Meidän koulu

Mikkolan koulu tarjoaa oppimisympäristön, jossa on tavoitteena luoda turvallinen, onnistumisen elämyksiä antava ja erilaisista yksilöistä koostuva yhteisö. Koulun omaleimaisuus ilmenee luokkatasoittain toteutettavana yhteistyönä.

 

Tuusulan opetuspalveluiden strategiassa määritelty toiminta-ajatus: Opetustoimi tuottaa monipuolisia ja korkealaatuisia koulutuspalveluja niitä jatkuvasti kehittäen. Opetustoimi tukee oppijan mahdollisuutta hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Samalla annetaan valmiudet uuden luomiseen sekä ajattelun ja toimintatapojen uudistamiseen. Päämääränä on kehittää sivistyksellistä pääomaa, lisätä tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä, siirtää kulttuuriperintöä ja myönteistä arvoperustaa sukupolvelta toiselle, sekä lisätä tietoa yhteiskunnassa vaikuttavista arvoista.

 

Valtakunnallinen opetussuunnitelma 

Tuusulan opetussuunnitelma

OPS toiminta-alueittain

 

A-B -luokat

Toiminta on luokkamuotoista opetusta, jossa noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Opetusta voidaan ns. Tuusulan tukipolkua käyttäen yksilöllistää oppilaan oppimis- ja toimintaedellytyksiä vastaaviksi. Oppilas on joko yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä.

D-luokat

Toiminta on luokkamuotoista erityisopetusta, oppilaita luokassa on enintään 6. Luokissa on opettajien lisäksi psykiatrisia sairaanhoitajia. D -luokilla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, jota yksilöllistetään oppilaan oppimis- ja toimintaedellytyksiä vastaavaksi.

E-luokat

Toiminta on luokkamuotoista erityisopetusta oppilaille, joilla on vaikeuksia sopeutua yleisopetuksen perusryhmään. Luokassa on enintään 10 oppilasta. E-luokilla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa.

F-, G- ja H-luokat

Opetus on kehitysvammaisille ja autismin kirjon oppilaille järjestettyä erityisopetusta, jossa oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. Opetus toteutetaan oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien pohjalta kuitenkin niin, että F- ja G-luokilla noudatetaan peruskoulun oppiainejakoa. H-luokilla ainejaon korvaavat toiminta-alueet (motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäisten toimintojen taidot). Opetus toteutetaan F-luokilla luokkamuotoisena eriyttäen kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Luokassa on enintään 10 oppilasta. G- ja H-luokilla opetus on pääsääntöisesti yksilöopetusta ja oppilaiden yksilöllisistä tavoitteista rakentuvaa ryhmäopetusta. Luokilla on enintään 6 oppilasta.