• Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

    Tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

Yhteystiedot

Toimialasihteeri Pia Visti-Korhonen

Rehtorit

Koulusihteerit

Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (1.-31.3.).

Keskitettynä hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien rehtorien toimesta. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2017–2018 (ajalle 10.8.2017–2.6.2018) ovat haettavissa keskitettynä
hakuaikana 1.–31.3.2017 ensisijaisesti sähköisesti
Timmi-tilavarausohjelman kautta. Hakuohjeet päivitetään tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Jos haet liikuntasalin käyttövuoroa kesken lukuvuoden 2016-2017, käytettävissäsi on tulostettava koulutilan käyttöhakemus. Palauta täytetty hakemus haetun koulun rehtorille.

Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2017–2018 (ajalle 10.8.2017-2.6.2018) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 1.-31.3.2017 tulostettavalla koulutilan käyttöhakemuksella.

Hakemuksen palautusosoite keskitettynä hakuaikana:
Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
PL 60
04301 Tuusula

J
os haet muun koulutilan käyttövuoroa kesken lukuvuoden 2016-2017, käytettävissäsi on edellä mainittu tulostettava koulutilan käyttöhakemus. Palauta täytetty hakemus haetun koulun rehtorille.

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta

toimialasihteeri Pia Visti-Korhonen
sähköposti: tilavaraus(at)tuusula.fi