• Koulutilat ilta- ja viikonloppukäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

YHTEYSTIEDOT

Kirjaudu ohjelmaan tai selaile kirjautumatta

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:

TuusInfo
Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Sähköposti: tuusinfo@tuusula.fi
Puh. 09 8718 3070

Näin varaat tiloja

 

Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (4.-17.3.2024). Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa. Keskitetyn hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet vuorot ovat haettavissa alla kohdissa Liikuntasalit ja Muut koulutilat mainitulla tavalla. 

Keskitetyn hakuajan alkamisesta tiedotetaan helmi/maaliskuun vaihteessa kunnan verkkosivustolla julkaistavassa kuulutuksessa, tiedotteessa ja Tuusulan kunnan sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).

Hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintoyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä, liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2024-2025 (ajalle 12.8.2024-23.5.2025) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 4.-17.3.2024 Timmi-tilavarausohjelman kautta. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Voit hakea vapaaksi jääneitä liikuntasalin käyttövuoroja myös hakuajan jälkeen tilavarausohjelman kautta. Hakemus tulee tehdä vähintään viikkoa ennen toivottua varausajankohtaa. Tarkastele koulujen liikuntasalien varaustilannetta Koulut alueittain -sivulla.

Mikäli liikuntasalivuoron sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, olethan yhteydessä TuusInfoon

Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2024-2025 (ajalle 12.8.2024-23.5.2025) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 4.-17.3.2024 tulostettavalla Koulutilan käyttöhakemus. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Hakemus palautetaan osoitteella
Tuusulan kunta
Tuusinfo
PL 60
04301 Tuusula
tai skannataan osoitteeseen tuusinfo(at)tuusula.fi .

Voit hakea muun koulutilan käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen. Osa koulujen tiloista löytyy Timmi tilavarausjärjestelmästä. Jos tilaa ei löydy, voit  toimittaa paperihakemuksen (linkki hakemukseen on yläpuolella) haetun koulun rehtorille. Hakemus tulee tehdä vähintään viikkoa ennen toivottua varausajankohtaa.

Muutoksenhakuaika

Vakiovuorojen jakoluonnosten julkaisu ja muutoksenhaku järjestetään sähköisenä ajalla 9 - 15.4.2024. 

Vakiovuorojen jakoluonnoksiin voi tutustua alla olevista linkeistä ajalla 9-15.4.2024.

Keuda jakoluonnos 24-25

Uimahalli jakoluonnos 24-25

Luonnoksen vuoroihin voi hakea muutosta sähköpostitse tuusinfo@tuusula.fi. Viestissä tulee olla vuoron hakijan yhteystiedot selkeästi.  Muutoksenhakuaika on 9. - 15.4.2024. Toivomme, että seurat keskustelisivat keskenään vuorojen muutoksista mikäli mahdollista. Jos keskusteluissa päädytään vuorojen muutoksiin, tulee asiasta lähettää sähköposti TuusInfoon.

Mikäli varaaja ei tarvitsekaan jakoluonnoksessa olevaa varattua vuoroaan, tämä tulee myös ilmoittaa.

Jos varaajalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköpostia, voi asiasta olla yhteydessä Tuusinfoon p. 09 8718 3070.

Lisätietoja vakiovuorojen jakoluonnoksista antaa vapaa-aikapalvelut p. 040 314 2222. 

Lopulliset vuoropäätökset toimitetaan hakijoille toukokuun puoleenväliin mennessä.

Siirry varaamaan vapaa-aikapalveluiden liikuntatiloja.
Päiväkotitilojen hinnasto ja hakemuslomake.
Koulujen keittiöiden ja Rykmentinpuiston ruokalan hinnoittelusta ja varauksista vastaa ruokapalvelut

 

 

 


Sivu päivitetty: 9.2.2023