Vakiovuorojen myöntäminen ja jakoperusteet

Luovutettaessa Tuusulan koulujen liikuntatiloja ja muita koulutiloja ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan seuraavia kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita:

 1. Tuusulan kunnan koulujen liikuntasalien ja muiden koulutilojen säännölliset lukuvuoden jatkuvat vakiovuorot seuraavalle lukuvuodelle julistetaan haettavaksi vuosittain 31.3. mennessä. Päätös myönnettävistä vakiovuoroista toimitetaan hakijoille 15.5. mennessä. Vapaaksi jääneitä vakiovuoroja voi tiedustella 16.5. lähtien Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimesta.
 2. Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, otetaan huomioon tilat ja varustus kunkin lajin harrastamisen kannalta. Joidenkin lajien käyttövuoroja keskitetään määrättyihin liikuntasaleihin.
 3. Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, hakijoihin noudatetaan seuraavaa järjestystä:
  1. koulun toiminta
  2. kasvatus- ja sivistystoimen toiminta
  3. rekisteröityjen tuusulalaisten toimijoiden ryhmät ja ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät (huomioiden lasten ja nuorten toiminta)
  4. tuusulalaiset rekisteröimättömät ryhmät
  5. liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen ja ulkopaikkakuntalaiset
 4. Yksittäiset koulujen liikuntasalien ja muiden tilojen käyttövuorot on haettavissa lukuvuoden aikana koulun rehtorilta koulutilojen käyttöhakemuksella viimeistään kuukautta ennen käyttöajankohtaa. Rehtorin kirjallinen päätös toimitetaan hakijalle viimeistään kahta viikkoa ennen vuoron toteutumista.
 5. Koulujen loma-aikoina koulutilojen käyttö on mahdollista sovittaessa siitä ao. koulun rehtorin kanssa.
 6. Koulutiloja myönnettäessä ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan lautakunnan vahvistamia koulutilojen käyttökorvauksia.

  Lisätietoja koulujen liikuntasalien koosta ja käyttömahdollisuuksista.