Kaduille ja yleisille alueille myönnettävät luvat sekä liitoskohtalausunnot

Yleisten alueiden, kuten katujen, jalkakäytävien, pyöräteiden, katuviheralueiden ja puistoalueiden, käyttäminen edellyttää aina kunnan hyväksyntää. Osa luvista on maksullisia, osa maksuttomia.

Palvelemme rakentajia antamalla katujen korkeustiedot. Valmistelemme katualueille kaapeleitaan ja laitteitaan sijoittavien energia- ja puhelinlaitosten sijoittamissopimushakemukset.

Liitoskohtalausuntoasiat: käsitellään Lupapistepalvelun kautta. Liitoskohtalausunto on oma erillinen hakemuksensa. Ohje liitoskohtalausunnon hakemiseen.

 

Kaikki lupahakemukset ja neuvontapyynnöt käsitellään Lupapiste-palvelussa.

 

Hakemuksiin tarvittava karttamateriaali

Hakemuksessa tarvittavia karttoja samoin kuin tiedot kunnan omistamien tai hallinnoimien johtojen ja laitteiden sijainnista voi tilata teknisen palvelupisteen asiakaspalvelusta:

  • Sähköpostilla: rakennusvalvonta@tuusula.fi
  • Puhelimitse p. 040 314 3144

Huomioittehan, että lupahakemusten taustalle tarvittava karttamateriaali on maksullista. Tarkemmat hintatiedot löytyvät täältä.

Kartta-aineiston käyttöön löytyy oikeasta sivupalkista lisäohjeistusta (pohjakartan värin muuntaminen ja kaavakartan viivojen saaminen näkyviin oikealla tavalla). Kunta ei ko. ohjeistuksen lisäksi anna karttaohjelmiston käyttöön neuvoja, vaan hakijan tulee itse hankkia tarvittava koulutus karttaohjelmiston käyttöön.

Hakemusten käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on 21 päivää siitä, kun hakemus on hyväksytysti otettu vastaan (liitteet todettu asianmukaisiksi). Lausuntopyynnöt ja täydennyspyynnöt voivat pidentää käsittelyaikaa. Lisäksi mikäli hakemusalue on laajempi kuin sijoittamissopimusohjeessa on ohjeistettu (15 ha), niin sekin vaikuttaa käsittelyaikaan.

 Liitoskohtalausunnot

Liitoskohtalausunto tarvitaan talonrakennushankkeissa. Liitoskohtalausuntoon sisältyy vaadittavat liitostiedot vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadeviemäriin sekä katukorko. Liitoskohtalausunto on oma erillinen lupahakemuksensa. Lausunnon voi hakea ennen rakennuslupanhakemusta. Rakennuslupavaiheessa hakija lisää liitoskohtalausuntopäätöksen liitteenä saatavan kartan vesihuollon liitoksista rakennusluvan liitteeksi. Liitoskohtalausunto on maksuton.

Huom! Kunnalta ostetun omakotitalotontin yhteydessä liitoskohtalausuntoa ei tarvitse hakea, vaan hakija saa ko. aineiston automaattisesti tonttikauppojen jälkeen.

Katuluvat

Katulupa vaaditaan aina kun kaivetaan kunnan kunnossapidossa olevalla katu/tiealueella. Katuluvasta löytyy lisätietoja alla olevista ohjeista ja tarvittaessa tietoja antaa myös tiemestari(at)tuusula.fi.

Sijoittamissopimukset

Sijoittamissopimukset johdoille ja laitteille ovat hakijalle maksuttomia. Sen sijaan sopimusten liitteeksi tarvittava karttamateriaali on maksullista. Huomioittehan, että muuntamoille tulee hakea 2 erillistä lupaa: sijoittamissopimus yhdyskuntatekniikasta (tai kunnan omistamalle tontille kaavassa osoitetulle muuntamon paikalle maankäytöstä) ja rakennuslupa rakennusvalvonnasta.

Huom. Sijoittamissopimusten hakemuskarttojen taustalla tulee olla seuraavat kartat: kunnan pohjakartta, kaavakartta sekä Tuusulan Veden johtokartta.

Yleisten alueiden luvat

Yleisten alueiden käyttölupia tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: mainosten asettaminen katualueelle ja katualueen käyttö tapahtumiin.

Yleisille alueille myönnettävät luvat ovat pääosin maksullisia, kts oheinen taksa (sijoittamissopimusohje). 

Lupahakemukset tulee tehdä 21 päivää ennen suunniteltuja toimenpiteitä.

Huomioittehan, jos hakemukseen sisältyy ELY-keskuksen hallinnoimia alueita, kannattaa lupa hakea 1-2 kk ennen toimenpiteitä.

Neuvontapyynnöt

Katu- tai puistoalueisiin liittyvät neuvontapyynnöt suositellaan lähettämään Lupapiste-palvelun kautta, tarvittaessa neuvontapyynnöt voidaan muuttaa varsinaisiksi hakemuksiksi. Ylhäällä ohjeet hakemusten ja neuvontapyyntöjen laatimiseen.