• Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

      Tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

YHTEYSTIEDOT

Tuusinfo
p. 09 8718 3070 tai tuusinfo(at)tuusula.fi

Rehtorit

Koulusihteerit


Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (1.-15.3.). Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa. Keskitetyn hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet vuorot ovat haettavissa alla kohdissa Liikuntasalit ja Muut koulutilat mainitulla tavalla. 

Keskitetyn hakuajan alkamisesta tiedotetaan helmikuun/maaliskuun vaihteessa kunnan verkkosivustolla julkaistavassa kuulutuksessa, tiedotteessa ja Tuusulan kunnan sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter).

Keskitettynä hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien rehtorien toimesta. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä, liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2020-2021 (ajalle 12.8.2020-5.6.2021) ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana 1.-15.3.2020 ensisijaisesti sähköisesti Timmi-tilavarausohjelman kautta. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Ohjeet Timmi-tilavarausohjelmaan rekisteröitymisestä, kirjautumisesta ja varaushakemuksen teosta löytyvät pikaohjeesta (avautuu Pdf-tiedostona).

Voit hakea liikuntasalin käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen täyttämällä tulostettava koulutilan käyttöhakemus ja palauttamalla sen haettavan koulun rehtorille. Tarkastele koulujen liikuntasalien varaustilannetta Koulut alueittain -sivulla.

Mikäli liikuntasalivuoron sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, käytettävissä on tulostettava koulutilan käyttöhakemus (myös keskitettynä hakuaikana). Palautusosoite on löydettävissä alta Muut koulutilat -kohdan alta.

Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2020-2021 (ajalle 12.8.2020-5.6.2021) ovat haettavissa keskitettynähakuaikana 1.-15.3.2020 tulostettavalla koulutilan käyttöhakemuksella. Huomaathan, että hakuaika on kaksi viikkoa.

Hakemus palautetaan osoitteella
Tuusulan kunta
Tuusinfo
PL 60
04301 Tuusula
tai skannataan osoitteeseen tuusinfo(at)tuusula.fi .

Voit hakea muun koulutilan käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen toimittamalla hakemuksen (linkki hakemukseen on yläpuolella) haetun koulun rehtorille

Neuvottelutilaisuudet

Koulutilojen lukuvuoden kestäviä vakiovuoroja keskitettyinä hakuaikoina hakeneiden tahojen yhteyshenkilöillä on mahdollisuus tutustua vakiovuorojen jakoluonnoksiin Etelä-Tuusulassa ja Pohjois-Tuusulassa järjestettävissä neuvottelutilaisuuksissa.

Lukuvuoden 2020-2021 jakoluonnosten neuvottelutilaisuudet ovat seuraavasti:

Pohjois-Tuusulan neuvottelutilaisuus (Pohjois-Tuusulan kouluihin hakeneet) keskiviikkona 1.4.2020 klo 18.00 Jokelan koulukeskus (Jyvätie 13, 05400 Jokela)

  • Tila: kirjastoluokka

Etelä-Tuusulan neuvottelutilaisuus (Etelä-Tuusulan kouluihin hakeneet) keskiviikkona 2.4.2020 klo 18.00 Tuusulan kunnantalo (Hyryläntie 16, Tuusula)

  • Tila: valtuustosali

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta:
Tuusinfo
p. 09 8718 3070 tai tuusinfo(at)tuusula.fi

 

 


Sivu päivitetty: 17.1.2020