Haja-asutuksen vesihuolto

Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelu

Tuusulan Vesi rakentaa vesihuoltoa haja-asutusalueen taajamiin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti, jos liittyjiä saadaan tarpeeksi.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2016 (pdf)

Kehittämissuunitelman mukaiset tarvealueet: Kehittämisalueet ja taajamat 2016 (pdf-kartta)

Kiinteistökohtaisten järjestelmien osalta voi neuvontaa kysyä esimerkiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä

http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

tai puhelimella 044 767 1393.

Huhtariihen alueen vesihuolto

Alueelle on tehty liittymishalukkuuskysely talvella 2019. Liittymishalukkuus oli 75 %, joten hanke toteutetaan. Hankkeen laajuus tarkentuu suunnittelu edetessä. Pidämme aiheesta asukasillan vuoden 2021 aikana. Hanke toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan vuoden 2022 aikana.

Hornankallion alueen vesihuolto

Alueelle tehtiin liittymishalukkuuskysely syksyllä 2018. Kiinnostus vesi- ja viemärijohtoihin oli n. 40 %, joten Tuusulan Vesi ei toteuta hanketta. Hornankalliontiellä liittymishalukkuutta oli keskimääräistä enemmän, joten tuettu asukashanke voisi olla kannattava ratkaisu kiinteistökohtaisten järjestelmien uusimiseen verrattuna. Lisätietoja www.tuusula.fi/vesi_asukashankkeet

Nummen ja Rannikonmäen alueen vesihuolto

Nummen ja Rannikonmäen alueelle on lähetettiin liittymishalukkuuskysely tammikuussa 2017. Kiinnostus vesi- ja viemärijohtoihin koko alueella oli alle 30 %. Kiinteistöt, jotka olivat kiinnostuneita liittymään sijaitsivat hajallaan, eikä Tuusulan Vesi rakenna näin ollen vesi- ja viemäriverkostoa alueelle. Kiinnostuneet liittyjät voivat hakea tukea asukashankkeelle, jossa Tuusulan Vesi avustaa suunnittelussa ja toimittaa putkimateriaalit.

Vesihuollon toiminta-alueet haja-asutusalueella

Asemakaava-alueen ulkopuolisia alueita kutsutaan haja-asutusalueiksi, mutta taajamia sijaitsee myös haja-asutusalueella. Vesihuoltolaki muuttui vuonna 2014 ja haja-asutusalueen liittymisvelvollisuus toiminta-alueella lieveni taajama-alueiden ulkopuolella. Tuusulan Veden toiminta-alueella sijaitsevat rakennukset ovat kaikki vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella. Toiminta-alueet on nähtävillä http://kartta.tuusula.fi