Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa päivitetään noin viiden vuoden välein. Suunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja kehitettäessä ja talousarviovalmisteluissa. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022 (pdf)

Kiinteistökohtaiset vesihuoltojärjestelmät

Kiinteistökohtaisten järjestelmien osalta voi neuvontaa kysyä esimerkiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä

http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

tai puh. 044 767 1393.