• Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

    Tiloja harrastus- ja kokoontumiskäyttöön

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

YHTEYSTIEDOT

Toimialasihteeri Pia Visti-Korhonen

Rehtorit

Koulusihteerit

AJANKOHTAISTA

Uudet maksuperusteet astuvat voimaan 1.1.2018.

Yleistä hakemisesta

Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset käyttövuorot seuraavalle lukuvuodelle ovat haettavissa keskitettynä hakuaikana (1.-31.3.). Keskitetyn hakuajan jälkeen vapaaksi jääneet vuorot ovat haettavissa alla kohdissa Liikuntasalit ja Muut koulutilat mainitulla tavalla. 

Keskitetyn hakuajan alkamisesta tiedotetaan helmikuun/maaliskuun vaihteessa paikallislehdessä ja kunnan verkkosivustolla julkaistavassa kuulutuksessa sekä tiedotteena.

Keskitettynä hakuaikana saapuneista hakemuksista tehdään päätös kasvatus- ja sivistystoimen kehittämis- ja hallintyksikössä toukokuun puoleen väliin mennessä. Vapaaksi jääneitä vuoroja myönnetään kesästä lähtien rehtorien toimesta. 

Käyttövuoroja voivat hakea kunnan omat toiminnot, kansalaisopistot, rekisteröidyt urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt, yksityiset henkilöt sekä rekisteröimättömät ryhmät. Vuorojaossa käytetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia jakoperusteita. Hakijaa pyydetään tutustumaan ennen vuoron hakemista kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamiin maksuperusteisiin ja maksuihin.

Lue lisää koulutilojen käytöstä, liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.

Liikuntasalit

Koulujen liikuntasalien käyttövuorot lukuvuodelle 2017–2018 (ajalle 10.8.2017–2.6.2018) olivat haettavissa keskitettynä
hakuaikana 1.–31.3.2017 ensisijaisesti sähköisesti
Timmi-tilavarausohjelman kautta. Ohjeet Timmi-tilavarausohjelmaan rekisteröitymisestä, kirjautumisesta ja varaushakemuksen teosta löytyvät pikaohjeesta (avautuu Pdf-tiedostona).

Voit hakea liikuntasalin käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen täyttämällä tulostettava koulutilan käyttöhakemus (voimassa 31.12.2017 asti)/ koulutilan käyttöhakemus (voimassa 1.1.2018 lähtien) ja palauttamalla sen haettavan koulun rehtorille. Tarkastele koulujen liikuntasalien varaustilannetta Koulut alueittain -sivulla.

Mikäli liikuntasalivuoron sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, käytettävissä on tulostettava koulutilan käyttöhakemus (myös keskitettynä hakuaikana).


Muut koulutilat

Muiden koulutilojen (luokkatilat, ruokasalit jne.) käyttövuorot lukuvuodelle 2017–2018 (ajalle 10.8.2017-2.6.2018) olivat haettavissa keskitettynä hakuaikana 1.-31.3.2017 tulostettavalla koulutilan käyttöhakemuksella (voimassa 31.12.2017 asti)/ koulutilan käyttöhakemuksella (voimassa 1.1.2018 alkaen).

Voit hakea muun koulutilan käyttövuoroa myös hakuajan jälkeen toimittamalla hakemuksen (linkki hakemukseen on yläpuolella) haetun koulun rehtorille

Neuvottelutilaisuudet

Koulutilojen lukuvuoden kestäviä vakiovuoroja keskitettyinä hakuaikoina hakeneiden tahojen yhteyshenkilöillä on mahdollisuus tutustua vakiovuorojen jakoluonnoksiin Etelä-Tuusulassa ja Pohjois-Tuusulassa järjestettävissä neuvottelutilaisuuksissa. Neuvottelutilaisuuksien, jotka järjestetään ennen lopullisen vuorojakopäätöksen tekoa, ajankohdat ovat nähtävillä vuosittain julkaistavassa hakuajan alkamisesta tiedottavassa kuulutuksessa, tiedotteessa ja tällä sivulla.

Lisätietoja koulutilojen hakemisesta

toimialasihteeri Pia Visti-Korhonen
sähköposti: tilavaraus(at)tuusula.fi


Sivu päivitetty: 12.12.2017