Kehittämissuunnitelma

Sivistyksen toimialueen työtä kuntastrategian lisäksi määrittävät kehittämissuunnitelmat; kasvun ja oppimisen kehittämissuunnitelma ja kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämissuunnitelma. Suunnitelmiin on konkretisoitu tarkemmat pidemmän aikavälin tavoitteet opetuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseksi. Kehittämissuunnitelmia päivitetään voimassa olevan strategian mukaan.

Kasvun ja koulutuksen Kehittämisen suunnitelma 2019-2022

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelma 2018-2021