Asumaan hyvän suuntaan – Asuntomessut Tuusulassa 2020

Faktoja

  • Alueen lämmityksestä 80% on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.  
  • Talojen yleisimmät lämmitysmuodot ovat poistoilmalämpöpumppu (30%), kaukolämpö (30%) ja maalämpö (20%). 
  • Alueella energiatehokkuutta koskevan määräystason alitus on keskimäärin 12 %. 
  • Fortum ja Tuusulan kunta ovat tarjonneet pientalorakentajille kierrätyspisteen rakennuspaikalla syntyvälle 11 eri jätelajille. 
  • Useaan alueen kohteeseen on asennettu aurinkopaneelit.
  • Alueelta löytyy sekä yksityisiä että julkisia sähköauton latauspisteitä.

Ympäristökysymykset ovat entistä tärkeämpiä elämiseen liittyvissä valinnoissa, ja ne näkyvät vahvasti vuoden 2020 Asuntomessuilla Tuusulan Rykmentinpuistossa. Tuusulan kunta, Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Fortum ovat kehittäneet yhdessä energiatehokasta rakentamista ja ympäristöystävällistä asumista, jotta jokainen meistä voi tulevaisuudessa tehdä entistä parempia ratkaisuja näiden saralla.  

Hyvän asumisen alue 

Kolmen merkittävän toimijan yhteistyön tavoitteena on ollut toteuttaa mahdollisimman ympäristöystävällinen ja energiatehokas asuinalue, jossa sekä rakentaminen että hyvä asuminen on mahdollista toteutua kestävällä tavalla.  

Alueella onkin toteutettu runsaasti kestävän ja hyvän arjen mahdollistavia käytännön ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä rakentajien ja rakennuttajien kanssa. Asuntomessujen aikana alueella pääsee tutustumaan yli kymmenen hehtaarin kokoiseen tulevaisuuden kyläkaupunkiin, jossa esitellään asumisen uudet palvelut ja yhteistyön tuloksena luodut modernit, energiatehokkaat ratkaisut. 

Paikallista energiaa, elinkaarenaikaista päästömittarointia ja muita ratkaisuja hyvän suuntaan  

Energia on ollut yksi Rykmentinpuiston suunnittelua keskeisesti ohjaavista teemoista. Rykmentinpuiston messualueella on saatavilla Fortumin hiilineutraalia kaukolämpöä. Läheisellä Järvenpään biovoimalaitoksella kaukolämpöä tuotetaan muun muassa muuhun käyttöön kelpaamattomasta metsähakkeesta sekä hevosen kuivikelannasta.  

Alueella asumisen aikana syntyvä hiilijalanjälki, ja samalla sähkölaskut, pysyvät pienenä energiatehokkailla ratkaisuilla ja käyttämällä uusiutuvia ja paikallisia energiamuotoja kuten aurinkoenergiaa. Alueelta löytyy myös sähköautojen latauspisteitä, joilla alueen asukkaita kannustetaan tekemään vastuullisempia liikkumiseen liittyviä valintoja.  

Rykmentinpuiston asuntomessualue on asuntojen koko elinkaarenaikaisten päästöjen mittaroinnissa edelläkävijä. Alueen jokaiseen taloon on teetetty hiilijalanjälki- ja hiilikädenjälkilaskelmat, ja alueella onkin kohteita, joiden hiilikädenjälki on suurempi kuin hiilijalanjälki. Asuntomessutaloista on myös koostettu energiatarinat, joilla kerrotaan energiaa säästävien ratkaisujen käytöstä.  

Koko alueelle on tehty myös oma energiaportaali, josta voi seurata asuntomessualueen kaukolämmön ja sähkön kulutusta sekä saada tietoa pientalon energiakulutuksesta. 

Koko alue on osoitus siitä, kuinka eri tahojen yhteistyön ja osaamisen avulla voidaan kehittää asumista ja siten ihmisten arkea yhä ympäristöystävällisempään suuntaan. 

 DJI_0786

Tervetuloa tutustumaan – ja asumaan hyvän suuntaan!