• Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

      Tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

YHTEYSTIEDOT

TuusInfo
p. 09 8718 3070 tai tuusinfo(at)tuusula.fi

Rehtorit

Koulusihteerit


Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (1.-15.3.). Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa. Keskitetyn hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet vuorot ovat haettavissa alla kohdissa Liikuntasalit ja Muut koulutilat mainitulla tavalla. 

Keskitetyn hakuajan alkamisesta tiedotetaan helmikuun/maaliskuun vaihteessa kunnan verkkosivustolla julkaistavassa kuulutuksessa, tiedotteessa ja Tuusulan kunnan sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).

Keskitettynä hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien rehtorien toimesta. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä, liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2020-2021 (ajalle 12.8.2020-5.6.2021) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 1.-15.3.2020 ensisijaisesti sähköisesti Timmi-tilavarausohjelman kautta. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Ohjeet Timmi-tilavarausohjelmaan rekisteröitymisestä, kirjautumisesta ja varaushakemuksen teosta löytyvät pikaohjeesta Pikaohje Timmin käyttöön (avautuu Pdf-tiedostona).

Voit hakea liikuntasalin käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen täyttämällä tulostettava koulutilan käyttöhakemus ja palauttamalla sen haettavan koulun rehtorille. Tarkastele koulujen liikuntasalien varaustilannetta Koulut alueittain -sivulla.

Mikäli liikuntasalivuoron sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, käytettävissä on tulostettava koulutilan käyttöhakemus (myös keskitettynä hakuaikana). Palautusosoite on löydettävissä alta Muut koulutilat -kohdan alta.

Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2020-2021 (ajalle 12.8.2020-5.6.2021) ovat haettavissa keskitettynähakuaikana 1.-15.3.2020 tulostettavalla koulutilan käyttöhakemuksella. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Hakemus palautetaan osoitteella
Tuusulan kunta
Tuusinfo
PL 60
04301 Tuusula
tai skannataan osoitteeseen tuusinfo(at)tuusula.fi .

Voit hakea muun koulutilan käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen toimittamalla hakemuksen (linkki hakemukseen on yläpuolella) haetun koulun rehtorille

Neuvottelutilaisuudet

Tuusulan kunnan liikuntatilojen vakiovuorojaon neuvottelutilaisuudet kunnantalolla ja Jokelan koulukeskuksella on koronavirusrajoitusten vuoksi peruttu
ja vakiovuo
rojen jakoluonnosten julkaisu ja muutoksenhaku järjestetään sähköisenä ajalla 1. - 7.4.2020. 

Vakiovuorojen jakoluonnoksiin voi tutustua alueittain alla olevista linkeistä
Tuusula eteläinen 
Tuusula pohjoinen 

Muutoksia luonnoksen vuoroihin voi hakea sähköisellä lomakkeella. Muutoksenhakuaika on 1. - 7.4.2020, alla linkki lomakkeeseen.   
Muutoksenhakulomake  

Toivomme, että seurat keskustelevat keskenään vuorojen muutoksista. Jos keskusteluissa päädytään vuorojen muutoksiin, tulee asiasta lähettää sähköposti osoitteeseen pia.jarvenpaa(at)tuusula.fi. Viestin vastaanottajiin on liitettävä muutoksen mukana olleet yhteyshenkilöt. 
 
Jos varaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä lomaketta, voi asiasta olla yhteydessä Sivistyksen toimialueelle p. 040 314 3402. 

Lisätietoja vakiovuorojen jakoluonnoksista antaa 
Vapaa-aikapalvelut p. 040 314 2222 
Sivistyksen toimialue p. 040 314 3402 

 

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:
Tuusinfo
p. 09 8718 3070 tai tuusinfo(at)tuusula.fi


Siirry varaamaan muita liikuntatiloja.

 

 


Sivu päivitetty: 17.1.2020