätyösetelien myöntämisestä saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen tyollisyyspalvelut@tuusula.fi.


Tuusulan kunta tukee nuoria yrittäjiä kesällä 2024

Tuusulan kunta tukee nuoria kesätyöllistämisessä myös kesäyrittäjyys-ohjelmin. Ohjelmaan haetaan mukaan omalla alustavalla yritysidealla. Ohjelman aikana saat koulutusta ja ohjausta oman yritysideasi kehittämiseen sekä toteuttamiseen käytännössä.

Kesäyrittäjä-ohjelmia tuottaa kaksi palveluntuottajaa, Tuusulan 4H-yhdistys ja Oppimo Oppimiskeskus Oy. Tuusulan 4H-yhdistyksen kesäyrittäjä-ohjelmaan on mahdollista hakea 15-25 vuotias ja Oppimon ohjelmaan 16-29 vuotias. 

Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus hakea kesäyrittäjäseteliä, joka mahdollistaa esimerkiksi yritystoiminnan alkuinvestoinnit. Yksi kesäyrittäjäseteli on 200 euron arvoinen.

Kesäyrittäjä-ohjelmien hakuaika alkaa 5.2.2024

Lisätietoja kesäyrittäjyysohjelmista ja hakulomakkeet löydät palveluntuottajien sivuilta. Voit hakea halutessasi mukaan molempiin tai vain toiseen ohjelmista. Voit kuitenkin tulla valituksi vain yhteen ohjelmaan.

Tuusulan 4H-yhdistys  tuusula.4h.fi
Oppimo  oppimo.fi/kesayrittaja

4H tuusula lapinakyva                         Business as Tuusula                           Oppimo - musta


Tuusulan kunnan kesätyöpaikat

Tuusulan kunta palkkaa tuusulalaisia 15–19-vuotiaita nuoria kesätöihin erilaisiin avustaviin tehtäviin. Kesätöitä on tarjolla eri puolilla kuntaa esimerkiksi päiväkodeissa, siivouksessa, ruokapalveluissa, puistoissa ja toimistoissa. 

Kesätyöt sijoittuvat koulujen loma-aikaan, kesä-elokuulle. Osa kesätyöpaikoista on kahden viikon ja osa neljän viikon mittaisia työsuhteita. Palkka on 14 kalenteripäivän ajalta 425 euroa ja 28 kalenteripäivän ajalta 850 euroa. Työaika on 6 tuntia päivässä ja 30 tuntia viikossa. 

Voit hakea kunnan kesätyötä, jos täytät kesätyön hakuvuonna 15 vuotta.

Tuusulan kunnan kesätyöpaikat ovat haettavissa 1.2.-29.2.2024. Kesätyöpaikkoja haetaan sähköisesti.

Hae kesätyöhön Tuusulan kunnalle täyttämällä sähköinen hakulomake osoitteessa Kesätyöhaku 2024 (linkki hakulomakkeeseen avautuu 1.2.2024).

Valinnat kunnan kesätyöpaikkoihin tehdään kahdessa vaiheessa. Henkilöstöpalvelut arpoo ensin kesätyötä hakeneiden joukosta haastatteluun pääsevät hakijat. Sen jälkeen kesätöitä tarjoavien työyksiköiden esimiehet haastattelevat arvotut hakijat ja valitsevat kesätyöntekijät haastateltujen joukosta. Kaikille hakijoille ilmoitetaan huhtikuussa, onko kesätyöarvonnassa onnistanut.

Lisätietoja kunnan kesätyöpaikoista antaa henkilöstönkehittäjä Sinikka Aho, 040 314 3041, sinikka.aho@tuusula.fi 

 

Huom! Kesätyösetelien myöntämisestä ja maksatuksesta lisätietoja antaa TuusInfo, 09 8718 3070, tuusinfo@tuusula.fi tai työllisyyspalvelujen sihteeri, p. 040 314 3044.