• Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

      Tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

YHTEYSTIEDOT

Vs. toimialasihteeri Pia Järvenpää
p. 040 314 3402

Rehtorit

Koulusihteerit


Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (1.-31.3.). Keskitetyn hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet vuorot ovat haettavissa alla kohdissa Liikuntasalit ja Muut koulutilat mainitulla tavalla. 

Keskitetyn hakuajan alkamisesta tiedotetaan helmikuun/maaliskuun vaihteessa kunnan verkkosivustolla julkaistavassa kuulutuksessa, tiedotteessa ja Tuusulan kunnan sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).

Keskitettynä hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien rehtorien toimesta. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä, liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2019-2020 (ajalle 8.8.2019-30.5.2020) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 1.-31.3.2019 ensisijaisesti sähköisesti Timmi-tilavarausohjelman kautta. 

Ohjeet Timmi-tilavarausohjelmaan rekisteröitymisestä, kirjautumisesta ja varaushakemuksen teosta löytyvät pikaohjeesta (avautuu Pdf-tiedostona).

Voit hakea liikuntasalin käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen täyttämällä tulostettava koulutilan käyttöhakemus ja palauttamalla sen haettavan koulun rehtorille. Tarkastele koulujen liikuntasalien varaustilannetta Koulut alueittain -sivulla.

Mikäli liikuntasalivuoron sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, käytettävissä on tulostettava koulutilan käyttöhakemus (myös keskitettynä hakuaikana). Palautusosoite on löydettävissä alta Muut koulutilat -kohdan alta.

Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2019-2020 (ajalle 8.8.2019-31.5.2020) ovat haettavissa keskitettynähakuaikana 1.-31.3.2019 tulostettavalla koulutilan käyttöhakemuksella.

Hakemus palautetaan osoitteella:
Tuusulan kunta
Sivistyksen toimialue
PL 60
04301 Tuusula
tai tuomalla sen Tuusulan kunnantalolle (os. Hyryläntie 16, 04300 Tuusula).

Voit hakea muun koulutilan käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen toimittamalla hakemuksen (linkki hakemukseen on yläpuolella) haetun koulun rehtorille

Neuvottelutilaisuudet

Koulutilojen lukuvuoden kestäviä vakiovuoroja keskitettyinä hakuaikoina hakeneiden tahojen yhteyshenkilöillä on mahdollisuus tutustua vakiovuorojen jakoluonnoksiin Etelä-Tuusulassa ja Pohjois-Tuusulassa järjestettävissä neuvottelutilaisuuksissa.

Lukuvuoden 2019-2020 jakoluonnosten neuvottelutilaisuudet ovat seuraavasti:

Pohjois-Tuusulan neuvottelutilaisuus (Pohjois-Tuusulan kouluihin hakeneet) tiistaina 23.4.2019 klo 18.00 Jokelan koulukeskus (Jyvätie 13, 05400 Jokela)

  • Tila: kirjastoluokka

Etelä-Tuusulan neuvottelutilaisuus (Etelä-Tuusulan kouluihin hakeneet) keskiviikkona 24.4.2019 klo 18.00 Tuusulan kunnantalo (Hyryläntie 16, Tuusula)

  • Tila: valtuustosali

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:
vs. toimialasihteeri Pia Järvenpää 
puhelin: 040 314 3402

sähköposti: tilavaraus(at)tuusula.fi

 

 


Sivu päivitetty: 7.12.2018