• Kestävä tulevaisuus- teema 2021-2022

  • Kestävä tulevaisuus- teema 2021-2022

  • Kestävä tulevaisuus- teema 2021-2022

Varhaiskasvatus

Tuusulassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa, joista perhe voi valita kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa ja avoimissa perhetuvissa yhdessä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä.

Toimintamme pohjautuu valtakunnalliseen, Tuusulan Varhaiskasvatussuunnitelmaan, Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma ja TaikaKultsuun.

Ohjeita huoltajille

Varhais-kasvatuksen asiakasmaksut

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakkaille

Yhteystiedot
Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen