Kaduille ja yleisille alueille myönnettävät luvat

Kaikki katu-ja yleisiä alueita koskevat lupahakemukset tai neuvontapyynnöt käsitellään Lupapiste-palvelussa. Näitä lupia ovat esimerkiksi:

  • Sijoittamissopimukset (johdot, laitteet, rakenteet)
  • Kaivuluvat (kaivutyöt katu-tai puistoalueilla)
  • Liitoskohtalausunnot (rakentamishankkeisiin vaadittava liitostiedot vesi, viemäri- ja sadeviemäriin sekä katukorko)
  • Yleisten alueiden käyttöluvat (mainokset, katualueen käyttö tapahtumiin yms)

Liitoskohtalausunnon hakeminen

Liitoskohtalausunto on oma erillinen lupansa. Lausunnon voi hakea ennen rakennusluvanhakemusta. Rakennuslupavaiheessa hakija lisää liitoskohtalausuntopäätöksen liitteenä saatavan kartan vesihuollon liitoksista rakennusluvan liitteeksi.

Kaivuluvat

Kaivulupa vaaditaan aina kun kaivetaan katu- tai puistoalueella. Kaivuluvasta löytyy lisätietoja alla olevista ohjeista ja tarvittaessa tietoja antaa myös tiemestari(at)tuusula.fi.

Sijoittamissopimukset

Sijoittamissopimukset johdoille ja laitteille ovat hakijalle maksuttomia. Sen sijaan sijoittamissopimukset yleisten alueiden käyttöön sekä kaivuluvat on maksullisia. Huomioittehan, että muuntamoille tulee hakea 2 erillistä lupaa: sijoittamissopimus yhdyskuntatekniikasta ja rakennuslupa rakennusvalvonnasta.

Yleisten alueiden luvat

Yleisille alueille myönnettävät luvat ovat pääosin maksullisia, kts oheinen taksa (sijoittamissopimusohje). Yleisille alueille myönnetään lupia mm. mainontaan ja katualueen käyttöön tapahtumissa.

Lupahakemukset tulee tehdä 21 päivää ennen suunniteltuja toimenpiteitä.

Huomioittehan, jos hakemukseen sisältyy ELY-keskuksen hallinnoimia alueita, kannattaa lupa hakea  1-2 kk toimenpiteitä.

Neuvontapyynnöt

Katu-tai puistoalueisiin liittyvät neuvontapyynnöt suositellaan lähettämään Lupapiste-palvelun kautta, tarvittaessa neuvontapyynnöt voidaan muuttaa varsinaisiksi hakemuksiksi. Alla ohjeet hakemusten ja neuvontapyyntöjen laatimiseen.

 


Ohjeet:

Asiointi Lupapistepalvelussa, neuvontapyyntö, Lupapiste palvelussa (pdf)

Sijoittamissopimusohje (pdf)

  • johtojen ja laitteiden sijoittamisen ohjeistus
  • yleisten alueiden käyttömaksu ohjeistus ja hinnoittelu (mainokset, katualueen käyttö tapahtumiin yms)

Liitoskohtalausunto ohje (pdf)

Kaivutyöohje (pdf)

Kaivulupataksa (pdf) 

Uudet ohjeet 1.3.2017 alkaen:

Kaivutyöohje 2017

Sijoittamissopimusohje 2017