Haja-asutuksen vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelu

Tuusulan Vesi rakentaa vesihuoltoa haja-asutusalueen taajamiin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti, jos liittyjiä saadaan tarpeeksi.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016 (pdf)

Kehittämissuunitelman mukaiset tarvealueet: Kehittämisalueet ja taajamat 2016 (pdf-kartta)

Kiinteistökohtaisten järjestelmien osalta voi neuvontaa kysyä esimerkiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä

http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

tai puhelimella 044 767 1393.

Lähimmän vesihuoltolaitoksen vesijohdon ja viemärin sijainnin voi kysyä työtilauslomakkeen kautta www.tuusula.fi/vesityotilaus

Huhtariihen alueen vesihuolto

Alueelle on tehty liittymishalukkuuskysely talvella 2019. Liittymishalukkuus oli 75 %, joten hanke toteutetaan. Hankkeen laajuus tarkentuu suunnittelu edetessä. Pidämme aiheesta asukasillan talven 2020-21 aikana. Hanke toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2021 aikana.

Hornankallion alueen vesihuolto

Alueelle tehtiin liittymishalukkuuskysely syksyllä 2018. Kiinnostus vesi- ja viemärijohtoihin oli n. 40 %, joten Tuusulan Vesi ei toteuta hanketta. Hornankalliontiellä liittymishalukkuutta oli keskimääräistä enemmän, joten tuettu asukashanke voisi olla kannattava ratkaisu kiinteistökohtaisten järjestelmien uusimiseen verrattuna. Lisätietoja www.tuusula.fi/vesi_asukashankkeet

Nummen ja Rannikonmäen alueen vesihuolto

Nummen ja Rannikonmäen alueelle on lähetettiin liittymishalukkuuskysely tammikuussa 2017. Kiinnostus vesi- ja viemärijohtoihin koko alueella oli alle 30 %. Kiinteistöt, jotka olivat kiinnostuneita liittymään sijaitsivat hajallaan, eikä Tuusulan Vesi rakenna näin ollen vesi- ja viemäriverkostoa alueelle. Kiinnostuneet liittyjät voivat hakea tukea asukashankkeelle, jossa Tuusulan Vesi avustaa suunnittelussa ja toimittaa putkimateriaalit.

Vesihuollon toiminta-alueet haja-asutusalueella

Asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita kutsutaan haja-asutusalueiksi, mutta taajamia sijaitsee myös haja-asutusalueella. Vesihuoltolaki muuttui vuonna 2014 ja haja-asutusalueen liittymisvelvollisuus toiminta-alueella lieveni taajama-alueiden ulkopuolella. Tuusulan Veden toiminta-alueella sijaitsevat rakennukset ovat kaikki vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella. Toiminta-alueet on nähtävillä http://kartta.tuusula.fi