Vesihuollon kehittäminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaa päivitetään noin viiden vuoden välein. Suunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan se toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kunnan eri toimintoja kehitettäessä ja talousarviovalmisteluissa. 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2022 (pdf)

Kiinteistökohtaiset vesihuoltojärjestelmät

Kiinteistökohtaisten järjestelmien osalta voi neuvontaa kysyä esimerkiksi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä

http://www.vhvsy.fi/sivut/jatevesineuvonta 

https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

tai puh. 044 767 1393.

Muut kehityshankkeet

Vuonna 2022 Tuusulan Vesi sai tukirahaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta viemäriylivuotojen ja niiden vaikutusten vähentämiseen. Hankkeessa toteutettiin tietojärjestelmien välisten rajapintojen avulla tilannekuvanäkymiä ja automatisoituja laskureita. Paremmalla tiedon hyödyntämisellä tähdätään viemäriylivuotojen ja sitä kautta vesistökuormituksen vähentämiseen.

Ylivuotojen vähentäminen - automaatiotiedon hyödyntäminen raportti 31.8.2022

Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 22 500 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisätietoja ohjelmasta https://ym.fi/vedenvuoro